Anda di halaman 1dari 6

BAB 1 :

PRINSIP ASAS
METROLOGI
PENGENALAN

Metrologi adalah “ilmu pengetahuan tentang


pengukuran” (the science of measurement).
Mengapa perlu ilmu untuk mengukur?
Tentunya, supaya pengukuran itu dapat
dilakukan dengan benar dan hasilnya dapat
dipercayai.
Metrologi dibahagikan kepada 3 kategori:
(i) Metrologi saintifik/ asas
Penubuhan unit pengukuran, sistem unit,
pembangunan kaedah pengukuran baru,
kesedaran piawaian pengukuran dan
kebolehkesanan pemindahan dari
piawaian ini kepada pengguna dalam
masyarakat.
(ii) Metrologi gunaan/ perindustrian

Penerapan sains pengukuran kepada


pembuatan dan proses lain dan
penggunaannya dalam masyarakat,
memastikan kesesuaian instrumen pengukuran,
penentukuran dan kawalan kualiti pengukuran.
(iii) Metrologi undang-undang

Keperluan pengawalseliaan pengukuran dan


instrumen pengukur untuk perlindungan
kesihatan, keselamatan awam, alam sekitar,
membolehkan cukai, perlindungan pengguna
dan perdagangan yang adil.
Sistem Pengukuran Unit Asas
(i) Unit Imperial (inci, kaki, ela & pecahan)

Peralatan yang menggunakan unit imperial


biasanya bersaiz besar dan panjang contohnya pita
pengukur, pembaris keluli dsb.

(ii) Unit Metrik

Dalam unit metrik lazimnya ukuran milimeter, sentimeter


dan meter yang digunakan. Peralatan yang biasa
menggunakan unit metrik adalah bersaiz kecil
contonhnya vernier caliper, mikrometer, tolok dial dsb.
 Kebiasaannya, ukuran diterangkan dalam
format A x B x C dimana A ialah panjang, B
pula lebar dan C ialah tinggi.

 Objek berbentuk bulat, pengukuran


ditentukan melalui ukuran radius.Iaitu ukuran
radius bagi objek berbentuk bulat.

 Objek berbentuk silinder, ukuran radius dan


tinggi digunakan bagi menentukan
ketepatan yang diperlukan.