Anda di halaman 1dari 17

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA
1 TAKWIM PERSEKOLAHAN
2 JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN
3 JADUAL WAKTU KELAS
4 SENARAI TUGAS
5 MAKLUMAT GURU
6 VISI & MISI
7 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
8 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN
9 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
10 SENARAI MURID
11 LEMBARAN MARKAH MURID
12 SENARAI BUKU RUJUKAN
13 SEMAKAN KERJA MURID
14 PENYELIAAN, PERTEMUAN & PERBINCANGAN PROFESIONAL
15 CATATAN
16 SEMAKAN REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR

KOLEKSI CGU SUZANNE


KOLEKSI CGU SUZANNE
KOLEKSI CGU SUZANNE
SEMESTER 1 SEMESTER 2
MINGGU TARIKH PERISTIWA MINGGU TARIKH PERISTIWA
1 1-4 JAN 1 JAN- CUTI 21 10-14 JUN 10 JUN-CUTI KPM
TAHUN BARU SEMPENA HARI RAYA
2 7-11 JAN 22 17-21 JUN
3 14-18 JAN 23 24-28 JUN
4 21-25 JAN 24 1-5 JUL
5 28 JAN-1 FEB 25 8-12 JUL
6 4-8 FEB 5&6-CUTI CNY 26 15-19 JUL
7,8&9-CUTI KPM
27 22-26 JUL
7 11-15 FEB
28 29 JUL-2 OGOS
8 18-22 FEB
29 5-9 OGOS
9 25 FEB-1 MAC
10 – 18 OGOS 2019(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 )
10 4-8 MAC
30 19-23 OGOS
11 11-15 MAC
31 26-30 OGOS
12 18-22 MAC
32 2-6 SEPT 2 SEP-CUTI BERGANTI
23 – 31 MAC 2019 (CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 )
33 9-13 SEPT 9 SEP -HARI KEPUTRAAN
13 1-5 APR
34 16-20 SEPT 16 SEP- HARI MALAYSIA
14 8-12 APR
19-GOOD FRIDAY 35 23-27 SEPT
15 15-20 APR
36 30 SEPT-4 OKT
16 22-27 APR
1 MEI- CUTI 37 7-11 OKT
17 29 APR-3 MEI
HARI PEKERJA
38 14-18 OKT
18 6-10 MEI
39 21-25 OKT 25 OKT- CUTI KPM
SEMPENA DEEPAVALI
19 13-17 MEI
40 28 OKT – 1 NOV 28 OKT-CUTI DEEPAVALI
20 20-24 MEI 29 OKT- CUTI KPM
25 MEI-9 JUN 2019 ( CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1)
41 4-8 NOV

42 11-15 NOV

43 19 – 22 NOV

23 NOV 2018– 1 JAN 2020 ( CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN )

** Disediakan berdasarkan Takwim Persekolahan 2019

Koleksi Cgu Suzanne


BORANG PENGHANTARAN
REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR 2019

SEMESTER 1
MINGGU TARIKH PERISTIWA TARIKH TANDATANGAN JAWATAN
PENGHANTARAN
1 2-4 JAN 1 JAN-CUTI
TAHUN BARU

2 7-11 JAN
3 14-18 JAN
4 21-25 JAN
5 28 JAN-1 FEB
6 4-8 FEB 5&6-CUTI TAHUN
BARU CINA

7 11-15 FEB
8 18-22 FEB
9 25 FEB-1 MAC
10 4-8 MAC
11 11-15 MAC
12 18-22 MAC
23 – 31 MAC 2019(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 )
13 1-5 APR

14 8-12 APR
15 15-20 APR 19-CUTI GOOD
FRIDAY

16 22-27 APR
17 29 APR-3 MEI 1 MEI- CUTI
HARI PEKERJA

18 6-10 MEI
19 13-17 MEI
20 20-24 MEI
25 MEI-9 JUN 2019( CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1)

** Disediakan berdasarkan Takwim Sekolah 2018.

Hak Cipta Koleksi Cgu Suzanne


BORANG PENGHANTARAN
REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR 2019

SEMESTER 2
MINGGU TARIKH PERISTIWA TARIKH TANDATANGAN JAWATAN
PENGHANTARAN
21 10-14 JUN 10-CUTI KPM

22 17-21 JUN
23 24-28 JUN
24 1-5 JUL
25 8-12 JUL
26 15-19 JUL
27 22-26 JUL
28 29 JUL-2 OGOS
29 5-9 OGOS
10 – 18 OGOS 2019(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 )
30 19-23 OGOS
31 26-30 OGOS
32 2-6 SEPT 2 SEPT-CUTI
BERGANTI

33 9-13 SEPT 9 NOV-HARI


KEPUTRAAN

34 16-20 SEPT 16 SEPT- HARI


MALAYSIA

35 23-27 SEPT
36 30 SEPT-4 OKT
37 7-11 OKT
38 14-18 OKT
39 21-25 OKT 25-CUTI KPM

40 28 OKT – 1 NOV 28 OKT-CUTI


DEEPAVALI
29-CUTI KPM

41 4-8 NOV
42 11-15 NOV
43 19 – 22 NOV
23 NOV 2018– 1 JAN 2020 ( CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN )

** Disediakan berdasarkan Takwim Persekolahan 2019. Hak Cipta Koleksi Cgu Suzanne
SENARAI TUGAS :
KURIKULUM

Matapelajaran Kelas Minit Bil.


Seminggu Murid

KOLEKSI CGU SUZANNE


SENARAI TUGAS :
TUGAS-TUGAS KHAS PENTADBIRAN

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

KOLEKSI CGU SUZANNE


SENARAI TUGAS :
KOKURIKULUM

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

KOLEKSI CGU SUZANNE


SENARAI TUGAS :
HEM

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

KOLEKSI CGU SUZANNE


SENARAI TUGAS :
KEGIATAN & SUMBANGAN AKTIVITI LUAR

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

KOLEKSI CGU SUZANNE


MAKLUMAT GURU

Nama:
Alamat Rumah:
Jantina Agama
Tarikh Lahir: Tempat Lahir:
No. Kad No. Surat
Pengenalan: Beranak:
No. Ruj. SPP: No. Ruj. JPN:
No. Cukai Tarikh Kenaikan
Pendapatan Gaji
Kelulusan
No. KWSP:
Iktisas:
Kelulusan
Opsyen:
Akademik:
Nama Waris
Alamat:
Terdekat:
No. Telefon
No. Telefon (P):
(H/P):

KOLEKSI CGU SUZANNE


SENARAI
BUKU RUJUKAN

BIL JUDUL BUKU


1
2
3
4
5
6
7
8
9

KOLEKSI CGU SUZANNE


PENYELIAAN, PERTEMUAN
& PERBINCANGAN
PROFESIONAL

TARIKH CATATAN

KOLEKSI CGU SUZANNE


REKOD KERJA
MURID

TARIKH MATA PELAJARAN TAHUN/ TOPIK


TINGKATAN

KOLEKSI CGU SUZANNE


REKOD KERJA
MURID

TARIKH MATA PELAJARAN TAHUN/ TOPIK


TINGKATAN

KOLEKSI CGU SUZANNE


REKOD KERJA
MURID

TARIKH MATA PELAJARAN TAHUN/ TOPIK


TINGKATAN

KOLEKSI CGU SUZANNE

Anda mungkin juga menyukai