Anda di halaman 1dari 61

PERGERAKAN MANUSIA:

KINETIK LINEAR DAN KINETIK


ANGULAR
DISEDIAKAN OLEH:
MOHAMAD AMINUDDIN BIN ABD AZIZ
TAN KIAN HUA
HUKUM NEWTON PERTAMA (INERSIA)
Definisi
• Hukum newton pertama menyatakan bahawa sesuatu jasad akan
kekal dalam keadaan pegun atau terus bergerak secara seragam
dalam satu hala kecuali apabila ada daya bertindak ke atas jasad itu
dan menyebabkan berlakunya perubahan kepada keadaan tersebut.
• Jadi rintangan terhadap perubahan dalam pergerakan dikenali sebagai
inersia.
Konsep Hukum Newton Pertama
• Dalam keadaan pegun, lebih daya diperlukan untuk mengatasi inersia
jasad yang berat daripada jasad yang ringan. Dengan itu otot yang
besar boleh menghasilkan lebih daya daripada otot yang kecil.
• Dalam keadaan bergerak, jasad yang berat memerlukan lebih daya
untuk memberhentikan atau mengubah arahnya ( menyerap
momentumnya). Dengan ini daya diperlukan untuk memberhentikan
sesuatu jasad yang bergerak atau menggerakkan jasad yang berada
dalam keadaan pegun.
Aplikasi Hukum Newton Pertama
HUKUM NEWTON KEDUA (PECUTAN)
• Definisi
• Hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan
momentum adalah berkadar terus dengan daya paduan yang
bertindak ke atas objek itu pada arah yang sama dengan arah
tindakan itu.
• Formula
• Contoh : Sekiranya bola 1kg disepak dengan daya 10N , maka
pecutan yang dihasilkan ialah 10ms¯² .
• Jika daya yang sama dikenakan ke atas bola berjisim 2kg , maka
pecutannya ialah 5ms¯² .
• Jika atlit ingin memaksimumkan penghasilan daya , beliau perlu
melakukan dengan pantas
HUKUM NEWTON KETIGA (AKSI DAN REAKSI)
Definisi
• Bagi setiap tindakan (aksi) terdapat satu tidak balas (reaksi) yang
sama magnitud tetapi arahnya berlawanan
• sebiji bola dilontarkan kearah dinding. Didapati bola akan
mengenakan satu daya ke arah dinding (aksi) dan dinding pula akan
mengenakan daya yang sama ke atas bola dari arah yang berlawanan
(reaksi). Ini jelas menunjukkan dalam mekanisme aksi adalah
sepasang daya yang bertindak ke atas satu sama lain. Daya yang
pertama dikenali sebagai aksi dan daya yang kedua pula yang
bertindak dari arah bertentangan dikenali sebagai reaksi.
HUKUM GRAVITI
• kesan daya graviti itu berkadar terus dengan nilai jisim objek. Objek
yang berjisim besar akan memberikan daya graviti yang besar
terhadap objek lain dan sebaliknya.
LAKUAN MEKANIKAL JASAD YANG
BERSENTUHAN
MOMENTUM
Kuantiti pergerakan yang wujud pada sesuatu jasad yang bergerak
• Formula mengira momentum :
M=m x v
m = jisim v = velositi [ms¯¹ ]
• Objek pegun tiada momentum kerana velositi awalnya sifar .Perubahan
momentum dalam kebanyakan keadaan disebabkan oleh perubahan
velositi .
Momentum juga adalah kuantiti vektor seperti velositi .
• Contoh :
Kira momentum bagi pelari pecut berjisim 70 kg yang berjaya
mencapai halaju maksimum 11 ms¯¹ .

M = m x v
= 70 X 11
= 770 kgms¯¹
PERSOALAN?
• Kenapa kita membengkokkan kaki apabila mendarat di atas tanah
setelah melakukan lompatan?
• Kenapa cawan yang jatuh di atas karpet/permaidani tebal tidak
pecah?
Impuls
• Masa tindakan daya
• Perubahan momentum berlaku apabila daya ekstrinsik bertindak ke atas jasad
• Perubahan momentum berlaku disebabkan oleh daya yang bertindak dan jumlah
tindakan daya yang dikenakan .
• Perubahan dalam momentum bergantung bukan sahaja pada magnitud daya luaran
yang bertindak tetapi juga pada masa yang panjang
IMPAK
• Impak melibatkan pelanggaran dua benda dalam jangka masa yang
sangat pendek dimana kedua-dua badan menggunakan kekuatan
daya yang besar antara satu sama lain
PERHUBUNGAN ANTARA KERJA, KUASA
DAN TENAGA
KERJA
Hasil darab daya,F dan jarak,s dalam arah yang sama dengan
daya bersih.
W = F x s Unit Joule,J atau Nm
F dan s mesti dalam arah yang sama

Adakah kerja yang dilakukan ?


F
F dan s tidak
s dalam arah yang
sama
50 km

TIADA KERJA DILAKUKAN


Author :
KERJA,KUASA,TENAGA KEUPAYAAN,TENAGA KINETIK DAN KEABADIAN TENAGA

KERJA

Hitungkan kerja yang dilakukan.

10 N

2m

W=Fxs
= 10 x 2
= 20 J

Author :
KERJA,KUASA,TENAGA KEUPAYAAN,TENAGA KINETIK
DAN KEABADIAN TENAGA

KUASA

Kadar kerja dilakukan

P = W/t
W = kerja,J
t = masa,s

Unit ,Js-1 atau W

Author :
KERJA,KUASA,TENAGA KEUPAYAAN,TENAGA KINETIK
DAN KEABADIAN TENAGA

KUASA

Berapakah kuasa yang digunakan jika ia mengambil masa 2 s bagi


mengalihkan objek dibawah ?

100 N

5m

W=Fxs P = W/t
= 100 x 5 = 500/2
= 500 J = 250 W

Author :
TENAGA
• Keupayaan atau kebolehan untuk melakukan kerja
KERJA,KUASA,TENAGA KEUPAYAAN,TENAGA KINETIK
DAN KEABADIAN TENAGA

TENAGA KEUPAYAAN GRAVITI

Tenaga yang disimpan dalam objek


disebabkan ketinggiannya
dari permukaan bumi

Ep = mgh
m = jisim,kg
g = pecutan graviti,ms-2
h = ketinggian,m

Unit Joule,J
Author :
TENAGA KEUPAYAAN GRAVITI

20 kg
Ep = mgh
= 20 x 10 x 400
= 80 000 J
= 80 kJ
400 m

Author :
KERJA,KUASA,TENAGA KEUPAYAAN,TENAGA KINETIK
DAN KEABADIAN TENAGA

TENAGA KINETIK

Tenaga yang diperolehi


oleh objek yang
bergerak
Ek = ½ m v 2
m = jisim,kg
v = halaju objek,ms-1

Unit Joule,J
Author :
KERJA,KUASA,TENAGA KEUPAYAAN,TENAGA KINETIK
DAN KEABADIAN TENAGA

TENAGA KINETIK

20 ms-1

1 kg

Ek = ½ mv2
= ½ x 1 x (20)2
= 200 J

Author :
PRINSIP KEABADIAN TENAGA MEKANIKAL

 Jumlah tenaga adalah malar.


 Tenaga tidak boleh dimusnahkan
tetapi boleh bertukar bentuk dari satu bentuk
ke bentuk yang lain.
Tenaga keupayaan Tenaga kinetik
10 J 10 J

Tenaga kinetik Tenaga keupayaan


3000 J 3000 J

Author :
PRINSIP KEABADIAN TENAGA

Tenaga keupayaan,Ep = mgh


3 kg = 3 x 10 x 30
= 900 J

Tenaga kinetik,Ek= 0 J
30 m

Author :
KERJA,KUASA,TENAGA KEUPAYAAN,TENAGA KINETIK
DAN KEABADIAN TENAGA

PRINSIP KEABADIAN TENAGA

Tenaga keupayaan,Ep = mgh


3 kg = 3 x 10 x 30
= 900 J
Ep = mgh Ek = 900 – 300
= 3 x 10 x 10 = 600 J
= 300 J
30 m
Berapakah halaju buah kelapa sekarang ?
Ek = ½ mv2
10 m
600 = ½ x 3 x v2
v = 20 ms-1

Author :
KERJA,KUASA,TENAGA KEUPAYAAN,TENAGA KINETIK
DAN KEABADIAN TENAGA

PRINSIP KEABADIAN TENAGA

Tenaga keupayaan,Ep = mgh


3 kg = 3 x 10 x 30
= 900 J
Ep = mgh Ek = 900 – 0
= 3 x 10 x 0 = 900 J
=0J
30 m Berapakah halaju buah kelapa sejurus
sebelum ia mencecah bumi ?
Ek = ½ mv2
900 = ½ x 3 x v2
v = 24.5 ms-1

Author :
KERJA,KUASA,TENAGA KEUPAYAAN,TENAGA KINETIK
DAN KEABADIAN TENAGA

PRINSIP KEABADIAN TENAGA

3 kg Tenaga keupayaan,Ep = maksimum


Tenaga kinetik,Ek = 0

30 m

Tenaga keupayaan,Ep = 0
Tenaga kinetik,Ek = maksimum

Author :
PRINSIP KERJA DAN TENAGA
• Perubahan dalam tenaga kinetik sesuatu objek adalah sama dengan work
done (kerja) terhadap sesuatu objek.

• Semasa pemindahan tenaga


Jumlah kerja dilakukan = Jumlah tenaga yang dipindah
Contoh:
• Sebuah troli berjisim 5 kg bergerak dalam garis lurus menentang satu
geseran bermagnitud 5N. Diberi bahawa halajunya di titik A ialah 4ms-1
dan ia berhenti dititik B selepas 4 saat. Berapakah kerja yang dilakukan
untuk menentang geseran?
Jawapan:
• Dalam kes ini, tenaga kinitik dipindah kepada tenaga haba disebabkan
oleh geseran. Oleh itu, kerja yang dilakukan oleh geseran adalah sama
dengan tenaga kinetik yang terpindah kepada tenaga haba.
Rintangan Terhadap Pecutan Angular
• Mengapakah semasa pelari pecut berlari mempunyai ayunan fleksi lutut
yang lebih banyak berbanding pelari berjarak jauh?

• Why do dancers and ice skaters spin more rapidly when their arms are
brought in close to the body?

Dalam bab ini, kami akan meneroka lebih banyak konsep berkaitan
dengan kinetik Angular, dari perspektif persamaan dan
perbezaan antara kuantiti kinetik linear dan Angular
Momen Inersia
Apakah Itu Inersia?

Inertia adalah kecenderungan Menurut undang-undang kedua


tubuh untuk menolak percepatan Newton, semakin besar jisim
Walaupun Inertia sendiri adalah badan, semakin besar
konsep dan bukannya dapat penentangan terhadap percepatan
diukur dalam kuantiti unit, inersia linear. Oleh itu, jisim adalah ciri
badan adalah berkadar langsung utama untuk pertimbangan relatif
dengan jisimnya kepada gerakan linear.
Inersia untuk gerakan Angular mewakili rintangan
kepada sudut pecutan; berdasarkan kedua-dua jisim
dan jarak jisimnya dari paksi putaran

Rintangan terhadap pecutan angular juga


merupakan fungsi jisim badan. Semakin besar jisim,
semakin besar daya tahan terhadap pecutan angular.
Walau bagaimanapun, kemudahan relatif atau
kesukaran untuk memulakan atau menghentikan
sudut. Gerak bergantung kepada faktor tambahan:
pengedaran jisim bersama paksi putaran.
Katakan pemain softbol yang sedang memanaskan badan dalam gelung deck menambah cincin berat ke bat
yang dia berayun. Adakah mudah untuk mengayunkan bat itu lebih besar dengan berat yang diletakkan
berhampiran hujung tongkat yang menarik atau dengan berat berhampiran cengkaman bat? Begitu juga,
lebih mudah untuk mengayunkan bat yang dipegang oleh cengkaman (kedudukan tangan biasa) atau bat
berbalik dan dipegang oleh laras?

Percubaan dengan bet baseball atau beberapa objek yang serupa menjadikannya
jelas bahawa jisim yang lebih rapat dengan paksi putaran,
lebih mudah untuk mengayun objek.
the moments of inertia of all the mass particles the object contains
:
M= jumlah jisim badan dalam menentukan rintangan
pecutan angular
R= jarak antara zarah tertentu dan paksi putaran, nilai r berubah semasa paksi putaran
berubah.

• Oleh itu, apabila seorang pemain mengangkat bet besbol, “choking up“ pada bet dan
mengurangkan momen inersia bet berkenaan dengan paksi putaran pada pergelangan
tangan pemain, dan bersamaan meningkatkan kemudahan berayun bet tersebut.
 Menariknya, penyelidikan menunjukkan bahawa apabila pemain baseball memanaskan
dengan bet yang lebih berat ( lebih besar momen inersia daripada bet biasa) ‘post warm up
swing velocity’ adalah sebenarnya dikurangkan
SOALAN TADI
• Ini sangat mengurangkan momen inersia
kaki berkenaan dengan pinggul, dengan
itu mengurangkan rintangan terhadap ‘hip
fleksion’.
• Pelari yang mempunyai morfologi kaki
yang melibatkan pengedaran massa lebih
dekat ke pinggul, dengan paha yang lebih
besar dan langsing kaki yang lebih rendah
daripada yang lain, mempunyai momen
inersia yang lebih kecil pada kaki
berkenaan dengan pinggul.
• Ini adalah ciri antropometri yang ada
berfaedah untuk pecut.
Menentukan momen inersia
• Momen inersia untuk tubuh manusia dan segmennya telah diperkirakan dengan
menggunakan pengukuran purata dari kajian mayat, mengukur percepatan
anggota berayun, menggunakan fotogrametrik kaedah, dan pemodelan
matematik.

I = momen inersia berkenaan dengan paksi


M= jumlah jisim badan
K= jarak yang dikenali sebagai ‘radius gyration’
• Ia adalah jarak dari paksi putaran ke satu titik di mana jisim badan
secara teorinya boleh tertumpu tanpa mengubah ciri-ciri inersia
badan berputar.
 Panjang ‘radius of gyration’ berubah apabila paksi putaran perubahan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, lebih
mudah untuk ‘swing’ bet besbol apabila bet digenggam pada hujung dan bukannya pada bet ‘Grip’.
 Apabila bet yang dipegang pada hujung, k adalah lebih pendek daripada bet yang dipegang dengan betul, oleh
itu lebih banyak jisim diletakkan berdekatan dengan paksi putaran.
 Begitu juga, ‘radius gyration’ untuk segmen badan seperti lengan bawah lebih besar bersama dengan
pergelangan tangan daripada berkenaan dengan siku.
Momen inersia jasad manusia
• Momen inersia hanya boleh ditakrifkan dengan paksi khas
putaran.
• Paksi putaran untuk segmen badan dalam sagittal dan frontal
• Apabila segmen berputar di sekitar statik paksinya, momen
inersianya agak berbeza dari momennya inersia semasa
pengasingan dan lanjutan atau pemusingan lengan tangan,
kerana pengedaran jisimnya,
• Menggambarkan perbezaan dalam panjang radiasi gyration
untuk lengan dengan berkenaan dengan paksi putaran
melintang dan longitudinal putaran.
Momen inersia badan manusia secara keseluruhannya juga
berbeza berkenaan dengan paksi yang berlainan. Apabila seluruh
tubuh manusia berputar, sokongan ia bergerak di sekitar salah
satu daripada tiga paksi utama: melintang (ataufrontal),
anteroposterior (atau sagittal), atau membujur (atau
menegak)paksi, masing-masing melepasi seluruh badan CG.
Segmen segmen inersia menjejaskan ketahanan terhadap putaran sudut

Contohnya kemampuan prestasi dalam sukan seperti gimnastik dan menyelam

Kerana momen inersia yang lebih kecil, gimnas yang lebih kecil mempunyai
kelebihan dalam melakukan kemahiran yang melibatkan pusingan seluruh
badan,

walaupun gimnastik yang lebih besar mungkin mempunyai kekuatan yang lebih besar
dan mampu menghasilkan lebih banyak kuasa
Momentum Angular
• Apabila graviti adalah satu-satunya daya luar yang bertindak,
momentum Angular adalah dipelihara. Untuk gerakan sudut,
prinsip pemuliharaan momentum boleh dinyatakan seperti
berikut:
Momentum sudut keseluruhan sistem yang diberikan tetap
dalam ketiadaan ‘external torque’

Torque is a measure of the force that can cause an object to


rotate about an axis. Just as force is what causes an object to
accelerate in linear kinematics, torque is what causes an object
to acquire angular acceleration. Torque is a vector quantity
Contoh pengabadian momentum angular

Pengabadian momentum berlaku apabila atlet berada di udara dan mempunyai


momentum angular keseluruhan badan dan pergerakan kuat seperti hantaran
lompatan atau lonjakan spike bola tampar dilaksanakan.

Apabila pemain bola tampar melakukan lonjakan, bergerak lengan memukul dengan
halaju angular yang tinggi dan momentum sudut yang besar, terdapat kompensasi
putaran badan yang lebih rendah, menghasilkan jumlah angular yang sama momentum
dalam arah yang bertentangan

Momen inersia daripada kedua-dua kaki berkenaan dengan pinggul adalah lebih besar
daripada yang lengan spiking berkenaan dengan bahu. Halaju sudut kaki yang dihasilkan untuk
mengatasi momentum sudut lengan swing adalah lebih kurang dari halaju sudut lengan
spiking
Pemindahan momentum Angular
 Walaupun momentum angular tetap berterusan dengan ketiadaan
‘external torques’, pemindahan halaju angular sekurang-kurangnya
sebahagian daripada satu paksi putaran kepada yang lain
berkemungkinan.
 Ini berlaku apabila penyelam renang perubahan dari gaya terjunan
beralih kepada yang lain terutamanya berpusing, dan sebaliknya.
Perubahan Momentum Angular
Sama seperti perubahan linear
momentum, perubahan dalam
Apabila torque luaran bertindak,
momentum angular bergantung
ia mengubah jumlah angular
bukan sahaja pada magnitud dan
momentum hadir dalam sistem
arah bertindak torque luar tetapi
yang diramalkan.
juga panjang dari selang masa
yang setiap tork bertindak.

Apabila impuls angular bertindak pada sistem, hasilnya adalah


perubahan dalam momentum sudut sistem. Perhubungan
dorongan momentumuntuk kuantiti sudut boleh dinyatakan
sebagai berikut:
Dalam acara lontaran balapan dan padang, objek itu adalah
untuk memaksimumkan dorongan angular dikenakan pada
pelaksanaan sebelum dibebaskan, untuk memaksimumkannya
momentum dan anjakan kuasa selepas pembebasan.

Konsep ini khususnya terbukti dalam tukul besi, di mana atlet pertama berayun tukul
dua atau tiga kali di sekeliling badan dengan kaki ditanam, dan kemudian
melaksanakan tiga atau empat giliran seluruh badan ketika menghadapi tukul
sebelum dilepaskan.

Beberapa pelontar tukul melakukan satu atau dua pertama seluruh tubuh bertukar
dengan batang di dalam sekeliling kecil (dipanggil bertentangan dengan pinggul),
dengan itu membolehkan jangkauan lebih jauh dengan tangan
Penyelidik telah mencadangkan bahawa, walaupun keupayaan untuk bersandar ke hadapan semasa
membuat pusingan perlu meningkatkan momentum angular yang disampaikan kepada tukul,
kecenderungan semulajadi untuk melindungi daripada tekanan tulang belakang yang berlebihan atau
batasan kekuatan bahu boleh menghalang pembuang dari mencapai modifikasi teknik ini.

Pelontar tukul mestilah melawan daya ‘centrifugal’ tukul tersebut untuk mengelakkan diri daripada
ditarik keluar dari lemparan cincin tersebut.
Oleh itu, Gaya A telah menunjukkan gaya yang lebih sesuai daripada Gaya B kerana A mempunyai
radius yang lebih kecil.
Daya sentripetal dan daya sentrifugal
• Badan-badan yang menjalani gerakan berputar di sekitar paksi fixed juga
tertakluk kepada daya linier.
• Apabila objek yang dilekatkan pada garisan berputar di dalam pekeliling
jalan dan kemudian dilepaskan, objek itu keluar di jalan yang
membentuk bulat dan ia mengikuti pada titik di mana ia adalah
dibebaskan, kerana ini adalah arah yang ia jalankan pada titikpelepasan
Apabila pelumba mengelilingi lengkung, tanah menimbulkan daya
centripetal pada tayar kitaran.
Kuasa yang bertindak pada sistem kitaran/basikal adalah berat,
geseran, dan daya tindak balas tanah
komponen daya tindak balas tanah yang mendatar dan geseran yang
diarahkan pada masa yang sama
memberikan kuasa sentripetal,yang juga mewujudkan ‘torque’
mengenai kitaran /cycllist CG.
• Apabila memandu kereta melalui jalan corner, terdapat sensasi menjadi
ditekan ke arah luar lengkung. Apa yang dirasakan telah berlaku dirujuk
sebagai daya sentrifugal.
• Apa yang sebenarnya berlaku, bagaimanapun, adalah bahawa mengikut
undang-undang Newton yang pertama, inersia badan cenderung
menyebabkan ia terus berjalan dengan lurus, bukan jalan yang
melengkung.
• Kerusi kereta, tali pinggang tempat duduk, dan mungkin pintu kereta
memberikan reaksi memaksa perubahan arah pergerakan badan.
• "Daya sentrifugal,"adalah satu kuasa yang mungkin lebih tepat
digambarkan sebagai ketiadaan daya sentripetal yang bertindak pada
objek.