Anda di halaman 1dari 6

BAB 5

KAEDAH KEEMPAT
‫الضرر يزال‬
MAKSUD KAEDAH
Kemudharatan wajib dihilangkan
kerana ia satu bentuk kezaliman.
Oleh itu, ia tidak boleh dibiarkan
kerana setiap kemudharatan
ditolak dan dihindarkan serta
langsung tidak wajar untuk berlaku
DALIL KAEDAH
Al-Quran
‫ُوه ّ َن ِض َر ًارا لِتَ ْعتَ ُدوا‬
ُ ‫َول َا تُ ْم ِسك‬ َ ‫وه ّ َن لِتُ َض ِيّ ُقوا‬
‫عل َيْ ِه ّ َن‬ ُ ‫َول َا تُ َض ُّار‬

Ayat-ayat ini menunjukkan pengharaman


melakukan kemudharatan dan menegah ia
daripada berlaku
DALIL KAEDAH
Hadis
‫ال ضرر ال ضرار في اإلسالم‬

Nabi (s.a.w) menafikan sama sekali daripada berlakunya


kemudharatan dalam Islam  HARAM melakukan
sesuatu yang mendatangkan kemudharatan
PERMASALAHAN KAEDAH
Kembalikan
barang yang
terdapat
kecacatan (‘aib)

Sekatan (al-hijr) Khiyar

Hudud Qisas
KAEDAH PECAHAN
‫الضرر يدفع بقدر اإلمكان‬
• Rampas dan guna sesuatu barang sehingga rosak – ganti
barang yang sama – jika tiada, nilaian yang sama

‫دفع المفاسد أولى من جلب المصالح‬


• Penjualan barang-barang haram, seorang wanita yang perlu
mandi wajib boleh menangguhkan bersuci jika tiada tempat
yang terlindung daripada lelaki
‫يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر‬

‫العام‬
Tidak benarkan mufti yang majin keluar fatwa, doktor yang
jahil menjalankan profesion perubatan

Anda mungkin juga menyukai