Anda di halaman 1dari 20

BAB 7

KAEDAH-KAEDAH KULLIYAH
YANG BUKAN UTAMA
‫‪PENDAHULUAN‬‬
‫االجتهاد ال ينقض‬
‫باالجتهاد‬

‫تصرفـ اإلمام‬ ‫إذا اجتمع‬


‫علي الرعية‬ ‫الحالل والحرام‬
‫منوط بالمصلحة‬ ‫غلب الحرام‬

‫اإليثار في القرب‬
‫التابع تابع‬ ‫مكروه وفي‬
‫غيرها محبوب‬
‫االجتهاد ال ينقض باالجتهاد‬
Ijtihad yang telah berlaku pada
masa lalu tidak boleh dibatalkan
oleh ijtihad yang berlaku kemudian
Seorang qadi apabila mengeluarkan hukum setelah
berijtihad pada satu masalah syarak, kemudian
dihadapkan dengan satu masalah lain yang sama, lalu
dia berijtihad dengan hukum yang lain, maka ijtihad
yang pertama tidak terbatal dengan ijtihad yang kedua
DASAR KAEDAH
Ijtihad merupakan hasil daripada zann yang
kuat (ghalabat al-zann) untuk mengeluarkan
hukum di samping terdapat kebarangkalian
tersilap  betul @ salah

Ijtihad kedua sama dengan ijtihad pertama


kerana kedua-duanya adalah zanniyy – tiada
kelebihan antara satu zanniyy ke atas zanniyy
yang lain
PERMASALAHAN KAEDAH
Tidak perlu ulang@qada sembahyang jika ubah arah
kiblat

Tidak boleh menggunakan bekas air yang kedua

Jika tidak diterima kesaksian seseorang pada satu kes


kerana fasik dan individu tersebut bertaubat, maka dia
tetap tidak boleh menjadi saksi pada kes yang sama
PENGECUALIAN
Pembahagian qismat ijbar oleh seseorang
terbatal setelah didapati bukti bahawa
pembahagian itu tersilap

Harga harga rumah@tanah yang telah


dinilai, lalu terdapat bukti menunjukkan
ia tersilap, maka penilaian itu terbatal
‫إذا اجتمع الحالل والحرام غلب الحرام‬
Apabila berhimpun sesuatu
yang menghalalkan dan
sesuatu yang mengharamkan
pada satu perkara, maka yang
mengharamkan akan
mengatasi yang menghalalkan
‫‪DASAR KAEDAH‬‬
‫ما اجتمع الحالل و الحرام إال غلب الحرام الحاللـ‬

‫دع ما يريبك إلى ما ال يريبك‬

‫يـا وابصـة ‪ ،‬اسـتفت قلبـك ‪ ،‬واسـتفت نفسـك ‪ ،‬اسـتفت قلبـك ‪ ،‬واسـتفت نفسك‬
‫‪ ،‬الـبر مـا اطمأنـت إليـه النفـس ‪ ،‬واإلثـم مـا حاك فـي الصـدور ‪ ،‬وإن أفتاك الناس‬
‫وأفتوك‬
PERMASALAHAN KAEDAH

Tidak tahu@kenal mahram di kalangan wanita ajnabiyy –


haram berkahwin

Tidak halal memakan daging binatang yang salah seekor


daripada ibu atau bapa binatang itu haram dimakan

Haram berseronok dengan isteri antara pusat dan lutut


ketika isteri didatangi haid
PENGECUALIAN
Pemakaian sutera kepada lelaki hanya haram jika jumlah
sutera lebih banyak

Orang yang berhadas tidak dibenarkan memegang al-


Quran apabila ayat al-Quran lebih banyak daripada tafsir

Burung yang luka akibat dipanah lalu jatuh ke atas tanah


dan mati harus dimakan sekalipun kematiannya
disebabkan jatuh
‫اإليثار في القرب مكروه وفي غيرها‬
‫محبوب‬
Tidak boleh memberikan
keutamaan kepada orang
lain dalam perkara yang
berkaitan dengan ibadat
kepada Allah s.w.t
Hukum utamakan orang lain
Haram
• Tinggal perkara wajib

Makruh

• Tinggal perkara sunat @ buat perkara makruh

Khilaf al-awla

• Tinggal perkara khilaf al-awla


DASAR KAEDAH
Matlamat ibadat ialah AGUNGKAN
ALLAH – jika utamakan orang lain –
tinggalkan pengagungan dan memuliakan
Allah s.w.t

‫علَـى أَن ْ ُف ِس ِه ْم َول َ ْو‬َ ‫ونـ‬َ ‫ر‬ ِ


‫ث‬
ُ َُ ‫ؤ‬
ْ ‫ي‬ ‫و‬
‫اص ٌة‬‫ص‬
َ َ ْ‫خ‬َ ‫م‬ ‫ه‬
ِ ‫ب‬
ِ ‫ان‬
َ َ ‫ك‬
PERMASALAHAN KAEDAH
Waktu sembahyang telah masuk, air untuk mengambil
wuduk tidak boleh diberikan kepada orang lain

Sembahyang Jumaat – tidak boleh meminta orang lain


untuk bangun dan mengambil tempat duduk tersebut

Air untuk mengambil wuduk hanya mencukupi untuk


dia ketika masuk waktu solat, tidak boleh diberikan
kepada orang lain
PENGECUALIAN
Hampir mati kerana
kelaparan boleh
mengutamakan orang lain
(hampir mati) dengan
memberikan makanannya
‫التابع تابع‬
Setiap yang mengikut
kepada sesuatu, maka
hukum yang terpakai ke
atasnya adalah sama
seperti yang sesuatu diikut
itu
PERMASALAHAN KAEDAH
Jika seekor binatang yang sedang bunting dijual,
anak dalam kandungan itu turut sama terjual

Tinggal sembahyang fardhu kerana gila, tidak


disunatkan mengqada sembahyang sunat rawatib

Tidak sah makmum mendahului imam


‫تصرف اإلمام علي الرعية منوط‬
‫بالمصلحة‬
Tindakan ketua negara atau
pemerintah terhadap rakyat tidak sah
dan tidak boleh dilaksanakan dari
segi syarak jika tidak bertujuan
memelihara maslahah umum
• Garis panduan umum kepada para
pemimpin untuk menjalankan
urusan pentadbiran
‫‪DASAR KAEDAH‬‬
‫هد‬‫ج‬
‫َ ْ ُ‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ثم‬ ‫‪،‬‬ ‫لمين‬
‫َ‬ ‫ـ‬
‫س‬ ‫الم‬ ‫ور‬ ‫م‬‫ُ‬ ‫أ‬ ‫ـي‬
‫ل‬ ‫ي‬ ‫ـر‬
‫ي‬ ‫ِ‬
‫أم‬ ‫ـ‬
‫ن‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬
‫م‬ ‫َمـا‬
‫ُ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬
‫الجن َّ َة‬
‫لهم ‪َ ،‬ويَن ْ َص ُح لهم ‪ ،‬إال لم يَ ْد ُخ ْل َم َع ُه ُم َ‬

‫إنـي أنزلـت نفسـي مـن مال اللـه بمنزلـة ولي‬


‫اليتيـم ‪ ،‬إـن احتجـت أخذت منـه ‪ ،‬فإذا أيسرت‬
‫رددته ‪ ،‬وإن استغنيت استعففت‬
PERMASALAHAN KAEDAH
Pembahagian zakat kepada asnaf mesti sama

Tidak boleh lantik imam yang fasik

Memilih sama ada membunuh atau membebas


tawanan berdasarkan maslahah – bukan nafsu

Anda mungkin juga menyukai