GURU CEMERLANG PPPLD DGA32

Berkhidmat tidak kurang dari 5 tahun di gred DGA29. Mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang diajar oleh pemohon atau bidang pengkhususan untuk perkhidmatan bimbingan sekolah rendah. Mengajar mata pelajaran kepakaran atau berkhidmat dalam bidang pengkhususan selama 3 tahun terakhir berturut-turut

GURU CEMERLANG PPPLD DGA34
Berkhidmat tidak kurang dari 3 tahun dari tarikh naik pangkat ke Gred DGA32. Mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang diajar oleh pemohon atau bidang pengkhususan untuk perkhidmatan bimbingan sekolah rendah. Mengajar mata pelajaran kepakaran atau berkhidmat dalam bidang pengkhususan selama 3 tahun terakhir berturut-turut.

GURU CEMERLANG PPPS DG44
Berkhidmat tidak kurang dari 5 tahun di gred DG41. Mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang diajar oleh pemohon atau bidang pengkhususan untuk perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah menengah. Mengajar mata pelajaran kepakaran atau berkhidmat dalam bidang pengkhususan selama 3 tahun terakhir berturut-turut

GURU CEMERLANG PPPS DG48
Pemohon mestilah PPPS Gred DG44 (KUP) tidak kurang dari 3 tahun dari tarikh naik pangkat ke Gred DG44 Mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang diajar oleh pemohon atau bidang pengkhususan untuk perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah menengah. Mengajar mata pelajaran kepakaran atau berkhidmat dalam bidang pengkhususan selama 3 tahun terakhir berturut-turut

SYARAT-SYARAT AM
TELAH DISAHKAN DALAM JAWATAN TELAH LULUS PERISYTIHARAN HARTA BEBAS DARI TINDAKAN TATATERTIB MEMPEROLEH LAPORAN NILAI PRESTASI TAHUNAN (LNTP) YANG CEMERLANG BAGI TIGA TAHUN TERAKHIR TELAH LULUS PEPERIKSAAN ATAU KURSUS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) ATAS GRED SEKARANG (ARAS III ATAU IV)

TINDAKAN PENGETUA/GURU BESAR
BORANG PERMOHONAN/ PENCALONAN GURU CEMERLANG DIISI LENGKAP OLEH CALON MENGISI DAN MEMBUAT ULASAN SECARA TERPERINCI MENGENAI KEISTIMEWAAN CALON DALAM BAHAGIAN PERAKUAN KETUA JABATAN.

DOKUMEN IRINGAN
SALINAN KAD PENGENALAN SALINAN SIJIL AKADEMIK DAN IKHTISAS SALINAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN CALON YANG LENGKAP DAN KEMASKINI LAMPIRAN T1 BAGI TAPISAN KEUTUHAN BPR SURAT KELULUSAN PENGISYTIHARAN HARTA CALON YANG TERKINI LAPORAN NILAI PRESTASI TAHUNAN (LNTP) 3 TAHUN TERAKHIR KENYATAAN TATATERTIB CALON SALINAN SLIP PTK CALON SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI/TABUNG PENDIDIKAN.

14 NOVEMBER 2007
DG48 INSTITUSI SMK/SR SMT SMKA/SAKB SMBP S SUKAN S P KHAS MATRIK IAB IPG JUM 264 26 9 12 0 0 0 0 0 311 1292 170 90 80 0 22 0 0 0 1654 436 23 0 7 0 10 0 0 0 476 1008 22 5 0 0 45 0 0 0 1080 3000 241 104 99 0 77 0 0 0 3521 DG44 DGA34 DGA32 JUM

27 MAC 2008
DG48 INSTITUSI SMK/SR SMT SMKA/SAKB SMBP S SUKAN S P KHAS MATRIK IAB IPG JUM 260 26 9 11 1 65 0 0 0 372 1102 170 91 68 5 244 0 0 0 1680 1335 0 0 0 0 28 0 0 0 1363 505 0 0 0 0 58 0 0 0 563 3202 196 100 79 6 395 0 0 0 3978 DG44 DGA34 DGA32 JUM

25 APRIL 2008
DG48 INSTITUSI SMK/SR SMT SMKA/SAKB SMBP S SUKAN S P KHAS MATRIK IAB IPG JUM 18 0 9 0 0 0 0 0 0 27 90 0 28 0 0 0 0 0 0 118 165 0 0 0 0 0 0 0 0 165 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 294 0 37 0 0 0 0 0 0 331 DG44 DGA34 DGA32 JUM

02 MEI 2008
DG48 INSTITUSI SMK/SR SMT SMKA/SAKB SMBP S SUKAN S P KHAS MATRIK IAB IPG JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 209 317 0 0 0 0 0 0 0 0 317 DG44 DGA34 DGA32 JUM

10 MEI 2008
DG48 INSTITUSI SMK/SR SMT SMKA/SAKB SMBP S SUKAN S P KHAS MATRIK IAB IPG JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 DG44 DGA34 DGA32 JUM

27 JUN 2008
DG48 INSTITUSI SMK/SR SMT SMKA/SAKB SMBP S SUKAN S P KHAS MATRIK IAB IPG JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 DG44 DGA34 DGA32 JUM

ANALISA KESELURUHAN 30 JUN 2008
INSTITUSI KUOTA SMK/SR SMT SMKA/SAKB SMBP S SUKAN S P KHAS MATRIK IAB IPG JUM DG48 1000 542 52 27 23 1 65 0 0 22 732 DG44 4000 2592 340 209 148 5 266 0 0 0 3560 DGA34 DGA32 JUM 800 1936 23 0 0 0 38 0 0 0 1997 3200 1743 22 5 0 0 103 0 0 0 1873 9000 6813 437 241 171 6 472 0 0 22 8162

PEGAWAI YANG MARKAHNYA KURANG DARIPADA 80% PEGAWAI YANG AKAN BERSARA WAJIB DALAM TEMPOH TERDEKAT PEGAWAI YANG TIDAK DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN PEGAWAI YANG TELAH DINAIKKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED

Antara Sebab Ditolak Tapisan 1
Tidak memenuhi syarat (tempoh khidmat, dll) Tarikh lantikan diragui (eg: 1971, 2004) Beza tarikh lantikan dgn pengesahan > 3 tahun Tarikh lulus PTK lepas 31 Okt. 2007 Tidak lengkap

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful