Anda di halaman 1dari 3

PERANAN GURU

SEBAGAI AGEN MESRA


BUDAYA
MAKSUD PERANAN GURU SEBAGAI AGEN MESRA BUDAYA

• Menurut Kamus Dewan, agen bermaksud apa-apa atau cara yang menyebabkan sesuatu
berlaku atau terjadi.

• Agen juga merujuk bahan atau organisma yang dapat mempengaruhi atau dapat
memberikan kesan kepada sesuatu tindak balas.

• Guru sebagai agen mesra budaya dikatakan sebagai guru yang berperanan membawa
pembaharuan atau pengekalan sesuatu yang dibiasakan.

• Budaya merupakan satu amalan cara hidup akan kekal apabila diterima pakai oleh
kelompok masyarakat.

• Guru memainkan peranan penting dalam menentukan sesuatu cara hidup itu kekal atau
berubah.
Mengaplikasikan
pedagogi relevan
budaya.
Pilih resos/bahan
Jadikan diri
sumber pDp yang
teladan amalan
sesuai dengan
budaya sihat.
budaya murid.

Peranan Guru
Sebagai Agen
Adakan lawatan Mesra Budaya Sediakan
ke muzium/galeri peraturan bilik
budaya. darjah selaras
dengan budaya.

Membina
Wujudkan aktiviti perpustakaan
pertukaran bilik darjah
budaya. berasaskan
budaya.

Anda mungkin juga menyukai