Anda di halaman 1dari 8

Topik 5 Pelaksanaan

Projek Inovasi
(Digital)

XXX3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran


Skop

5. Pelaksanaan Projek Inovasi


● Melaksanakan inovasi.
● Menilai perkembangan projek.
● Menilai keberkesanan dan peluang
penambahbaikan
● Pengumpulan data dan dokumentasi
laporan
Hasil Pembelajaran
Pelajar dapat:
1. Melaksanakan projek inovasi digital dan
menghasilkan prototaip.
2. Mendokumentasikan setiap peringkat
perkembangan projek.
3. Menyediakan draf instrumen penilaian
tentang keberkesanan projek inovasi
digital.
.
Uji kaji prototaip projek inovasi
digital
● Uji kaji prototaip projek inovasi digital
● Pelaksanaan sebenar cadangan perlu
dilakukan mengikut perancangan
kumpulan dengan berpandukan kepada
Carta Gantt
● Melaporkan status kemajuan / progres

Model Waterfall
Penyemakan

● Penilaian ke atas pelaksanaan projek inovasi digital


● Penilaian ini akan menentukan sama ada objektif/sasaran
projek tercapai atau tidak.
● Penilaian boleh dijalankan melalui pengumpulan data dan
analisis dalam tempoh uji cuba
Tindakan

● Penyeragaman
● Menyedia atau mengemaskini Proses Kerja dan Carta
Aliran Kerja yang berkaitan
● Mengemaskini dokumentasi bagi melaporkan progres
penghasilan projek inovasi digital
Pengumpulan data

● Merancang jadual pelaksanaan kajian rintis (contoh carta


Gantt).
● Pemilihan sampel untuk menjadi responden
● Pembinaan instrumen untuk menilai pelaksanaan projek
inovasi digital
● Pengumpulan data
● Analisis data
● Mencapai rumusan tentang keberkesanan pelaksanaan
projek inovasi digital tersebut.
Dokumentasi

Menyediakan laporan pelaksanaan projek yang meliputi:

● Progres setiap peringkat pembangunan projek inovasi


digital
● Kaedah pelaksanaan kajian printis untuk projek tersebut
● Keputusan penilaian kajian pelaksanaan projek tersebut