Anda di halaman 1dari 17

CIRI – CIRI SISTEM

AKHLAK DALAM
ISLAM

Disediakan oleh:

Ammar Syakirin bin Md Azman


Aina Nadhirah binti Mohamad Izzat
Akhlak dalam perspektif umum
• Akhlak tertumpu pada kelakuan dalam
golongan manusia sahaja

• Hampir setiap agama memberikan


penekanan akhlak kepada penganutnya

• Individu yang baik tidak semestinya


berakhlak, tetapi individu yang berakhlak
sudah tentunya baik
Definisi Akhlak
• Menurut Ibn Miskawayh

- Situasi Kejiwaan yang mendorong seseorang


insan melakukan sesuatu perbuatan

- Dilakukan dengan senang, tanpa berfikir dan


penceranaan rapi

- Melalui displin diri dan latihan


• Menurut Imam Al-Ghazali

-Bukan Ilmu
-Bukan Kekuasaan (kudrat)
-Bukan perbuatan
-Direalisasikan dengan senang, mudah dan
spontan
RASULULLAH SEBAGAI QUDWAH HASANAH

"Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling


baik akhlaknya." (HR al-Bukhari dan Muslim).

• “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan,


serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang
daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar serta
kezaliman, ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya
ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya”.
(al-Nahl: 90)

• “Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong,


kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi,
dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-ganang”
(al-‘Isra: 37)
Sifat-sifat
mahmudah

Al-’Adalah Al-Hikmah As-Syaja’ah


Redha Syukur
(Keadilan) (Bijaksana) (Keberanian)
Pengiktirafan, pujian dan anjuran Allah S.W.T (Al-Quran)
supaya berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah S.A.W

• “Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai


akhlak yang amat mulia”.(Al-Qalam:4)

• “Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri rasulullah itu


contoh ikutan yang baik iaitu bagi orang yang sentiasa
mengharapkan (keridaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat,
serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam
masa susah dan senang)”. (Al-Ahzab: 21)

• Pada diri baginda terdapat sifat-sifat kenabian seperti siddiq,


amanah, tabligh dan fatanah dan pelbagai sifat terpuji yang lain,
antaranya berani, pemurah, lemah lembut, kasih sayang, peramah,
tenang, sabar, tegas dan lain-lain. Semuanya dilaksanakan di atas
dasar keimanan kepada Allah Subhanallahu Wa ta’ala.
Akhlak baginda dengan Allah Subhanahu Wa
Ta’Ala

• Jabir bin Abdillah radiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah sallallahu


'alaihi wasallam ketika memulai salat ia bertakbir kemudian membaca

• « َ‫ َو ِب َذ ِل َك أ ُ ِم ْرتُ َوأَنَا ِمن‬،ُ‫يك لَه‬ َ ‫ب ْال َعالَ ِمينَ َل ش َِر‬ ِ َّ ِ ‫اي َو َم َماتِي‬
ِ ‫ّلِل َر‬ َ َ‫س ِكي َو َم ْحي‬ ُ ُ‫ص ََلتِي َون‬ َ ‫ِإ َّن‬
‫ئ‬
َ ‫س ِي‬َ ‫ َوقِنِي‬،‫ت‬ َ ‫سنِ َها ِإ َّل أَ ْن‬
َ ‫ق َل يَ ْهدِي ِِل َ ْح‬ ِ ‫س ِن ْاِل َ ْخ ََل‬ َ ‫ اللَّ ُه َّم ا ْه ِدنِي ِِل َ ْح‬. َ‫ْال ُم ْس ِل ِمين‬
َ ‫س ِن ْاِل َ ْع َما ِل َوأَ ْح‬
‫ت‬َ ‫س ِيئَ َها ِإ َّل أَ ْن‬
َ ‫ق َل يَ ِقي‬ ِ ‫ئ ْاِل َ ْخ ََل‬ َ ‫ْاِل َ ْع َما ِل َو‬
َ ‫س ِي‬

• "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk


Allah Rabb semesta alam tiada sekutu bagi-Nya, dan demikianlah
aku diperintahkan dan aku bagian dari orang Islam, Ya Allah berilah
aku amalan yang terbaik dan akhlak yang paling mulia, tiada yang
bisa memberi yang terbaik selain Engkau, dan lindungilah aku dari
amalan dan akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa melindungiku dari
hal yang buruk selain Engkau". [Sunan An-Nasa'i: Sahih]
• Sentiasa bertaubat dan mencari keredhaan Allah. Segera bermohon
kepada Allah apabila menyedari yang dirinya lalai atau berlaku cuai
serta memastikan bahawa seluruh gerak kerja adalah untuk
mendapatkan keredhaan Allah. Firman Allah subhaanahu wa
taaala:

• “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa bila mereka ditimpa


was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu
juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.” (Al-Araf:201)
Perlaksanaan ubudiyyah terhadap
Allah

• Firman Allah subhaanahu wa taaala:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
menyembahKu.”(Al-Zaariyat:56)

• Beribadah kepada Allah dapat dilaksanakan dalam segala gerak-


geri manusia selagi niatnya hanyalah semata-mata kerana Allah.
Sebesar-besar ibadah ialah menegakkan hukum Allah dan
membangunkan pemerintahan Islam.a
Muslim Terhadap Dirinya

• 1. Memurnikan aqidah

• Pembersihan keyaqinan, kefahaman dan pandangan supaya sesuai


dan selaras dengan keterangan dan tuntutan Al-Quran dan Hadeeth
serta memastikan aqidah bersih dari dicemari dengan segala bentuk
kesyirikan, bidaah, khurafat, dan tahyul.

• 2. Memiliki ilmu yang mantap

• Perkara pertama yang patut diketahui dengan lebih mendalam ialah


ilmu pengetahuan berkenaan kitab Allah dan diikuti dengan ilmu
fardhu ain yang lain.
• 3. Memiliki bidang pengkhususan

• Menumpukan seluruh tenaga dan perhatian kepada


jurusan dan perhatian yang menjadi pengkhususan
sama ada di bidang agama (fardhu ain) atau bukan.
Kejayaan ilmiyyah yang tinggi menyebabkan seseorang
itu dipandang tinggi seterusnya dakwah dan risalah yang
dibawa juga akan dipandang mulia oleh manusia selagi
individu itu merealisasikannya dengan ikhlas,
bersungguh-sunnguh dan menjaga adab-adabnya.
Muslim Terhadap Ibu Bapa Dan Keluarganya

• 1. Berbuat baik kepada kedua-duanya

• Islam mengangkat tinggi martabat ibu bapa sehinggakan Allah


meletakkan keredhaan keduanya sesudah keredhaan Allah. Firman
Allah subhaanahu wa taaala:

“ Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada


kedua orang tuanya…..”(Luqman : 14)

• 2. Mentaati kedua-duanya selagi mana tidak bertentangan dengan


syariat Islam
Muslim Terhadap Saudara-Mara Dan
Sahabat Handainya

• 1. Mencintai kerana Allah atas dasar iman, dan ikatan aqidah


Tidak mencintai seseorang kerana peribadinya semata-mata sebaliknya
kerana kelebihankelebihan yang ada padanya yang membawa orang lain
menuju keredhaan Allah.

• 2. Tidak membelakangi mereka


Meraikan mereka sama ada di dalam keadaan senang ataupun susah.

• 3. Memenuhi keperluan yang diperlukan


Hendaklah memenuhi keperluan apabila diperlukan dan mendahului
keperluan mereka dari kepentingan diri sendiri.
• 4. Berpesan atas kebenaran dan kesabaran
Mengingatkan tentang suruhan agama yang perlu ditunaikan serta
larangan-larangan yang mesti ditinggalkan.

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih,


sayang dan kecenderungan jiwa (simpati) seperti
perumpamaan jasad/tubuh. Jika salah satu anggota tubuh
sakit maka, seluruh tubuh akan merasakannya, iaitu tidak
boleh tidur dan (sakit) demam.”
(Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, Muslim)
“Dan sesugguhnya kami telah sediakan untuk neraka banyak sekali golongan jin
dan manusia yang mana mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu mengerti
dengannya, mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya, mempunyai
telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya, mereka itu seperti binatang
malah lebih sesat, mereka ialah orang-orang yang lalai.”
(Al-A’raf:179)