Anda di halaman 1dari 14

 ADAB AMALAN PENGAJARAN

YANG BERKESAN
 ADAB BELAJAR (MURID)
 PENYELIAAN PdP OLEH GURU
BESAR

STANDARD OPERATIONAL
PROCEDURE (S.O.P)
PRASEKOLAH SK ISKANDAR PERDANA
1. Ketepatan masa masuk kelas.
2. Berpakaian kemas.
3. Membawa Buku Rekod Guru yang telah
dikemas kini.
4. Membawa /menggunakan ABM yang sesuai
untuk melaksanakan PdP.
5. Bertanyakan keadaan murid / hasil
pembelajaran lepas sebelum memulakan
pengajaran.

ADAB AMALAN PENGAJARAN


YANG BERKESAN
PRASEKOLAH SK ISKANDAR PERDANA
6. P & P dilaksanakan dalam suasana yang
kondusif dengan mewujudkan suasana
yang mesra dan penyayang dalam bilik
darjah mahupun di kawasan sekolah.
7. Meja dan kerusi murid dalam susun atur
yang betul.
8. Memastikan kelas dalam keadaan bersih
sebelum memulakan PdP.
9. Menggunakan peralatan elektrik seperti
kipas angin, lampu dan lain-lain dengan
bijak.
ADAB AMALAN PENGAJARAN
YANG BERKESAN
PRASEKOLAH SK ISKANDAR PERDANA
10. Mengemas kini dokumen berkaitan
kawalan pergerakan murid dalam
kelas semasa PdP.
11. Memastikan setiap murid membawa
peralatan belajar yang mencukupi.
12. Memulangkan semua hasil kerja dan
kertas ujian murid yang telah disemak
dan ditulis komen yang positif dan
membina.
13. Tidak dibenarkan melakukan tugasan lain
yang tidak releven dengan PdP.
ADAB AMALAN PENGAJARAN
YANG BERKESAN
PRASEKOLAH SK ISKANDAR PERDANA
14. Guru tidak dibenarkan menandakan
kerja murid semasa PdP.
15. Memastikan pembetulan dilakukan dengan
kadar segera oleh murid setelah hasil kerja
disemak.
16. Menyatakan secara lisan/ bertulis dasar yang
ditetapkan oleh setiap guru.
17. Memaklumkan murid agar menggunakan
isyarat mengangkat tangan sekiranya ingin
bertanya/berkongsi idea.
18. Memastikan semua peralatan disimpan di
tempat asal selepas digunakan.

ADAB AMALAN PENGAJARAN


YANG BERKESAN
PRASEKOLAH SK ISKANDAR PERDANA
19. Memastikan murid diberi tugasan
untuk disiapkan di rumah sebagai
pengukuhan.
20. Memastikan murid tidak
meninggalkan buku teks, buku latihan
di dalam meja /almari semasa pulang.
21. Menamatkan PdP mengikut masa
yang telah ditetapkan.
22. Memberi perhatian sama rata kepada
semua murid.

ADAB AMALAN PENGAJARAN


YANG BERKESAN
PRASEKOLAH SK ISKANDAR PERDANA
1. Mengucapkan salam kepada guru
semasa guru masuk ke dalam kelas.
2. Mengucapkan `Terima Kasih Cikgu’
semasa guru keluar dari kelas.
3. Meminta kebenaran daripada guru
sedang mengajar apabila ingin keluar
dari kelas.
4. Menggunakan isyarat `angkat tangan’
apabila ingin bertanya soalan /
berkongsi pendapat atau idea.

ADAB BELAJAR (MURID)


UNIT AKADEMIK
5. Murid harus menjalankan tugas-tugas yang
diamanahkan oleh guru kepadanya dengan
penuh hormat dan tanggungjawab.
6. Menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru
dengan segera.
7. Menyemak hasil kerja sebelum diserahkan
kepada guru.
8. Berbincang sesama rakan untuk memantapkan
tugasan yang diberi.
9. Mematuhi segala arahan guru semasa sesi P&P.
10. Guru yang masuk kelas, sama ada guru mata
pelajaran atau guru gantian harus dipatuhi,
dihormati dan dilayani sepertimana mereka
melayani guru kelas masing-masing.

ADAB BELAJAR (MURID)


PRASEKOLAH SK ISKANDAR PERDANA
11. Tidak meninggalkan sebarang benda di
dalam laci meja atau almari kelas semasa
pulang.
12. Jika bilik khas, murid harus berbaris dan
bergerak bersama ke tempat berkenaan
tanpa menganggu kelas-kelas lain.
13. Membuat catatan di dalam buku nota
tentang tugasan yang perlu disiapkan di
rumah.
14. AJK papan kenyataan kelas sentiasa
mengemas kini maklumat mengikut
subjek masing-masing.

ADAB BELAJAR (MURID)


PRASEKOLAH SK ISKANDAR PERDANA
15. Setiap murid membawa dan
menggunakan peralatan belajar yang
sesuai mengikut keperluan sesuatu subjek.
16. Semua peralatan disimpan di tempat asal
selepas digunakan.
17. Murid juga harus menghormati dan
mematuhi arahan guru pengganti semasa
guru mata pelajaran tiada dalam kelas.

ADAB BELAJAR (MURID)


PRASEKOLAH SK ISKANDAR PERDANA
18. Murid juga harus menghormati dan
mematuhi arahan guru pengganti
semasa guru mata pelajaran tiada
dalam kelas.
19. Murid dilarang keluar ke tandas atau
tempat lain pada pertukaran waktu
kecuali dengan kebenaran guru.
20. Murid yang ingin masuk semula atau
ingin membuat pegumuman dari kelas
ke kelas harus mengetuk pintu dan
meminta izin untuk masuk daripada
guru yang mengajar pada waktu
tersebut.

ADAB BELAJAR (MURID)


PRASEKOLAH SK ISKANDAR PERDANA
1. Penyeliaan pengajaran-
pembelajaran di kelas hendaklah
dijalankan oleh Guru Besar ke atas semua
guru.
1. Rekod penyeliaan pengajaran-
pembelajaran di kelas hendaklah dicatat
dengan ringkas dan tepat serta difailkan.
2. Penyeliaan pengajaran-pembelajaran
hendaklah dirancang dengan
seimbang dari segi masa, mata pelajaran,
tingkatan/tahun dan guru
PENYELIAAN P&P OLEH
GURU BESAR
PRASEKOLAH SK ISKANDAR PERDANA
4. Tugas penyeliaan ini boleh dijalankan dengan
bantuan Penolong Kanan dan Penyelia Petang.
Walau bagaimanapun tanggung jawab sepenuhnya
terletak di tangan Guru Besar
5. Penyeliaan pengajaran-pembelajaran di kelas
hendaklah dijalankan secara sistematis dan
berlandaskan hubungan profesionalisme dengan guru-
guru dan bukan untuk mencari kesalahan. Dalam
usaha mempertingkatkan prestasi pengajaran-
pembelajaran di kelas, Guru Besar perlu
mendapat maklumat yang tertentu. Maklumat-
maklumat itu dapat digunakan oleh Guru Besar
sebagai asas perbincangan dengan guru-guru.
PENYELIAAN P&P OLEH
GURU BESAR
PRASEKOLAH SK ISKANDAR PERDANA
6. Memantau PdP guru secara berkala dan
tidak berkala serta berterusan.
7. Memastikan Buku Rekod Mengajar guru
senantiasa disediakan dan dikemas kini
mengikut pekeliling terkini.
8. Pencerapan buku kerja murid dilakukan dengan
teliti dan sentiasa dipantau , disemak serta
direkodkan oleh pentadbir.
9. Pentadbir memastikan guru yang lemah dalam
metodologi PdP sesuatu subjek sentiasa dibantu
dan dibimbing oleh panitia masing-masing.

PENYELIAAN P&P OLEH


GURU BESAR
PRASEKOLAH SK ISKANDAR PERDANA