Anda di halaman 1dari 6

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB NURLIDYAWATI BINTI JASMIN

NOOR RAHFIZAH ABD RAHMAN


NURUL SUHADA SJAFEI
GURU RESOS / PENDAMPING NURUL HIJANAH GOSSELI
WEE KEE QUAN
GURU PENDAMPING
Membimbing dan membantu MBK semasa pengajaran dan pembelajaran.
Membantu menyediakan Rancangan Pelajaran Individu (RPI) MBK melalui
perbincangan dengan guru mata pelajaran.
Bekerjasama dengan guru arus perdana berkaitan dengan perkembangan
murid.
GURU RESOS
Menyediakan bahan bantu mengajar (BBM) yang bersesuaian dengan
keperluan MBK.
Membantu guru dalam kelas arus perdana semasa pengajaran dan
pembelajaran.
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 6. /2007
Guru resos / guru pedamping ialah Guru Pendidikan Khas yang
ditempatkan di sekolah harian biasa yang mempunyai Program Pendidikan
Khas Integrasi.
Manakala bilik resos merupakan bilik yang disediakan untuk menjayakan
Program Pendidikan Khas Integrasi.
Bilik resos digunakan sebagai tempat pengajaran dan pengukuhan
pembelajaran murid, menyimpan peralatan dan bahan pendidikan khas
serta tempat di mana guru-guru resos menjalankan tugasan mereka.
Surat pekeliling ikhtisas
RUMUSAN : 3 KOMPONEN UTAMA PERANAN GURU
RESOS / PEDAMPING

Pengajaran Pengurusan
dan
pembelajaran

Kelas bimbingan
dan aktiviti
(tambahan)
Jawatan guru resos / pendamping tidak terdapat di malaysia, tetapi
jawatan peranan dan tanggungjawab ini boleh dipegang oleh guru
pendidikan khas.
Hal ini bermaksud, guru pendidikan memegang peranan sebagai guru resos
/ pedamping.

Anda mungkin juga menyukai