Anda di halaman 1dari 17

IKATAN KIMIA

“setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibubapanyalah yang
menjadikan anak itu yahudi atau nasrani”

Manusia  stabil (fitrah)  Islam t’bentuk sama ada melalui:


Atom  stabil (susunan e-)  duplet/oktet  P’pindahan e-
 P’kongsian e-

Atom mencapai kestabilan melalui pembentukan ikatan kimia.

IKATAN ION IKATAN KOVALEN


atom logam + atom bkn atom bkn logam + atom bkn
logam logam

Melalui p’pindahan e- melalui p’kongsian e-


IKATAN ION
Pembentukan
ion
Apabila suatu atom menderma/menerima e-
maka atom itu menjadi zarah bercas yang disebut ion

Atom logam : menderma e-  bercas +  ion + (kation) kation-kanan


Li  Li+ + e-
+
(2.1) (2)
Mg  Mg2+ + 2e- + e-
(2.8.2) (2.8)
Al
Ca
Na
IKATAN ION
Pembentukan
ion
Apabila suatu atom menderma/menerima e-
maka atom itu menjadi zarah bercas yang disebut ion

Atom logam : menderma e-  bercas +  ion + (kation) kation-kanan


Li  Li+ + e-
+
(2.1) (2)
Mg  Mg2+ + 2e- + e-
(2.8.2) (2.8)
Al
Ca
Na

Atom bkn logam : menerima e-  bercas –  ion - (anion)


F + e-  F-
-
(2.7) (2.8)
O + 2e-  O2-
(2.6) (2.8)
Cl
S
+ -
KATION derma e- ATOM terima e- ANION
NEUTRAL

Pembentukan ikatan
ion
Daya tarikan elektrostatik y kuat antara ion y berlainan
cas dipanggil ikatan ion/ikatan elektrovalen

Sebatian ion = sebatian y mempunyai ikatan ion


• Atom natrium mempunyai susunan e- 2.8.1
• Ia menderma satu e- untuk mencapai susunan e- oktet yang stabil
+
Na  Na + e-

• e- ini dipindahkan kepada atom klorin yang mempunyai susunan e- 2.8.7


-
Cl + e-  Cl

• Daya tarikan elektrostatik yang kuat menarik bersama ion natrium dan ion klorida
• Sebatian ion terbentuk

Huraikan pembentukan sebatian magnesium oksida


Pembentukan sebatian natrium oksida
Formula ion : _____________

kalium oksida

Pembentukan sebatian magnesium fluorida


Formula ion : _____________
Jenis IKATAN KOVALEN

Ikatan tunggal Ikatan ganda 2 Ikatan ganda 3


Sepasang e- Dua pasang e- Tiga pasang e-
dikongsi antara dikongsi antara dikongsi antara
dua atom dua atom dua atom
Ikatan tunggal
Molekul hidrogen , H2

• Atom H mempunyai susunan e- 1


• Ia memerlukan satu e- untuk mencapai susunan duplet y
stabil
• 2 atom H masing-masing menyumbang 1 e- untuk dikongsi
bersama
• Perkongsian sepasang e- membentuk ikatan kovalen tunggal
Pembentukan ikatan kovalen  STRUKTUR LEWIS
Hanya menunjukkan e-v bagi
atom-atom y terlibat dlm
pembentukan ikatan

H H
X + O
HHXO atau
H-H
Ikatan tunggal

Pembentukan molekul klorin (struktur atom dan struktur lewis)

Formula molekul : _____________

molekul air

molekul ammnonia

molekul tetraklorometana
Ikatan ganda 2

Dua pasang e- dikongsi antara dua atom.


Contoh: Pembentukan molekul oksigen, O2

molekul karbon dioksida


Ikatan ganda 3

Tiga pasang e- dikongsi antara dua atom.


Contoh: Pembentukan molekul nitrogen N2
Penentuan formula sebatian
kovalen
1. Tulis susunan e- bagi atom (x= 2.4 y=2.7)
2. Tentukan bilangan e- yang diperlukan bagi mencapai
kestabilan (x= 4e- y= 1e-)
3. Tulis bilangan kekurangan e- di sudut kanan (x4y1)
4. Silangkan nombor disudut kanan
xy4

x4 y1

x y4
Unsur-unsur dengan no.proton 1-20

1 H Hari 11 Na Nanti
2 He Hari 12 Mg Mak
3 Li Lina 13 Al Ali
4 Be Beli 14 Si Suruh
5 B Baju 15 P Pi
6 C Cik 16 S Sekolah
7 N Nina 17 Cl Cari
8 O Orang 18 Ar Ayam
9 F Filipina 19 K Kampung
10 Ne Nepal 20 Ca Canada

You have to remember.. now!


Penentuan formula sebatian kovalen
atom No.p s. e- atom No.p s. e- Bil e- y diperlukan Formula sebatian

A 6 2.4 B 9 2.7 A 4 B1 AB4

C 6 D 16

E 7 F 1

G 1 H 8

I 6 J 17

K 6 L 8
Sifat
sebatian ion & sebatian kovalen
SEBATIAN ION SIFAT SEBATIAN KOVALEN
pepejal Keadaan pd suhu bilik Pepejal, cecair, gas
tinggi Takat lebur & takat didih rendah
√ Kekonduksian elektrik X
(dlm larutan akues/keadaan
lebur)
√ Keterlarutan dlm air X
X Keterlarutan dlm pelarut √
organik (tetraklorometana,
benzene, eter)