Anda di halaman 1dari 20

Bmmb 3083 Drama

dalam pendidikan
Teknik Asas Bercerita
• Jenis cerita
• Pemilihan cerita dan kesesuaiannya dalam pendidikan

Disediakan oleh:

Mohd redzuan bin shukor


Teknik asas bercerita
KONSEP

Bercerita ialah keseluruhan


Bercerita dianggap sebagai
pengalaman sejenak daripada
seni sastera dan sesi teater
penceritaan lisan dalam
yang dapat memberikan
bentuk berirama atau prosa
nyawa kepada perkataan
yang dipersembahkan di
bertulis dalam sesebuah buku.
hadapan khalayak ramai.
(E.Greene, 1976)
(Anne Pellowski, 1990)
Dapat meningkatkan
Satu pendekatan Latihan pemahaman, Dapatpenguasaan
meningkatkan
Satuyang
pendekatan
sesuai Latihanperluasan
pemahaman,
penguasaan
kemahiran
yang sesuai
digunakan untuk perluasan
perbendaharaan kata kemahiran
mendengar, bertutur,
digunakan untuk
membina kecekapan perbendaharaan kata
dan tatabahasa mendengar, bertutur,
membaca dan
membina kecekapan
berbahasa dapattatabahasa
dan disampaikan. membaca dan
menulis .
berbahasa dapat disampaikan.
menulis .

Guru boleh guna


Suara memainkan Guru boleh guna
Suara memainkan gambar, objek-objek
peranan yang gambar, objek-objek
peranan yang sebenar atau BBM
penting. sebenar lain.
atau BBM
penting.
lain.
Jenis bercerita
Bercerita
sambil bersoal
jawab

Bercerita
menggunakan Bercerita
kad melalui buku
bergambar

Jenis-
jenis Bercerita
Bercerita
menggunakan cerita menggunakan
teknologi
seni bahasa
moden

Bercerita
Teater
menggunakan
pembaca
pita rakaman
Murid diarah
mendengar dan
mengikuti jalan
cerita

Bercerita
sambil
bersoal
jawab
Sambil
bercerita guru
Murid meramal
menyoal murid
cerita
mengenai apa
seterusnya
yang telah
diceritakan
Guru sampaikan
cerita melalui
bacaan daripada
buku cerita

Bercerita
melalui
buku
Guru Murid
menyampaikan mendengar,
cerita dengan memahami,
gaya dan menghayati, dan
intonasi yang menceritakan
menarik semula.
Bercerita
menggunakan
teknologi
moden

Murid
Murid diperlihat
mengikuti dengan gambar
urutan cerita slaid yang
dengan mudah ditayangkan
Dapat membantu
kemahiran
mendengar
murid

Bercerita
menggunakan
pita rakaman

Murid
Murid
didengarkan
menimaginasikan
rakaman yang
peristiwa
mengandungi
tersebut
urutan peristiwa
Sebahagian
murid membaca
cerita dengan
penghayatan
dan intonasi
yang betul

Teater
pembaca

Pembaca Menimbulkan
menggunakan suasana cerita
suara, gerak yang menarik
badan dan dan mudah
mimic muka difahami
Mendukung
perkembangan kosa
kata dan kepekaan
murid kepada seni
bahasa dan budaya

Bercerita
menggunakan
seni bahasa

Contohnya:syair,
Disampaikan
pantun, sajak,
dengan penuh
seloka, gurindam
penghayatan
dan hikayat
Contoh:gambar
bersiri, gambar
kartun, keratan
akhbar dan
keratan majalah

Murid
Murid Bercerita dibimbing
menyampaikan
maklumat
menggunakan membina cerita
dengan kad berdasarkan
bergambar bahan
bersahaja
rangsangan

Cerita tidak
terlalu panjang
Pemilihan cerita dan kesesuaiannya dalam
pendidikan
Kriteria Pemilihan
KANDUNGAN
KANDUNGAN
DANKONSEP
DAN KONSEP
BUKU
BUKU
NILAIMURNI
NILAI MURNI

PERINGKAT
PERINGKAT
UMUR
UMUR
Kandungan dan konsep buku

Berilustrasi dan
Plot yang mudah
berwarna

Berdasarkan
pengalaman dan Berkonsepkan
peristiwa cerita imaginatif
kehidupan
NILAI MURNI

Perwatakan ynag Memberi kesan


Perwatakan yang
menunjukkan terhadap jati diri
mempunyai teladan
penyelesaian masalah kanak-kanak
PERINGKAT UMUR

Perkembangan
Perbezaan
bahasa dan
jantina
kognitif
KESESUAIANNYA
DALAM
PENDIDIKAN

Perkembangan emosi, sosial dan etika

Menanam sikap minat membaca

Perkembangan bahasa dalam kalangan kanak-kanak


TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai