Anda di halaman 1dari 4

Oleh : Nurain Abd

Khadir
: PISMP SEMS 2
Menyediakan Prasesi


Kaunselor perlu sedar tentang klien yang
datang ke sesi kaunseling iaitu sama ada secara
sukarela, dirujuk dan rela & dirujuk dan tidak
rela.
• Apabila klien datang untuk temu janji,
kaunselor perlu mengumpul maklumat atau
mendapatkan profil ringkas dari klien untuk
memudahkan kaunselor membentuk hubungan
yang diperolehi terlebih dahulu akan
membantu kaunselor dari segi penyediaan
mental.
Membina Hubungan (Melayan, Mendengar
dan memahami)
• Menstruktur sesi kaunseling.
• Penstrukturan merupakan asas kepada penyediaan mental dan psikologikal klien
terhadap sesi dan proses kaunseling.
• Berikut adalah beberapa panduan bagi mewujudkan hubungan yang baik di antara
kaunselor dan klien.
i. Menunjukkan tingkah laku tanpa lisan yang mesra.
ii. Menunjukkan keinginan untuk menolong
iii. Mendengar apa yang diperkatakan
iv. Mendengar dan luahan perasaan yang dinyatakan
v. Mendengar dan memahami perasaan dan erti yang tidak dinyatakan
vi. Mendengar dan memahami perasaan dan erti yang tidak boleh dinyatakan
vii. Tidak cepat membuat tanggapan dan penilaian.
viii. Mendengar dengan telinga, mata dan tubuh badan apa dikatakan melalui perkataan
dan ditunjukkan melalui perkataan dan ditunjukkan melalui tingkah laku klien.
ix. Tidak banyak bercakap, tetapi cuba lebih banyak mendengar dan memahami.
• Secara ringkasnya, langkah kedua merupakan satu tahap membina asas yg kukuh utk
mewujudkan satu perkongsian bekerjasama.
(1)Mewujudkan suasana
(4) Membina
yg menggalakkan
kepercayaan.
interaksi.

(3) Menstruktur
hubungan.;kefahaman
tentang proses (2) Menentukan
kaunseling; penjelasan matlamat awal
peranan klien, kaunselor kaunseling.
dan matlamat.; Aspek
kerahsiaan klien.