Anda di halaman 1dari 9

Fasa-fasa dan Kepentingan Setiap

Fasa
Nama : Nurain binti Abd Khadir
: Hanis Munirah binti Zulkifli
PRASESI
Tahap awal sebelum
seseorang kaunselor
mengendalikan sesi
kaunseling sama
ada untuk klien
yang datang secara Harus menyemak
dirujuk atau yang kerana diskripsi
sukarela. tugas klien

Sebelum sesi: Apabila klien datang


kaunselor untuk temu janji,
menyemak semua kaunselor perlu
rekod klien untuk mengumpul
dapatkan maklumat maklumat atau
yang berguna mendapatkan profil
ringkas dari klien
Kepentingan
prasesi

memudahkan
kaunselor
membentuk Membantu
hubungan yang dalam menilai
diperolehi prestasi &
terlebih dahulu proses
akan membantu membina
kaunselor dari maklumat
segi penyediaan kemudian nanti
mental.
Membina
hubungan
bermaksud hubungan yang teraputik dan kondusifyang dirasai oleh klien semasa
sesi berlangsung.

Tujuannya adalah untuk membina perhubungan yang mesra, saling mempercayai


dan rasa selamat antara kaunselor dan klien supaya klien sedia berbincang.

Menunjukkan tingkahlaku lisan yg mesra

Mendengar & memahami perasaan dan maksud yg tidak dinyatakan

membina suasana alam sekeliling, suasana terapeutik, ruang untuk berkomunikasi,


penampilan diri, ekspresi muka, kontak mata, pergerakan tangan dan kaki, nada
suara, senyuman dan akhir sekali cara cara duduk dalam kaunseling.
KEPENTINGAN MEMBINA
HUBUNGAN

Memberi peransang
menggalakkan klien
kepada klien = klien
bercerita atau
sentiasa tenang
meluahkan perasan
dengan memberi
secara tidak langsung
tanggapan pertama
tanpa dipaksa.
yang positif

membawa klien
menghadapi realiti
Hubungan yang baik
dengan cara
dapat membantu
menyelaraskan
kaunselor memahami
mental, emosi,
masalah klien dengan
tingkah laku,
lebih mendalam lagi.
komunikasi lisan dan
bukan lisannya.
Penerokaan
Kepentingan Penerokaan

klien dapat
mengetahui apa
yang berlaku
terhadap dirinya membimbing klien
membantu diri
dan kebiasaannya meneroka situasi
klien bagi
situasi klien pada dirinya kearah jalan
menghadapi
waktu ini adalah penyelesaian yang
sesuatu masalah
lebih terpengaruh diinginkan oleh menimbulkan
serta memahami
oleh emosi negatif klien dengan perasaan empati
masalah tersebut
iaitu yang mendorong dan terhadap
dengan lebih
bermaksud memberikan permasalahan
mendalam supaya
pandangan dan sokongan serta klien.
dapat membantu
fikiran yang sempit peka terhadap
klien kearah
yang menjadikan isyarat tersembunyi
perkembangan
seseorang itu keliru iaitu verbal dan
yang klien inginkan.
dan buntu dalam nonverbal.
mencari jalan
penyelesaian yang
diinginkan olehnya.
KENAL PASTI MASALAH

Kaunselor perlu
mengenal pasti masalah
pokok dan masalah
tahap penerokaan yang
ranting daripada
telah mendorong klien
pernyataan klien bagi
dan kaunselor memahami
memudahkan kaunselor
isu yang dibincangkan.
membantu klien
menyelesaikan masalah
itu

Matlamat yang
perlu membantu klien
ditetapkan perlu
menentukan matlamat
mengikut kemampuan
yang ingin dicapainya
dan sukarelawan oleh
dalam mengatasi masalah
klien daripda matlamat
masalah tersebut.
itu.
kepentinga
n
kauselor dapat mengetahui masalah yang betul-betul menganggu
diri kliennya

Kaunselor : Sepanjang kita berbincang tentang diri ain, Pertama tadi


ain ada mengatakan yang ain ada masalah dengan pelajaran Syira
dan yang kedua pula Syira telah mengatakan yang Syiramempunyai
masalah dengan ibu Syi. Antara dua masalah ini yang mana betul-
betul menganggu diri Ianda?

Klien : masalah dengan ibu yang betul-betul menganggu diri


saya buat masa sekarang ini.