Anda di halaman 1dari 9

MANAGEMENTUL

EMOȚIILOR

EMOȚIILE ȘI MECANISMELE DE APĂRARE /


ADAPTARE
EMOȚIILE

• Emoţiile sunt impulsuri ce te determină să acţionezi, planuri imediate de abordare a


vieţii, planuri pe care le avem înnăscute

• Emoţiile ne călăuzesc în înfruntarea situaţiilor dificile – primejdia, o pierdere


dureroasă, perseverarea în atingerea unui scop în ciuda frustrărilor, legătura cu un
partener de viaţă, clădirea unei familii.

• Fiecare emoţie în parte oferă o dorinţă distinctă de a acţiona şi ne arată direcţia cea
bună în abordarea provocărilor inerente ale vieţii.
MECANISMELE DE APĂRARE / ADAPTARE
• Principalele mecanisme de adaptare şi apărare:
• • anticiparea –
• • auto-observarea
• • sublimarea –
• • represia –
• • intelectualizarea –
• • negarea –
• • regresia –
• • proiecţia –
• • raţionalizarea –
• • umorul –
• • compensarea –
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ

• Inteligenţa emoţională – capacitatea de control şi autocontrol al stresului


şi emoţiilor
• negative, abilitatea care determină şi influenţează modul şi eficienţa cu
care ne putem folosi celelalte
• capacităţi şi aptitudini pe care le posedăm.
TULBURĂRI EMOȚIONALE

• Termenul de tulburari emotionale nu este un termen cu acuratete


ridicata din punct de vedere medical, dar este frecvent utilizat când se
face referire la tulburările psihice care implică emoțiile (de exemplu,
tulburările de anxietate sau tulburările depresive etc.).

Denumirile corecte pentru aceste categorii de boli sunt: tulburari de


anxietate, tulburari depresive, tulburari de comportament sau tulburari
de personalitate.
DOMENII ALE INTELIGENȚEI EMOȚIONALE

• Cunoașterea emoțiilor personale

• Gestionarea emoțiilor proprii

• Automotivarea

• Recunoașterea emoțiilor celorlalți

• Managementul relațiilor
AUTOREGLARE EMOŢIONALĂ

DEF= procesul prin care persoana îşi autoreglează şi controlează atât


• reacţiile interne la emoţii, cât şi expresia comportamentală a emoţiilor.
Autoreglarea emoţională se
• dezvoltă prin încercarea de a modifica:
• -situaţia negativă (învăţând mai mult şi mai eficient pentru următorul
examen)
• -trăirea emoţională şi comportamentele, modificând gândurile
• -atât evenimentele externe cât şi cele interne
ABILITĂŢI UTILE ÎN AUTOREGLAREA EMOŢIONALĂ

• acceptarea necondiţionată a propriei persoane şi a celor din jur

• responsabilitate şi respect

• înţelegerea emoţiilor celorlalţi – empatia

• comunicarea emoţiilor şi autodezvăluirea