Anda di halaman 1dari 20

ISU KERUNTUHAN AKHLAK:

CLUBBING
DISEDIAKAN OLEH:
NUR SITI AISHAH BINTI MOHD SHAH
PISMP PENDIDIKAN ISLAM
AMBL JUN 2016
“Jangan perjudikan syurga untuk dunia.”
KANDUNGAN
1. APA ITU CLUBBING? 1. KESAN CLUBBING

2. KISAH NABI SITH 2. TIPS MENJAUHI/

3. DALIL NAQLI MEMBENDUNG CLUBBING

4. FAKTOR-FAKTOR 3. KESIMPULAN

BERLAKUNYA CLUBBING 4. RUJUKAN


Apa itu
Clubbing?
Clubbing, Clubbing, sebuah kata kerja yang
berasal dari kata Club,
yang bererti pergi kelab-kelab untuk
mendengarkan musik di akhir pekan
untuk melepaskan kepenatan dan
semua beban seharian.

Majoriti para clubbers adalah daripada


generasi muda yang memiliki status
sosio-ekonomi yang cukup baik.

(Erine Nur Maulidya, 2015)


KISAH NABI
SITH as
SIAPA NABI SITH?
ADA APA TENTANG KAUM NABI SITH?
Bermulanya
musik dan zina ….
Nabi Sith as merupakan anak
Nabi Adam as. Sith bermaksud
‘hadiah’, anugerah Allah selepas Terdapat perbezaan antara kedua
kematian Habil. keturunan ini. di pihak Qabil,
jejaka mereka memiliki rupa
Nabi Adam as tinggal bersama paras yang hodoh. Manakala,
Sith dengan keturunananya di wanita-wanita mereka berparas
daerah pergunungan. Manakala cantik.
Qabil tinggal di lembah dan Waktu itu, Nabi Sith as hanya
dataran yang rendah yang lebih menyeru manusia menyembah
jauh. hanya Allah.
sambungan
Syaitan telah menyerupai
manusia kononya ingin Seruling tersebut Suara seruling itu sangat
mencari pekerjaan. mengeluarkan suara yang indah sehingga
Dia mendapat kerja di belum pernah didengar menyebabkan tubuh
tempat tukang besi. oleh manusia. pendengar bergerak –
menari.
Syaitan mencipta alat Kemudian, syaitan
muzik berbentuk seruling. menghasilkan drum. Lalu bermulanya
Lalu memperkenalkan percampuran antara lelaki
seruling itu kepada semua dan perempuan. Dan
orang. menyebabkan zina.
3. Dalil

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikut langkah-langkah


syaitan, sesungguhnya dia (syaitan) menyuruh kamu mengerjakan perbuatan yang
keji dan mungkar. Kalau bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepadamu,
nescaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (daripada perbuatan keji dan
mungkar) itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia
kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Annur 24:21)
Dan janganlah kamu menghampiri zina,
sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan
yang keji dan satu jalan yang jahat (yang
membawa kerosakan). QS Al-Israa’ 17:32
“Kalian melakukan hubungan seks bersama
lelaki, merompak di jalanan dan mendatangi
tempat pertemuan untuk melakukan perbuatan
mungkar.” (QS al-‘Ankabut, 29:29)
FAKTOR-FAKTOR
BERLAKUNYA
CLUBBING

Latar Latar
Pengaruh
belakang diri belakanag Media sosial
rakan
sendiri keluarga

Zainudin & Sharif, 2011)


Our process is
easy

1. 2. 3.
first second last
89,526,124$
That’s a lot of money

185,244 users
And a lot of users

100%
Total success!
KESAN
Individu Rumah tangga Negara
-menurunnya prestasi -porak peranda. --kegiatan pelacuran
kerja. meningkat.
-melahirkan individu
yang tak pandai Kesihatan Punca kepada masalah
menguruskan konflik. -tular virus HIV/AIDS sosial yang lain
-maruah tercemar.
TIPS
MENJAUHI /
MEMBENDUNG
Dan (ingatlah) Aku tidak
CLUBBING menciptakan jin dan manusia
melainkan untuk mereka
menyembah dan beribadat
Individu kepadaKu. (Qs Adz-dzaariyaat
51:57)
Dan hendaklah ada di antara kamu
segolongan umat yang menyeru kepada Masyarakat
kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan
mencegah dari yang munkar merekalah
orang-orang yang beruntung.
(QS Ali Imran 3:104)
"Daripada Abu Said al-Khudri RA,
beliau berkata: Aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa di
kalangan kamu yang melihat Pihak
kemungkaran hendaklah dia
mengubah dengan tangan, sekiranya
Penguasa
dia tidak mampu hendaklah
mengubahnya dengan lidah, sekiranya
tidak mampu mengubah dengan lidah Keluarga
hendaklah dia mengubah dengan hati,
dan mengubah dengan hati adalah
selemah-lemah iman.". (HR Muslim)
KESIMPULAN
Islam tidak melarang kita untuk berhibur. Namun, banyaknya yang terjadi
sekarang adalah salah guna terhadap hiburan itu sendiri.
Akibatnya, melahirkan budaya hedonisme yang cukup untuk
memusnahkan generasi kita hari ini.
Firman Allah:

Dan apabila mereka melihat perniagaan dan hiburan, mereka meluru ke


arahnya dan meninggalkanmu berdiri (ketika berkhutbah) katakanlah apa yang
ada di sisi Allah itu lebih baik daripada hiburan dan daripada perniagaan dan
Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. (QS al-Jumuah 62:11)
Rujukan
Ahmadi Haji Baharudin. (2007). Menjadi survivor dalam dunia penuh cabaran.
PTS Litera Utama: Selangor.

Erine Nur Maulidya. (2015). Dampak fenomena clubbin di tinjau dari demensi
agama dan masyarakat. Al-adyan, (volume X), 234.

Zainudin Sharif & Norazmah Mohamad Roslan. (2011). Faktor-faktor yang


mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial di sekolah tunas bakti,
sungai lereh, melaka. Journal of education psycology & counseling, (voulme 1),
118-119.