Anda di halaman 1dari 12

PENEMUAN PASUKAN

INSPEKTORAT ASET DAN


STOR SEKOLAH

1
DOKUMEN ASET FIZIKAL ASET.

DOKUMEN FIZIKAL STOR


STOR

KOMPONEN INSPEKTORAT
2
MARKAH PENGURUSAN ASET
SK PEKAN,PAPAR

MARKAH
BIL. KOMPONEN
SKOR WAJARAN
I MESYUARAT JKPAK

II SURAT PELANTIKAN OLEH KUASA MELANTIK

III PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ASET

IV PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

V PENYELENGGARAAN ASET ALIH

VI PELUPUSAN ASET ALIH

VII KEHILANGAN ASET ALIH

VIII LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH

JUMLAH
PERATUS
PENARAFAN BINTANG
STATUS TIDAK MEMUASKAN

3
AMALAN BAIK

4
5
PERLU PENAMBAHBAIKAN

6
MARKAH PENGURUSAN STOR
SK PEKAN, PAPAR

MARKAH
BAH. KOMPONEN
SKOR WAJARAN
B SUMBER KUASA

C RUANG STOR

D PENERIMAAN

E KAWALAN STOK

F PENGURUSAN STOK

G PENGELUARAN STOK

H LAPORAN

I PELARASAN DAN AMBIL ALIH

J PELUPUSAN DAN HAPUS KIRA

JUMLAH
PERATUS
PENARAFAN BINTANG
STATUS TIDAK MEMUASKAN
7
AMALAN BAIK

8
9
10
PERLU PENAMBAHBAIKAN

11
TINDAKAN SUSULAN PIHAK SEKOLAH:

12