Anda di halaman 1dari 16

Mesyuarat

Penutupan Pengauditan
ekosistem kondusif sektor
awam
(EKSA)
JABATAN/ZON :ZON 1,2,3,4,5 & INDUK
TARIKH : 26 OKTOBER 2018

1
JURUAUDIT EKSA

NAMA ZON AUDITAN : ZON


1,2,3,4,5 & INDUK

2
PERATUS MARKAH
MENGIKUT ZON

KOMPONEN A – SUDUT EKSA

Bil. Zon A B C D E F Markah


1. Zon 1 6 - - - - - 6
2. Zon 2 6 - - - - - 6
3. Zon 3 3 - - - - - 9
4. Zon 4 6 - - - - - 6
5. Zon 5 9 - - - - - 9
6. Induk 7 - - - - - 7
Markah Purata 7.17
HASIL PENEMUAN AUDIT
AMALAN BAIK EKSA

4
KEPERLUAN UTAMA
PELAKSANAAN
( DASAR EKSA-SUDUT EKSA)
INDUK

Penemuan : Sudut masih belum lengkap kerana Dasar


EKSA agensi tidak dipaparkan dan hanya sebahagian
sahaja maklumat terkini dipaparkan. Namun, semua
perkara yang dipaparkan berada dalam keadaan baik.
ZON 1
Penemuan : Sudut EKSA
tidak lengkap. Hanya
memaparkan beberapa
perkara yang dicadangkan
sahaja dan maklumat juga
hanya sebahagian sahaja
adalah terkini.
ZON 2

Penemuan : Sudut masih belum lengkap


sepenuhnya. Maklumat hebahan tidak dipaparkan
dan sebahagian sahaja maklumat adalah terkini.
ZON 3

Penemuan : Sudut EKSA


lengkap kerana
mengandungi kesemua
perkara yang
dicadangkan. Maklumat
juga adalah terkini dan
berada dalam keadaan
baik.
ZON 4

Penemuan : Sudut
EKSA ZON 4 masih
belum lengkap
memandangkan hanya
dasar EKSA agensi,
pelan lantai, dan
informasi sahaja
dipaparkan.
ZON 5
Penemuan : Sudut
EKSA lengkap
mengandungi
semua perkara
dan maklumat juga
adalah terkini dan
berada dalam
keadaan baik.
KESIMPULAN

12
KESIMPULAN

Secara umumnya, setiap zon telah


melaksanakan EKSA serta mewujudkan satu
sudut EKSA di setiap zon.

Peranan JK Induk perlu diperkemaskan agar


pelaksanaan EKSA akan lebih menyeluruh.

13
TINDAKAN
SUSULAN

14
TINDAKAN SUSULAN

 Penambahbaikan haruslah dilakukan pada semua


sudut EKSA di setiap zon termasuklah sudut EKSA
induk. Hal ini kerana, maklumat yang dipaparkan
masih belum memenuhi kriteria-kriteria yang
ditetapkan.
 Maklumat juga haruslah dikemaskini secara berkala.

15
TERIMA KASIH

16