Anda di halaman 1dari 37

Renaissance

Era
PENGENALAN
• Sejak kurun ke-12, perkembangan intelektual
meningkat apabila kebudayaan Eropah bertembung
dengan peradaban Islam di Timur Tengah
• Universiti di Eropah mendapat banyak manfaat
daripada kajian ilmu yang dihasilkan oleh tamadun
yunani & Rom dan pencapaian intelektual orang Islam
• Ekoran daripada minat, ilmu yang pernah dicapai
dalam tamadun Yunani & Rom dihidupkan semula
sebagai asas untuk membina pengetahuan baru

(Akashah Ismail, 2013)


Zaman Renaissance
1350M-1600M
Konsep Renaissance
• Secara literal bermaksud, kelahiran
semula
• Masyarakat Eropah ingin kembali ke
zaman kegemilangan Greek dan Rom
• Merupakan gerakan intelektual yang
berkembang di Selatan Eropah, iaitu di
Itali dari abad ke 14 hingga ke 16
(Sivachandralingam, 2002)
Konsep Renaissance
• Renaissance berasal dari kata Re (kembali) dan Naitre
(lahir).
• Jadi, arti renaissance sebenarnya adalah lahirnya kembali
orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani
dan Romawi Kuno yang ilmiah/rasional.
• Sebelum Renaissance, bangsa Eropa mengalami jaman
kegelapan/The Dark Age. Dalam jaman itu gereja berkuasa
mutlak, ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh
dibantah.
• Dalam perkembangannya mulai muncul gerakan yang
mencoba melepaskan dari ikatan itu yang disebut gerakan
Renaissance.
(Mujahid Damopolii, 2014)
Konsep Renaissance
• Namun Renaissance lebih daripada kelahiran
semula . Ia merupakan zaman penemuan baru
iaitu penerokaan dunia baru dan intelektual
• Kedua-dua penemuan ini menghasilkan
perubahan yang luar biasa kepada tamadun
Barat

Adapted from A Guide to the Study of Literature: A Companion Text for Core Studies 6,
Landmarks of Literature.
Konsep Renaissance
• Suatu gerakan kebudayaan yang
menyanjung tinggi kebudayaan
Greek dan Rom

• Menekankan keperluan mengkaji


Greek dan Rom, humanisme,
individualisme, sekuralisme dan
sifat kritikal
(Sivachandralingam, 2002)
Ciri-ciri Renaissance
Pengkajian klasik Greek dan Rom
• Manuel Chysoloras dari
Constantinople mengkaji ilmu Greek
• Council of Florence membawa ramai
cerdik pandai Greek dan
merangsangkan lagi pengkajian
klasik Greek
(Sivachandralingam, 2002)
For a knowledge of such matters the
Renaissance, once again, went back to the
classics- to Aristotle for physics, to Galen for
medicine. Scientific curiosty was mostly devoted
to fact-finding, and the inspiration for this was
provided not by science itself, but by art

(John R. Hale, 1966)


Ciri Renaissance
Kemunculan golongan humanis
• Ahli akademik yang mengkaji
manusia, idea agung dan kesenian
klasik
• Mementingkan hal ehwal orang
ramai dan kebahagian hidup di
dunia
• Mempelajari klasik-klasik lama
(Sivachandralingam, 2002)
There was, then, a steadily increasing pressure for a
more practical kind of education than the one
provided by the theological studies of the Middle
Ages. Professional skills were needed-also worldly
attitude

The humanistic programme of studies took shape to


provide them. This programme involved the reading
of ancient authors and the study of such subject as
grammar, history, moral philosopohy. The men who
pursued this knowledge came to be known as
humanists

(John R. Hale, 1966)


Ciri-ciri Renaissance
Individualisme
• Usaha individu dalam melakukan
sesuatu untuk membaiki taraf hidup
serta masyarakatnya tanpa disekat
• Pekerjaan terbuka kepada
kemahiran
• Ciri-ciri kapitalsme – individu dapat
mengumpulkan kekayaan
(Sivachandralingam, 2002)
Ciri-ciri Renaissance
Sekuralisme
• Mengasingkan usaha duniawi manusia
dengan ajaran agama dan kawalan agama
• Penghormatan terhadap geraja merosot,
minat dengan kehidupan dan kebendaan
bertambah
• Menuntut keperluan menimba ilmu (orang
perdagangan)
• Rakyat belajar kesusasteraan dan
pengetahuan
(Sivachandralingam, 2002)
In the middle Ages to praise man was to praise God,
for man was a creation of God. But Renaissance
writers praised man himself as a creator

They played down the sinfulness he was born with


and emphasized his ability to think and act for
himself, to produce works of art, to guide the
destiny of others
(John R. Hale, 1966)
Ciri-ciri Renaissance
Masyarakat kritikal
• Dilatih untuk membandingkan satu
sumber dengan sumber yang lain
• Mendorong mereka mempersoalkan
segala doktrin lama yang diterima
masyarakat zaman pertengahan
• Membawa kepada penyelidikan,
penemuan baru dan rekaan sains
(Sivachandralingam, 2002)
Maksud Zaman Renaissance
• Kelahiran semula
• Penghargaan semula ilmu yang telah
dihasilkan oleh cendekiawan dalam tamadun
Yunani dan Rom
• Perubahan- perubahan yang berlaku pada
zaman Peralihan dari zaman Gelap kepada
zaman Renaissance
Sebab Renaissance tercetus di Itali
• Kemunculan bandar-bandar pelabuhan yang
menjadi pusat perdagangan antarabangsa.
• Di Itali telah muncul bandar-bandar terkenal
seperti Venice, Genoa, Florence, Rom dan
Milan yang menjadi pusat perdagangan
antarabangsa.
• Pertembungan budaya, agama dan bahasa di
bandar utama
• Menjadi pusat perkembangan idea baru
• Cendekiawan sentiasa berkunjung antara
bandar ke bandar untuk membantu
menyebarkan idea Renaissance
Faktor-faktor yang menyebabkan
tercetusnya Renaissance
• Humanisme – kemunculan aliran pemikiran
humanisme.
• Tokoh- kemunculan tokoh-tokoh aliran
humanisme seperti Francisco Petrarch, Niccolo
Macchiavelli, Giovanni Bocaccio
• Patron- kemunculan pedagang kaya yang
menjadi penaung kepada kegiatan
cendekiawan. ( keluarga Medici)
• Paus – paus di Rom turut menjadi penaung
kepada seniman dan cendekiwan
• Pedagang telah menggunakan kekayaan untuk
mengindahkan bandar
• Individualisme- perkembangan semangat
individualisme dikalangan cendekiawan
Sebab pihak gereja tidak berminat menaungi
kegiatan ahli sains dan matematik pada zaman
Renaissance:
Bimbang ahli sains dan matematik mencabar
pemikiran gereja
Perbezaan pemikiran dalam menerangkan sesuatu
fenomena alam
Konflik/ perselisihan faham dalam menyelesaikan
permasalahan
• Paus Julius II telah mengupah pelukis dan
pengukir terkenal seperti Leonardo da Vinci,
Raphael dan Michelango untuk menghias
gereja dan Katedral di Rom dengan ukiran dan
lukisan. (Katedral St. Peter)
Tokoh Renaissance yang muncul di Itali

Francesco Petrarch (humanist)

Niccolo Machiavelli (humanist)

Giovanni Bacaccio
Galilieo Galilei Leonardo da Vinci Raphael

Michelangelo
Katedral St. Paul

Potret Leonardo da Vinci


KEPENTINGAN INKUIRI
Inkuiri secara am bermaksud mencari
maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu
fanomena yang berlaku di sekeliling.

Inkuiri adalah proses mencari dan menyiasat


masalah, membina hipotesis, mereka
bentuk eksperimen, mengumpul data dan
membuat kesimpulan untuk menyelesaikan
(Shulman,1973)
• Kesan ini didorong oleh semangat
inkuiri yang tinggi. Banyak bidang
yang telah berkembang dengan
pesatnya.
• Antaranya ialah bidang seni lukis,
seni ukir, politik, persuratan,
ekonomi dan sosial
POLITIK
• Perubahan yang berlaku dalam bidang politik ialah
munculnya satu monarki baru.
• MONARKI BARU yang di maksudkan berasaskan
kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan.
Sistem ini bertambah kuat dengan amalan
pembayaran cukai kepada pusat pentadbiran.
• Apabila pentadbiran berjalan lancar dan kuasa raja
dipulihkan, dengan automatik kuasa gereja dan kuasa
golongan bangsawan dapat dikurangkan.
• Monarki Baru ini dapat dilihat di negara-negara
seperti Portugal, Castile dan Sepanyol (Aragon),
England, Belanda dan Perancis.
EKONOMI
• Kegiatan ekonomi juga berubah pada zaman
ini.
• Kegiatan sara diri yang diusahakan selama ini
kian pupus. Peristiwa ini berlaku kerana
perdagangan tempatan dan antarabangsa
berkembang dengan maju.
• Mereka juga telah menjajah suatu kawasan
untuk dijadikan tempat mendapatkan
bekalan makanan terutamanya rempah
ratus.
• Kemajuan perdagangan ini telah
mencetuskan penjelajahan dan penerokaan
oleh orang-orang Eropah.
SOSIAL
• Dari sudut sosial pula, kesan yang dapat dilihat
di zaman ini adalah perubahan dalam pemikiran
dan gaya hidup manusia.
• Manusia pada zaman ini dapat menzahirkan
emosi mereka dengan baik dan ia diluahkan
melalui muzik, lukisan dan ukiran.
• Selain itu, masyarakat juga lebih menekankan
pendidikan yang dalam aspek pemikiran, logik,
saintifik, falsafah dan metafizik
(Nik Hassaan Suhaimi bin Nik Abdul Rahman.:219-220).
KESIMPULAN
• Pengajaran daripada Zaman
Renaissance ini ialah sifat inkuiri
dan beroni perlu ada dalam diri
kita untuk meneroka perkara
dan bidang baru bagi mencapai
kejayaan dalam semua jurusan