Anda di halaman 1dari 7

By: Wong Leh Yee

U6A2
Mengehadkan Kuota Pengeluaran
Mengehadkan lesen cari gali mengikut tempoh dan kawasan,
mengurangkan pengeluaran dan mewujudkan rizab mineral yang
kekal.

Mengenakan Hukuman kepada Pesalah


Di bawah Seksyen 158 Enakmen Mineral 2001-tanpa
lesen/pajakan yang sah boleh dikenakan denda tidak >RM50,000
atau penjara maksimum 10 tahun atau kedua-duanya sekali.
Kemajuan Sumber Tenaga Gantian
Bagi mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga konvensional- sumber
tenaga gantian yang lebih murah, berterusan dan bersih perlu dimajukan.
Sumber tenaga gantian seperti hidroelektrik, tenaga solar dan tenaga ombak dapat
menggantikan sumber gas asli dan arang batu untuk menjana tenaga elektrik.

Kerja-kerja Pembersihan Diwujudkan


Dilakukan dengan segera terhadap mana-mana laut, pantai, dan sungai yang tercemar.
Kerja-kerja pembersihan perlu dijalankan secara bersepadu antara syarikat yang terbabit
dengan Jabatan Alam Sekitar(JAS).
Menjalankan Kempen dan Pendidikan Alam Sekitar

Agensi kerajaan, pihak swasta, badan bukan kerajaan(NGO) dan masyarakat.


Meningkatkan kesedaran masyarakat agar menjaga alam sekitar secara bersama.

Penyediaan Laporan EIA


Syarikat perlombongan juga diwajibkan untuk menyediakan laporan EIA sebelum aktiviti
perlombongan dimulakan.
Dikenakan oleh pihak berkuasa sekiranya syarikat terbabit melanggar syarat-syarat EIA
yang telah ditetapkan.
Sumber Tenaga Gantian
Tenaga Hidroelektrik
• Kaedah pembinaan empangan - menakung dan
menyalurkan air dengan halaju yang tinggi - memutarkan
turbin.
• Tenaga elektrik yang terhasil akan disimpan dalam dinamo
sebelum dihantar melalui sistem kabel dan pencawang.

Tenaga Solar
• Dijana melalui panel solar yang dipasang di atas bumbung
bangunan.
• Menukarkan tenaga haba matahari kepada tenaga elektrik
untuk digunakan di rumah-rumah, bangunan dan industri.
Sumber Tenaga Gantian
Tenaga ANGIN
• Penggunaan kincir angin yang dipasang di kawasan
terbuka seperti di padang atau tepi pantai.
• Kincir angin yang berputar akan memutarkan
dinamo untuk akan tenaga elektrik.

Tenaga BIOMAS
• Teknologi insenerator yang membakar sumber
sampah sarap di dalam relau tertutup.
• Pembakaran akan menghasilkan wap panas yang
memutarkan turbin atau generator bagi
menghasilkan arus-arus elektrik.