Anda di halaman 1dari 5

Elemen Asas Dalam Penyelidikan Pendidikan

AMALAN TINGKAH LAKU


BERETIKA KAUNSELOR
PELATIH
Siti Nurdiyana Nabilla
Nur Dania Atieqah
LATAR BELAKANG KAJIAN
Pada masa ini kerjaya kaunseling semakin berkembang
di Malaysia. Kerjaya kaunseling bukan hanya di sekolah,
malah keperluan kaunseling ketika ini semakin mendapat
tempat di organisasi kerajaan dan swasta. Menurut Carroll
(1996), terdapat pelbagai sebab majikan berminat
terhadap kaunseling dan menjadikannya sebagai salah
satu cara untuk mengambil berat terhadap pekerja. Antara
sebab tersebut adalah majikan bertanggungjawab pada
kebajikan
pekerjanya dan majikan merasakan kaunseling boleh
membantu untuk menguruskan perubahan dalam
organisasi. Sehubungan itu, keperluan bidang kaunseling
amat tinggi. Ini selaras dengan harapan Datuk Seri
Sharizat Abdul Jalil, beliau berharap negara dapat
melahirkan sebanyak mungkin kaunselor yang diiktiraf bagi
memperkasa agenda sosial negara (Sapora Sipon,
2006, 15 Disember: Utusan Malaysia).

ADD A FOOTER 2
PERNYATAAN MASALAH
Menurut Stein (1990) lagi, pada masa sekarang kaunselor
sering berhadapan dengan banyak cabaran dalam etika.
Kehidupan seharian kaunselor sering berhadapan dengan
dilema manusia sama ada secara terus atau personal
seperti penderaan kanak-kanak, pengguguran, rogol dan lain-
lain lagi (Blocher, 2000). Bilangan perlanggaran etika ketika
ini berada di tahap yang tinggi (Biaggio, Duffy & Staffelbach,
1998; Pope & Vasquez, 1998 dalam Welfel, 2002). Menurut
Welfel (2002), hanya sebilangan kecil klien membuat laporan. Ini
kerana klien tidak mengetahui hak mereka atau merasakan
mereka tidak diberi kuasa untuk mengadu.

ADD A FOOTER 3
OBJEKTIF KAJIAN
• Mengenal pasti perbezaan antara faktor demografi jantina dan
etnik dengan amalan tingkah laku beretika kaunselor pelatih
dari aspek menjaga kerahsiaan.
• Mengenal pasti perbezaan antara faktor demografi jantina
dan etnik dengan amalan tingkah laku beretika kaunselor pelatih
dari aspek tidak mengeksploitasi.
• Mengenal pasti perbezaan antara faktor demografi jantina dan
etnik dengan amalan tingkah laku beretika kaunselor pelatih
dari aspek melayan dengan hormat sebagai maruah seorang
manusia.
• Mengenal pasti perbezaan antara faktor demografi jantina
dan etnik dengan amalan tingkah laku beretika kaunselor
pelatih dari aspek bertindak hanya dengan pemberitahuan
persetujuan

ADD A FOOTER 4
PERSOALAN KAJIAN
• Adakah terdapat perbezaan antara faktor demografi
jantina dan etnik dengan amalan tingkah laku beretika
kaunselor pelatih dari aspek menjaga kerahsiaan?
• Adakah terdapat perbezaan antara faktor demografi
jantina dan etnik dengan amalan tingkah laku beretika
kaunselor pelatih dari aspek tidak mengeksploitasi?
• Adakah terdapat perbezaan antara faktor demografi
jantina dan etnik dengan amalan tingkah laku beretika
kaunselor pelatih dari aspek melayan dengan hormat
sebagai maruah seorang manusia?

ADD A FOOTER 5