Anda di halaman 1dari 16

KUMPULAN 3

NUR SYAHDA BT ABD. KARIM


NUR AZZLINA AZZURINA BT AZMI
WAN NUR AFINA BT WAN RUSHDI
AKTA PENDIDIKAN KHAS 1996 (AKTA 550)
AKTA PENDIDIKAN KHAS 1996
(PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN KHAS 2013)

KEHENDAK
MENGHADIRI
NAMA PEMAKAIAN TAFSIRAN
TEMPOH
PERCUBAAN

KESESUAIAN PELAKSANAAN
MENGIKUTI RAYUAN KOD AMALAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN KHAS KHAS

KEHENDAK TEMPOH
UNTUK PENDIDIKAN
MENGIKUTI MURID PEMBATALAN
KEGIATAN BERKEPERLUAN
KOKURIKULUM KHAS
NAMA PEMAKAIAN

•Peraturan- •Sekolah
peraturan Kerajaan
Pendidikan •Sekolah
(Pendidikan Bantuan
Khas) 2013 Kerajaan
TAFSIRAN
KEHENDAK UNTUK MENGHADIRI TEMPOH PERCUBAAN
KESESUAIAN MENGIKUTI PENDIDIKAN KHAS
RAYUAN
KOD AMALAN
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHAS
KEHENDAK UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN KOKURIKULUM
TEMPOH PENDIDIKAN MURID BEKEPERLUAN KHAS

(1) Pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas boleh


dilanjutkan kepada suatu tempoh seperti yang berikut:
(a) tidak lebih dari dua tahun di sekolah rendah
(b) tidak lebih dari dua tahun di sekolah menengah
(c) satu tahun di sekolah rendah dan di sekolah menengah
(2) Walau apa pun perenggan (1)(b), pendidikan bagi murid
berkeperluan pendidikan khas yang mengikuti Pendidikan
Vokasional di sekolah menengah pendidikan khas vokasional boleh
dilanjutkan bagi tempoh satu tahun lagi.
PEMBATALAN
RUJUKAN

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013), Kod Amalan


Pendidikan Murid Berkeperluan Khas.
https://www.moe.gov.my/images/pekeliling/2015/circularfile_file_00
1253.pdf