Anda di halaman 1dari 10

Oktober 24th, 2017

 Wayang Werkudara
 Lisan Maca tulisan Aksara
Jawa
Pandawa

Kunti Prabu Pandu Dewi


Nalibrata Dewanata Madrim

Arjuna Nakula
Yudhistira

Sadewa
Werkudara
Werkudara

Perawakan :
- Dedege gagah gedhe
dhuwur
- Nyuwara banter, nanging
ora kakehan padon
Werkudara

Satriya ing Jodhipati


Jodhipati iku wilayahe
Negara Amarta

Werkudara anak nomor


loro, uga disebut
PANENGGAK PANDAWA
Werkudara
Jeneng liyane :

- Bratasena
- Bimasena
- Haryasena
- Bayusiwi
- Jagal Abilawa
- Kusumadilaga
- Jayalaga
Guru sejatine Werkudara :
- Dewa Ruci
Werkudara

Garwane (Istrine) : Putrane :


- Dewi Nagagini - Raden Antareja
- Dewi Arimbi - Raden Gathutkaca
- Dewi Urangayu - Raden Antasena

Raden Gathutkaca
Raden Antasena Raden Antareja
Werkudara

Putrane : Satriya ing :


- Raden Antareja - Jangkarbumi
- Raden Gathutkaca - Pringgodani
- Raden Antasena - Sapta Baruna

Kesaktian :
- Antareja bisa ambles bumi, kang njaga dharatan.
- Gatotkaca bisa mabur, kang njaga awang-awang.
- Antasena bisa ambles bumi lan urip ing banyu, kang njaga
laut.
Werkudara

Pusaka :
- Kuku Pancanaka
- Gada Rujakpolo
- Gada Lambitamuka

Ajine-ajine :
- Bandung Bandawasa
- Ungkal Bener
- Blabag Panganthol-
anthol
- Bayu Bajra
Pakulinane Werkudara

Pakulinan Becik :
Pakulinan Ala : - Setya tuhu marang
- Ora bisa basa guru
marang sapa wae, - Bekti marang ibu
kecuali marang - Teguh ing janji
gurune (dewa Ruci) - Mbelani bebener
- Mbrastha angkara
- Demen tetulung
- Tresna marang
kadang
- Adil marang sapa wae