Anda di halaman 1dari 18

Dr.

Salmy EdawatiYaacob
Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam UKM
 Sorotan kajian lepas..ulasan kepustakaan.
 Ulasan daripada kajian yang dilakukan oleh
pengkaji terdahulu berkaitan bidang kajian
kita.
 LR perlu dilakukan sebelum memulakan
kajian.
 LR – nadi kepada tesis yang akan dikaji!
 Setelah bidang kajian dikenalpasti dan utk
dapat fokus kajian perlu buat screening
‘perkara’ yang hendak dikaji
 Bagaimana nak buat screening?
 Baca abstrak artikel jurnal, snow ball artikel
tersebut.
 Kenalpasti teori (asas) yang menunjangi
kajian tersebut.
• Beri idea dan hala tuju kajian tentang
penyelidikan yang akan dijalankan
• Dapat mengumpul maklumat pemboleh ubah
yang ingin dikaji.
• Maklumat kerja-kerja penyelidikan yang dibuat
(reke bentuk/subjek kajian/alat kajian)
• Mengetahui status kajian –sama ada telah dikaji
atau belum.
• Mengenal pasti ‘lompang’/gap untuk tentukan
masalah kajian yang akan membewa kepada
tajuk.
• Kekuatan/kualiti tesis berasaskan kekuatan
literature
• Perlu mempunyai artikel/bahan/data
mengikut bidang kajian
• Berkeupayaan mengulas (review) artikel
tersebut
• Berkeupayaan mengkritik artikel
tersebut
• Berupaya mengesan gap/permasalahan
bagi membuat kajian lain.
• Pendahuluan-pengenalan ringkas
berkenaan artikel yang diulas
• Perkara-perkara berbangkit/isu
(Mengeluarkan isi penting dalam artikel-
guna ayat sendiri)
• Membuat rumusan keseluruhan
berdasarkan point penting tadi-
menggunakan ayat sendiri.
• Ulasan biasa hanya ¼ daripada artikel asal.
• Pendahuluan-pengenalan ringkas berkenaan artikel yang
diulas.
• Isu/permasalahan kajian-ayat sendiri
• Kaedah kajian-sampel, tempoh kajian (adakah kajian
singkat/cross sectional-tempoh tertentu, longitude study-
makan masa yang lama), cara pengumpulan data
(pengukuran prestasi larian 100m dengan masa)-
instrument (alat kajian-modul menghafal alquran 30
juzuk)) dan treatment(guna modul kepada sample) , cara
analisa data (guna statistic apa; t test, kolerasi,annova)-
boleh menentukan macamana pengkaji mengambil
sample., tempoh kajian.
• Objektif kajian
• Keputusan/hasil kajian-
• Perbincangan-point n ulas sikit.
• Rumusan-secara kaseluruhan
• Pendahuluan
• Isi-keluar point penting
• Rumusan keseluruhan
• Semuanya menggunakan idea sendiri
• Perlu melakukan banyak review articles –
sebelum kritik
 -kritik perlu ada idea
 -kritik perlu ilmu n idea, byk review banyak
ilmu bidang yang diteroka.
 -kritik artikel akan membantu dalam
mendapatkan tajuk kajian.
 -membantu - bab analisa data dan rumusan
(dalam tesis)
• Tajuk-sesuai ke tajuk dengan hasil?
• Objektif-adakah menepati dengan kajian
• Isu-adakah isu yg kritikal atau bukan isu
• Metod-sesuai ke tak pemilihan kaedah (mesti byk
point kat sini) sample tak cukup, dll.
• Hasil-kenapa boleh macam ni?
• Rumusan-komen yg banyak-banyak tadi- setuju
(sebab) kalu tak setuju kenapa?
• Cadangan-daripada komen tadi
• Mendedahkan kekuatan kajian dan kelemahan
kajian
 Mapping – (mendapatkan gap kajian)
menentukan pecahan-pecahan kecil
tajuk kajian. Contoh
 Sistem Penfailan – manual atau
berkomputer
 Menulis LR secara analitikal. Contoh
 Mengeluarkan persoalan kajian
• Penggabungan ulasan artikel kajian lepas
berdasarkan subtopic (biasa ambil bahagian
rumusan).
• Penggabungan banyak hasil kajian (bidang yang
sama) akan terserlah lompang yang belum
dikaji
• Persoalan kajian akan timbul- Percanggahan
hasil antara pengkaji /hasil yang diperolehi
kontra.
• Persoalan kajian akan menimbulkan isu/
permasalahan kajian.
• Isu tersebut akan mencipta TAJUK
 Kajian Salmy (2009)- Epal merah adalah buah yang
semulajadi manis lebih-lebih lagi jika dimakan
dengan gula.
 Kajian Vadillo (2002)-Epal hijau dan merah menjadi
buahan yang popular kerana kemanisannya.
Kemanisan epal akan lebih enak dimakan dengan
gula.
 Kajian Sanep (2011)- Penggunaan gula yang sedikit
tidak akan memaniskan epal merah.
 Kajian Bordo (2002)-epal hijau akan terasa pahit
sekiranya dimakan dengan gula perang.
 Tulisan Salmy Edawati pada tahun 2006 dalam
bukunya yang bertajuk ‘Kemanisan Epal Merah’
menjelaskan bahawa epal merah adalah buahan yang
manis dan enak dimakan dengan gula. Namun, buku
ini hanya menjelaskan kemanisan epal sahaja secara
umum tanpa mendetailkan hujah yang jelas.
 Buku yang dikarang oleh Vadillo pada tahun 2002
yang bertajuk ‘Buah-buahan Manis di Malaysia’
menyentuh tentang buahan yang manis terdapat di
Malaysia dan epal termasuk dalam kategori yang
manis. Buku ini tidak membincangkan buah yang
pahit.
 Kajian Salmy (2009) menunjukkan bahawa epal
merah adalah buah yang semulajadi manis lebih-
lebih lagi jika dimakan dengan gula. Manakala
menurut kajian Vadillo (2002) pula epal hijau dan
merah menjadi buahan yang popular kerana
kemanisannya. Kemanisan epal akan lebih enak
dimakan dengan gula. Namun, Sanep (2011)
mendapati bahawa penggunaan gula yang sedikit
tidak akan memaniskan epal merah. Selain itu
terdapat kajian yang dilakukan oleh Bordo (2002)
menunjukkan bahawa epal hijau akan terasa pahit
sekiranya dimakan dengan gula perang.
 Epal merah dan hijau akan menjadi manis
sekiranya dimakan dengan gula (Vadillo
2002;Salmy 2006) dalam kuantiti yang banyak
(Sanep 2011). Walau bagaimanapun, tidak
semua jenis gula akan memaniskan epal
merah dan hijau. Hal ini disokong oleh kajian
Bordo (2002) yang membuktikan penggunaan
gula perang boleh memahitkan epal hijau.
Persoalan; adakah epal merah juga akan
menjadi pahit dengan gula perang?
 Beza antara permasalahan kajian dengan
masalah biasa (masalah sebab kurang
pengetahuan dalam bidang tersebut)
 Berupaya membezakan ‘isu’ masyarakat
dengan isu/masalah kajian.
 Cara menulis masalah kajian- (perbincangan
dalam sesi 3)
 Permasalahan kajian
 Mengeluarkan persoalan kajian
 Boleh membangunkan objektif kajian
 Boleh menentukan metodologi kajian
 Justeru… hanya dengan LR yang mantap kita
akan dapat menghasilkan satu PROPOSAL
PENYELIDIKAN yang HEBAT!