Anda di halaman 1dari 18

Disediakan oleh: Kathy Nge Ted Zhin

VIDEO SUMBER ARKEOLOGI.mp4


Sumber arkeologi
• Bukti tinggalan aktiviti manusia dan masyarakat lampau.
• Contoh:

tembikar alat batu


Arkeologi

-bahan yang diperbuat oleh -fosil.Contohnya tulang


manusia lampau dalam binatang,tumbuh-tumbuhan,...
pelbagai objek
• Contoh:

tulang binatang sisa-sisa tulang


Arkeologi merupakan
kajian tentang
tingkah
laku,teknologi,dan
kebudayaan manusia
pada masa lampau.
Professor Brian M. Fagan
Contoh:
Penemuan Zaman Neolitik Di Malaysia
• Berdasarkan bahan cari gali,ahli arkeologi akan
menghasilkan penyelidikan sejarah tentang
sesuatu dengan adanya bukti yang benar dan
tepat.
• Pengumpulan fakta dan data
sejarah yang masih lagi belum
dikaji.
• Melalui pengisahan ataupun
penceritaan.
• Berdasarkan kepada temu ramah
saksi-saksi yang masih hidup dan
direkodkan melalui rakaman.
Muhd.Yusof Ibrahim (2009)
• Keterangan-keterangan lisan yang menjelaskan tentang
sebab dan akibat kepada sesuatu peristiwa perlu
dipelihara sebagai suatu warisan supaya generasi akan
datang dapat mengetahui apa yang terjadi dan mengapa
ia terjadi.
Dua masalah yang biasa dihadapi oleh
seseorang pengkaji sejarah termasuklah:

1. Terlalu kurang sumber bertulis

2. Sumber bertulis yang kurang lengkap


dan menimbulkan banyak persoalan
tentang kandungannya.
• Antara masalah besar sumber sejarah dalam masa kini termasuklah:

1. Orang-orang sumber yang mempunyai maklumat sejarah tidak


dilakukan pengumpulan maklumat ke atasnya sehinggalah orang
sumber ini mati/hilang memori/nyanyuk

2. Perkembangan komunikasi melalui telefon dan internet


menyebabkan surat-menyurat,memo dan penulisan menjadi kurang
mustahak.
• Berperanan dalam mendapatkan keterangan sejarah
melalui golongan masyarakat biasa yang sebenarnya
lebih banyak yang terlibat sebagai pelaku kepada
peristiwa sejarah.
• Disebabkan peredaran zaman dan arus
kemodenan,kebanyakan tradisi lisan ini semakin hilang
disebabkan tidak ramai ahli masyarakat yang berminat
untuk mendalami dan meneruskan tradisi lisan yang
diperuntukkan sejak zaman berzaman ini.
Sekian.Terima kasih.