Anda di halaman 1dari 47

MODEL

BEYOND DISCIPLINE ALFIE KOHN


DISEDIAKAN OLEH
FOO SHI YEE, HOW SIN HUI, OOI ROU MIN, JEANIFER PHAN KAI NEE
PENSYARAH
DR NORDIANA BINTI ABDULLAH
• Alfie Kohn terkenal dalam mempromosi
konsep bilik darjah sebagai sebuah komuniti.
• Kohn menyatakan komuniti bilik darjah ialah
sebuah tempat murid-murid berasa disayangi
dan menyayangi antara satu sama lain.
Setiap murid adalah
Rasa dihargai dan penting kepada satu
dihormati sama lain dan kepada
guru

Melihat diri mereka di


dalam kelas sebagai Mempunyai rasa
“satu” kepunyaan dan
• Bertindak dan berfikir dipunyai.
sebagai satu kumpulan
Hasilnya, murid berasa selamat di
dalam bilik darjah bukan sekadar
secara fizikal tetapi juga secara
emosi.
Keutamaan adalah Untuk merealisasikan
membina bilik darjah konsep ini, murid-
yang penyayang, murid dibenarkan
prihatin dan untuk melibatkan diri
menyokong pelajar sepenuhnya dalam
supaya dapat hal-hal yang
meneroka topik atau melibatkan bilik darjah
P&P yang diminati terutamanya masalah
secara mendalam. yang berkaitan dengan
P&P dan pengurusan
bilik darjah yang akan
memberi kesan
kepada mereka.
Kritikan Kohn

Pendidik yang cuba mendisiplinkan murid


dengan cara mengubah dan mengawal murid.

Penggunaan ganjaran dan hukuman kerana


kaedah ini akan mendatangkan kesan
sampingan yang negatif
• hilang kepercayaan, bersikap menghindari menunjukkan
tingkah laku yang berfokus ganjaran semata.
STRATEGI

Membina hubungan antara guru dengan murid.

Meningkatkan hubungan antara murid

Perjumpaan kelas

Mengadakan aktiviti yang melibatkan kelas dan sekolah

Perbincangan akademik.
MEMBINA HUBUNGAN
ANTARA GURU DENGAN MURID.

Murid akan bersikap menghormati apabila individu yang penting di


persekitaran mereka (guru) juga bersikap menghormati mereka.

Mereka juga mengambil berat terhadap orang lain sekiranya mereka


merasakan dirinya diberikan perhatian.

Sekiranya keperluan emosi mereka dipenuhi, mereka lebih cenderung


untuk membantu orang lain dan mengurangkan sikap mementingkan diri.
MENINGKATKAN
HUBUNGAN ANTARA MURID

Aktiviti yang berkaitan dan saling memerlukan


antara murid.

Aktiviti yang biasa digunakan adalah


pembelajaran kooperatif, saling mengenali
dan berkenalan, atau mencari rakan berkongsi
pendapat tentang perkara yang dibincangkan.

Kohn juga mencadangkan aktiviti yang


menggalakkan perkongsiaan perspektif di
mana murid melihat situasi berdasarkan
pandangan orang lain.
PERJUMPAAN KELAS

Aktiviti yang terbaik untuk melibatkan semua


murid di dalam bilik darjah.

Kohn mencadangkan perjumpaan kelas pada awal


tahun boleh membincangkan perkara yang boleh
mencungkil perasaan dan pendapat murid.
Tidak ramai guru yang melakukan perbincangan sedemikian
kerana bimbang akan berhadapan dengan banyak masalah
selepas itu kerana murid banyak membongkarkan keburukan
sekolah dan masalah yang dihadapi.

Namun dengan cara ini, guru akan mendapat banyak


maklumat tentang sekolah, masalah murid dan persekitaran
pembelajaran murid.

Maklumat ini dapat membantu guru mengenali murid dan


menyediakan aktiviti yang dapat merangsang minat murid
untuk belajar dan hadir ke kelas.
MENGADAKAN AKTIVITI YANG
MELIBATKAN KELAS DAN SEKOLAH

Murid perlu diberi peluang untuk


bekerjasama dengan rakan-rakan
kelas bagi mewujudkan semangat
berpasukan.

Lukisan mural, mengadakan


buletin/majalah kelas, membuat
persembahan atau bersama-sama
melakukan kerja kebajikan untuk
komuniti luar.
PERBINCANGAN AKADEMIK.

Berkongsi dan berbincang perkara-perkara yang melibatkan akademik.

Murid diberikan cadangan berkenaan kaedah belajar tentang topik itu agar
senang difahami dan menyeronokkan.

Guru juga boleh berbincang tentang topik yang telah diajar serta melihat
bahagian yang sukar difahami.

Buddy system

Nilai-nilai yang terdapat dalam topik akademik yang diajar juga boleh dibuat
refleksi dan dibincangkan semasa perjumpaan kelas.
KEBURUKAN DISIPLIN KEPATUHAN
Kohn mengkritik disiplin yang dikenakan kepada murid secara
paksa untuk mereka mematuhi semua arahan yang diberikan
oleh sekolah dan guru.

Apabila murid diberikan ganjaran terhadap apa-apa yang


dilakukan, mereka selalunya tidak mempunyai rasa
tanggungjawab terhadap perkara tersebut, tidak faham tujuan
tingkah laku itu dilakukan dan sebab mereka perlu
melakukannya kerana mereka lebih tertumpu kepada ganjaran
yang akan diterima.
Kohn juga menyatakan peraturan bilik darjah tidak
akan berfungsi untuk membentuk sahsiah murid
kerana murid akan sentiasa mencari helah untuk
mengelakkan dendaan dan peraturan.

Apabila guru semakin mengawal kelas dan cuba


membuat mereka patuh kepada arahan, maka
semakin sukar untuk guru membentuk murid yang
mempunyai nilai moral yang tinggi, mampu berfikir
sendiri dan mengambil berat tentang orang lain
serta persekitaran.
PENGURUSAN
“BEYOND DISIPLINE” OLEH KOHN
CADANGAN KOHN
Guru perlu berfikir sebelum menetapkan perkara-
perkara yang murid perlu patuhi dan lakukan.
• Kohn menegaskan guru sepatutnya sedar tentang
peraturan yang ditetapkan dan tujuan peraturan
tersebut perlu dipatuhi.
• Guru perlu berfikir sama ada dengan
mengadakan aktiviti P&P atau aktiviti kelas yang
menyeronokkan di mana semua murid terlibat
dan terangsang dengan P&P tersebut.
• Bolehkah aktiviti tersebut mengurangkan
salah laku dalam kalangan murid? Apabila
salah laku berlaku berkurangan, peraturan
manakah yang masih diperlukan?
• Guru boleh bersama-sama pelajar untuk
menjadikan komuniti bilik darjah sebagai
sebuah komuniti yang demokratik.
• Guru boleh memberitahu jangkaan guru dan
perkara yang perlu disedari mereka supaya
keselamatan mereka di dalam terjamin dan
aktiviti P&P yang dirancangkan dapat berjalan
dengan lancar.
PERKARA YANG PERLU
DIBERIKAN PERHATIAN

Tujuan Sekatan Fleksibel

Sesuai dengan
Cara Penglibatan
perkembangan
penyampaian murid
murid
• Peraturan dan had yang diadakan bertujuan
Tujuan menjaga keselamatan diri murid dan hak murid
dalam bilik darjah

• Elakkan daripada mengadakan peraturan yang


Sekatan terlampau banyak sekatan sehingga murid tidak
dapat membezakan tujuan peraturan.

• Peraturan boleh diubah mengikut kesesuaian masa


Fleksibel dan keadaan serta keperluan murid.

Sesuai dengan • Murid yang agar dewasa akan diberikan kelonggaran


untuk berfikir dan membuat pertimbangan sendiri
perkembangan tentang sesuatu perkara yang melibatkan
murid kepentingan mereka dan pembelajaran.
• Cara memberikan arahan juga amat penting.
Cara • Guru yang memberikan arahan secara
berhemah dan menghormati murid lebih
penyampaian diterima daripada guru yang hanya
mengarah.

• Perkara yang paling penting ialah murid


Penglibatan dapat menerima peraturan yang ditetapkan.
• Guru boleh meminta pendapat murid
murid dalama menyelesaikan sesuatu masalah di
dalam bilik darjah.
CADANGAN KOHN
Guru harus mengambil berat murid dengan
mengutamakan murid dengan mengambil tahu
minat dan kesukaan mereka.
• Murid patut diberikan peluang untuk membina
pengetahuan dan kemahiran berdasarkan
pengalaman yang diberikan di sekolah.
• Guru yang “mencari” minat murid akan sentiasa
melihat suatu proses pengajaran melalui
pandangan murid serta sentiasa membuat refeksi
daripada jawapan dan kesilapan yang dibuat oleh
murid.
CADANGAN KOHN
Bagi membantu murid untuk berfikir dalam aras
yang lebih tinggi.
• Guru perlu sentiasa meminta murid untuk
memberikan contoh atau bertanyakan soalan.
• Hal ini membantu murid menjana pemikiran yang
kritikal, ada perasaan ingin tahu, teruja untuk
mencari bukti, sedia menerima pandangan yang
berbeza dan bersemangat untuk mencari hubung
kait antara sesuatu perkara.
• Mengalakkan murid menyedari kepentingan topik
pembelajaran dan meneroka perkaitan ilmu
tersebut dengan kehidupan seharian mereka.
CADANGAN KOHN
Kohn menekankan kurikulum yang menggalakkan
penglibatan murid yang aktif sepanjang masa.
• Guru perlu memulakan kelas dengan soalan
untuk dijawab, bukannya fakta untuk diketahui
atau dipelajari.
• Soalan-soalan yang ditanya bukan memerlukan
jawapan yang tepat tetapi membuatkan murid
berfikir, reflek dan merenung sejenak.
TIGA KATA KUNCI
TENTANG PELAJARAN

Murid belajar dengan bersungguh-sungguh dan dapat


mengemukakan idea-idea mereka apabila mereka
mempunyai peluang untuk memilih soalan untuk dijawab.

Murid akan berasa seronok dan teruja apabila mereka


diberi peluang untuk terlibat dalam membuat keputusan
terutama tentang pembelajaran mereka.

Apabila murid tidak ada pilihan dalam proses pembelajaran


mereka, pencapaian mereka akan merosot.
Kohn menyatakan bahawa apabila murid
mempunyai pilihan untuk memilih perkara yang
hendak mereka lakukan, tempat, masa atau
orang/individu semasa proses pembelajaran
dijalankan hal tersebut adalah sesuatu yang
memberangsangkan.

FAKTOR KEMATANGAN MURID

Kohn berpegang kepada prinsip utama pengajaran, iaitu “lebih ramai murid
mempunyai peluang untuk bersoal jawab dan membuat keputusan dalam
proses pembelajaran mereka, maka lebih banyak peluang pembelajaran
sebenar dan bermakna akan berlaku.” (Kohn, 2001).

Guru yang berkesan perlu sentiasa mempertimbangkan “keputusan ini perlu


saya buat atau saya boleh libatkan murid saya.
CADANGAN KOHN
Guru perlu membina sebuah komuniti bilik darjah yang
bersifat penyayang dan saling menyokong antara satu sama
lain.
• Murid mempunyai kebebasan untuk meneroka minat
masing-masing dan mengambil bahagian yang aktif dalam
aktiviti bilik darjah.
• Kohn menasihatkan guru supaya berusaha untuk
menjadikan bilik darjah sebagai tempat murid berasa
selamat dan selesa melibatkan diri dalama aktiviti P&P,
meluahkan pendapat dan bekerjasam secara kooperatif
dalam membuat keputusan berkaitan dengan mereka dan
kelas.
• Bilik darjah adalah satu komuniti yang boleh menawarkan
pembelajaran dan pengalaman yang bermakna untuk
membentuk generasi yang penyayang dan
bertanggungjawab.
CADANGAN KOHN
Pendekatan terbaik dalam P&P adalah bukan
sebanyak mana ilmu yang perlu diberikan dan
disiplin yang perlu dipatuhi tetapi setiap cara setiap
soalan dijawab.
• Soalan ini mungkin tidak berfokus untuk
mendapat jawapan yang tepat tetapi
mementingkan proses semasa menjawab soalan.
• Murid berfikir, meneroka, mengaplikasikan dan
membuat refleksi semasa menjawab soalan.
• Tiga perkara yang perlu diberi perhatian

Peluang mereka memilih aktiviti atau


tugasan/soalan yang diminati untuk meneroka.

Peluang untuk menerangkan dan membincangkan


apa yang sedang dilakukan

Sekiranya peluang ini disekat, guru lebih banyak


mengawal aktiviti pembelajaran, pencapaian murid
akan menurun.
CADANGAN KOHN
Pendidik perlu melibatkan murid semasa
membuat keputusan tentang proses
pembelajaran mereka dan membantu semasa
mendalami sesuatu topik/ aktiviti pembelajaran
yang menarik minat mereka.
• Cara ini akan mengurangkan kadar murid lupa
dan hilang minat terhadap apa yang diajar
oleh guru kerana mereka tidak nampak
kepentingan terhadap apa yang diajar.
CADANGAN KOHN
Ganjaran dan dendaan tidak patut digunakan untuk
mengawal tingkah laku atau untuk menggalakkan
pembelajaran dalam kalangan murid.
• Ganjaran dan dendaan adalah suatu tindakan
yang kurang berkesan kerana lebih banyak
ganjaran digunakan atau dendaan dikenakan
kepada murid, mereka akan menjadi kurang
bertanggungjawab, kurang prihatin dan kurang
berminat terhadap pembelajaran.
• Cara disiplin ini akan lebih merumitkan guru
untuk membentuk murid menjadi individu
yang bermoral yang boleh berfikir dan
mengambil berat terhadap orang lain.
• Cara terbaik untuk membentuk inisiatif,
kawalan kendiri, prihatin dan sikap
bertanggungjawab dalam kalangan murid
adalah dengan menyediakan situasi yang
memerlukan mereka untuk menunjukkan
kualiti tersebut secara berterusan.
Membentuk Tingkah Laku Dalam
Bilik Darjah

Peranan guru dalam melibatkan murid


secara aktif untuk membentuk
tingkah laku yang diingini dalam
komuniti bilik darjah adalah penting

Solomon et al. (1992)


Mengadakan mesyuarat kelas
• Membincangkan tentang nilai etika,
tanggungjawab dan hormat-
menghormati antara satu sama lain.
Mengadakan sesi perbincangan
• Membuat refleksi tentang kepentingan
nilai yang diterapkan dalam aktiviti yang
dijalankan
• Cth: Aktiviti membersihkan kelas
Menekankan nilai yang sepatutnya
diterapkan
• Tidak secara paksaan atau memberi
peneguhan
• Menggalakkan murid untuk menyedari sendiri
nilai-nilai yang diterapkan dalam aktiviti

Meminta murid untuk menceritakan


peranan masing-masing
Kerjasama Bertanggungjawab

Berusaha Toleransi

Menerima
pendapat
Cara guru menangani
masalah tingkah laku
Memberitahu
murid bahawa
Mengajar mereka
murid cara Memberikan mempunyai
bertingkah laku kesedaran kawalan sendiri
yang betul dan autonomi
atas tingkah
laku sendiri
Menggunakan cerita-
cerita dan buku-buku

Mengadakan slot
- Mencari nilai dalam
buku cerita dan
berkongsi dengan rakan
Contoh aktiviti
Program mengenali
menggalakkan murid
rakan
berinteraksi sesama diri
Permainan
berorientasikan subjek Aktiviti berkongsi
dengan kelas
Penyelesaian masalah
secara berkumpulan

Meraikan murid
baharu
Aktiviti melibatkan
Memilih rakan terbaik masyarakat sekolah
mingguan
Role model, tunjuk ajar dan latihan

Menunjukkan cara bertingkah laku


yang betul
– Tidak menyakiti orang lain
– Tidak menggunakan kekerasan

Berbincang dan berjumpa dengan


murid mengenai hal-hal mereka
Membuat simulasi main peranan
menggunakan situasi yang mempunyai
konflik
Menunjukkan cara yang sepatutnya diambil murid-
murid

Situasi di bilik darjah/sekolah, situasi daripada


pengalaman guru atau daripada media massa
dan pembacaan guru
Murid-murid digerakkan untuk berfikir,
menganalisis punca masalah dan mencari
kaedah untuk mengatasi masalah

Contoh situasi yang boleh digunakan


Cara untuk menangani emosi marah, diperkecilkan,
diejek, dibuli dan cara untuk memberikan maklum
balas
Langkah yang boleh digunakan oleh
murid untuk menangani situasi yang
menggangu di bilik darjah

Nyatakan
Tanya soalan Buat kenyataan
permintaan
Pengurusan bilik darjah secara
tradisional
• Guru mempunyai kuasa mutlak dalam pemilihan
kurikulum dan aktiviti p&p serta kaedah-kaedah
melaksanakan p&p

Murid menjadi seorang yang pasif

• Murid hanya menerima pengetahuan dan


kemahiran sahaja
Kurang menitikberatkan
penerokaan idea, mencari Hanya menekankan
penyelesaian masalah yang
tentang pencapaian murid
baharu, menghubung kait
antara fakta dan memahami yang berfokus kepada hasil
secara lebih mendalam tentang pembelajaran
sesuatu fenomena

Tidak mendedahkan
Tidak berpeluang saling
dengan pengalaman
bertukar fikiran dan
mendapat kepuasan dalam
pendapat dengan rakan
meneroka sesuatu topik
lain
yang diminati
Tidak Mengurangkan
menggalakkan minat murid
murid untuk dalam
mencabar diri pembelajaran

Membina sikap Mengurangkan


murid yang negatif kualiti
terhadap pembelajaran
pembelajaran murid
Persekitaran bilik
darjah yang sihat

Proses p&p menjadi


lebih menyenorokkan
dan produktif

Murid berasa selamat,


bebas dan seronok
Sekian, terima kasih

Anda mungkin juga menyukai