Anda di halaman 1dari 8

1.

0 Perwakilan data

2.0 Algoritma

3.0 Kod Arahan

© Muallimah Norhayati
Sistem Sistem
asas 10 asas 8

Sistem Sistem
no. no.
desimal oktal

Subskrip SISTEM ASAS SISTEM Subskrip


10 NO. 10 NO. NO. 8 8

10 digit 8 digit
0-9 0-7

Nilai Nilai
tempat tempat
1,10,100 1,8,64..
1.1.2 PENUKARAN 10 KPD 8

Baca no. Bahagi Catat hasil ÷


perpuluhan dengan 8 & baki

Ulang langkah
Tulis semua
2&3 hingga hasil
hasil baki 
÷, X boleh ÷
1.1.2 PENUKARAN NO
PERPULUHAN -> NO PERLAPANAN
CONTOH: 2266 10
2266 ÷ 8 = 283 baki 2
283 ÷ 8 = 35 baki 3
35 ÷ 8 = 4 baki 3
4 ÷ 8 = 0 baki 4

4332 8
1.1.2 PENUKARAN 8 KPD 10
Bina jadual
Darab dgn Jumlahkan
nilai tempat
nilai tempat hasil darab
no.8
1.1.2 PENUKARAN NO
PERLAPANAN -> NO PERPULUHAN
CONTOH: 4332 8
Darab digit dgn nilai tempat no perlapanan
83 82 81 80
512 64 8 1
4x512=2048 3x64=192 3x8=24 2x1=2

2048+192+24+2
2266 10
Sistem Sistem
asas 10 asas 16

Sistem Sistem no.


no. heksadesimal
desimal

Subskrip SISTEM ASAS SISTEM Subskrip


10 NO. 10 NO. NO. 16 16

10 digit 16 digit
0-9 0-9,A-F

Nilai Nilai
tempat tempat
1,10,100 1,16,256..