Anda di halaman 1dari 18

TAJUK KAJIAN :

MENERANGKAN ETIKA, PROFESIONALISME DAN


TANGGUNGJAWAB SOSIAL
NAMA PROGRAM : PERAKAUNAN
NAMA AHLI KUMPULAN :
 NUR ALYA ZAFIRAH BT SAMARUDDIN
 NUR DIYANA BT MOHD RAZIB
 NURUL ALMA IZZATEE BT AZIZURAHMAN
 MUHAMMAD ZUHRIE BIN IBRAHIM
 NURUL IZZAH ATHIRAH BT ISWAN
ETIKA KEUSAHAWANAN
‘ KONSEP ETIKA ‘

DEFINISI : DEFINISI :
Umum – berasal dari Khusus – Nilai yang
perkataan Greek iaitu ‘Ethos’ merangkumi peraturan yang
yang bermaksud sikap atau baik atau sebaliknya dalam
adat. sesuatu aktiviti perniagaan.
PERNIAGAA

BERETIKA

AMALAN
DALAM TEKANAN

PUNCA
TIDAK
UNTUK PERSAINGAN
MENDAPATKAN TIDAK SIHAT
KEUNTUNGAN

KEJAHILAN
PENGGUNA

MEMENTINGKAN
PERTENTANGAN
KEUNTUNGAN
RENTAS BUDAYA
PERIBADI
PRINSIP ETIKA
KEUSAHAWANAN

PRINSIP PRINSIP PRINSIP HAK


KEMUDARATAN KEADILAN MANUSIA

PRINSIP PRINSIP
KETELUSAN AUTONOMI
ETIKA TERHADAP
PELANGGAN
BERORIENTASIKAN PELANGGAN
PELANGGAN ADALAH RAJA
 Menghasilkan produk  Melayan pelanggan
terbaik untuk dengan baik
pelanggan  Anggap pelanggan
 Sifat amanah dan sentiasa benar
jujur dalam jual beli  Tidak mengabaikan
 Sedia menerima teguran, cadangan dan
teguran dan pendapat permintaan pelanggan
pelanggan  Beri layanan mesra,
 Boleh membentuk bersopan santun dan
piagam tertentu berbudi bahasa
 Tidak memalsukan  Beri layanan istimewa
tarikh luput dan dan hormat pelanggan
menyalahgunakan  Beri layanan yang
tanda halal sama rata terhadap
semua pelanggan
ETIKA TERHADAP
PESAING

PENGELUARAN
PELETAKAN ATAU
HARGA TIDAK PERSAINGAN
TERLALU PRODUK (ASLI)
RENDAH TIDAK MENIRU
PESAING

AGIHAN – TIDAK
STRATEGI
MENYEKAT
PROMOSI YANG
PESAING DARI
BERETIKA DAN
MENGGUNAKAN
TIDAK
SALURAN
MENJATUHKAN
AGIHAN SEDIA
PESAING
ADA
ETIKA TERHADAP
PEMBEKAL

MENEPATI JANJI YANG


PEMBAYARAN YANG
TELAH DIBUAT DENGAN
BAIK DAN MENGIKUT
MEMENUHI SYARAT
TEMPOH
PERJANJIAN
ETIKA TERHADAP
ALAM SEKITAR

PEMELIHARAAN PEMULIHARAAN
ALAM SEKITAR ALAM SEKITAR
ETIKA
TERHADAP
PEKERJA

MENJAGA
MENJAGA HAK –
KEBAJIKAN
HAK PEKERJA
PEKERJA

MEMBIAYAI MEMBERI CUTI


PERUBATAN TAHUNAN
MENGAMBILKIRA
KEPENTINGAN
MASYARAKAT ,
AGAMA DAN
NEGARA

ETIKA
TERHADAP PEKA
MASYARAKAT TERHADAP
PERUBAHAN
AGAMA
DAN
NEGARA MEMENUHI
TANGGUNGJAW
AB SOSIAL
TANGGUNGJAWAB SOSIAL

o DEFINISI TANGGUNGJAWAB SOSIAL :


a) Merupakan tanggungjawab moral yang perlu dipikul oleh perniagaan terhadap
kepentingan masyarakat di mana perniagaan tersebut menjalankan operasinya.
b) Meliputi badan – badan koperat terhadap masyarakat yang lebih menyeluruh.
c) Sesebuah perniagaan mempunyai kewajipan ke atas beberapa kumpulan anggota
masyarakat.
TANGGUNGJAWAB SOSIAL
PENIAGA KEPADA
MASYARAKAT

PENIAGA PERLU GUNA SUMBER –


AMBIL KIRA SUMBER UNTUK
KEPENTINGAN MEMBERI
MASYARAKAT FAEDAH OPTIMA

BERI SUMBANGAN BERI PERHATIAN


TERHADAP TERHADAP KESAN
PENYELIDIKAN, KE ATAS ALAM
PEMBANGUNAN SEKITAR DAN
DAN TEKNOLOGI SOSIAL
KEPENGGUNAAN

DEFINISI
Pengguna : Individu DEFINISI
yang menggunakan Kepenggunaan :
barang, perkhidmatan Segala kegiatan yang
atau sumber alam sekitar dilakukan oleh orang
untuk memenuhi ramai untuk menjaga
keperluan dan kehendak. hak dan kepentingan
sebagai pengguna.
HAK – HAK
PENGGUNA
HAK UNTUK
HAK UNTUK HAK UNTUK
MENDAPATKAN
MENDAPATKAN MEMBUAT
KEPERLUAN
KESELAMATAN MAKLUMAT
ASAS

HAK UNTUK HAK UNTUK


HAK UNTUK
MENDAPATKAN MEMBUAT
BERSUARA
GANTI RUGI PILIHAN

HAK UNTUK HAK UNTUK


MENDAPATKAN MENDAPATKAN
PENDIDIKAN ALAM SEKITAR
PENGGUNA YANG SIHAT
AKTA MENJAGA
KAWALAN INDIVIDU
HARGA 1946 BERMAKLUMAT
KENAPA PENGGUNA

PERLINDUNGAN
MENJAGA
MEMERLUKAN
AKTA TIMBANG PENGGUNA
DAN SUKAT AGAR TIDAK
1972 MUDAH DITIPU

MENJADI AHLI
AKTA LABEL MASYARAKAT
1980 YANG BERSATU
PADU

AKTA AKTA KAWALAN


ELEKTRIK 1973 BEKALAN 1961

AKTA SEWA AKTA PERIHAL


BELI 1967 DAGANGAN 1972
Akta ini beri hak pada Akta ini beri pengguna hak
pengguna untuk untuk dapatkan harga yang
mendapatkan keterangan tidak melebihi harga
yang benar dan tepat maksimum yang kerajaan
mengenai harga @ telah tetapkan bagi barang
perkhidmatan kawalan.

Pengguna perlu mengetahui hak


mereka dalam akta ini yang berkaitan
dengan alat timbangan dan sukatan.
Mereka berhak menolak barang yang
tidak diperakui oleh kerajaan.
Pengguna yang membeli
barang secara kredit berhak
untuk mendapat kadar
faedah yang ditetapkan oleh
kerajaan.

Keselamatan pengguna berkaitan


penggunaan alatan elektrik
merupakan hak pengguna dalam
akta ini. Barang elektrik di pasaran
perlulah terlebih dahulu mendapat
kelulusan Jabatan Bekalan Elektrik.
Pengguna perlu dapatkan maklumat lengkap berkaitan barang
daripada label barang berkenaan. Contoh : maklumat asas seperti
nama, tarikh luput dan lain – lain, arahan penggunaan dan
sebagainya.

Akta ini beri hak pada pengguna untuk


dapatkan bekalan yang mencukupi
walaupun pada hari perayaan.
Pengguna berhak dapat barang yang
mempunyai tanda harga, kualiti, dan
jenis barang untuk memudahkan
perbandinan dan pemilihan.