Anda di halaman 1dari 27

FALSAFAH & PENDIDIKAN

DI MALAYSIA (EDUP3013)

JABATAN ILMU PENDIDIKAN


IPG KAMPUS DARULAMAN
06000 JITRA KEDAH
TAJUK 1

KONSEP ASAS FALSAFAH DAN


FALSAFAH PENDIDIKAN

- KONSEP ASAS FALSAFAH


- KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN
- KEPENTINGAN FALSAFAH
PENDIDIKAN KEPADA GURU
PENGENALAN
PENGERTIAN KEPADA
FALSAFAH FALSAFAH
PENDIDIKAN
FALSAFAH BOLEH DITINJAU
DARI 3 SUDUT :
ETIMOLOGI (bahasa) TERMINOLOGI PRAKTIKAL
(istilah)
PERKATAAN YUNANI •PLATO(427SM-347SM) Falsafah = berfikir
philo - cinta + sophia “… ilmu secara bersungguh-
- pengetahuan pengetahuanlah yang sungguh, tidak terikat
= cinta kepada membolehkan oleh tradisi dan
pengetahuan atau seseorang menuju ke mempunyai 3 ciri
hikmah arah pencapaian iaitu :
kebenaran
AHLI FALSAFAH semulajadi”. 1. SISTEMATIK
= orang yang cinta 2. RADIKAL
kepada pengetahuan. •DESCARTES 3. SEJAGAT
(sanggup abdikan diri “… segala
kepada pengetahuan) pengetahuan di mana
Tuhan, alam dan
manusia menjadi fokus
pendidikan”.
BERFIKIR SECARA SISTEMATIK

Berfikir secara logik dan berurutan.

Contoh : jika langit dipenuhi awan


hitam, besar kemungkinan hujan
akan turun. Kalau begitu, lebih baik
tidak menyidai kain di luar rumah.
Bila hujan turun, tiada siapapun ada
di rumah untuk bawa masuk kain
tersebut.
BERFIKIR SECARA RADIKAL

Berfikir sehingga ke akarnya dan menyelesaikannya


dengan penuh tanggungjawab.
Contoh : Guru Matematik mendapati seorang murid
kerap ponteng kelasnya. Dia tidak akan hanya
merujuk murid tersebut kepada guru disiplin.
Malah, akan berjumpa murid tersebut dan bertanya
sebab-sebab dia berbuat demikian. Mungkin juga
guru bersama PK, Kaunselor itu akan ke rumah
murid tersebut untuk melihat keadaan keluarganya.
BERFIKIR SECARA SEJAGAT

Tidak terhad kepada aspek-aspek tertentu sahaja


tetapi merangkumi keseluruhannya.
Contoh : lampu jalan depan rumah sudah tidak
menyala pada waktu malam sejak seminggu.
Sebelum melapor kepada pihak berkenaan,
mungkin boleh meninjau di mana lagi terdapat
lampu-lampu yang juga mengalami kerosakan.
Tindakan seperti ini adalah untuk menjaga
keselamatan penghuni-penghuni di kawasan
perumahan yang sama.

HMM 7
KONSEP
FALSAFAH
KONSEP FALSAFAH
BARAT ISLAM TIMUR MALAYSIA
CHINA INDIA
KONSEP •SOCRATES •AL-FARABI •SHARIFAH
• Fung Yu-Lan ALWIAH
(469SM-399SM) (870M-950M) (1966)
“… ilmu “… ilmu ALSAGOFF
“falsafah sebagai 1.“Penyiasatan
pengetahuan pengetahuan pemikiran reflektif yang bersifat
yang merangkumi mengenai yang sistematik sistematik,
kebenaran. alam maujud terhadap kehidupan. komprehensif dan
Terkandung di (fizikal)”. Mengikut beliau, logik mengenai
dalamnya seperti seseorang ahli asas-asas
metafizik, logik, •AL-KHINDI falsafah harus pemikiran atas
berfalsafah dengan semua aktiviti
retorik, etika, (805M-873M) memikir secara
ekonomi, politik “keperimanus manusia,
reflektif terhadap khususnya bidang
dan estetika”. iaan dab kehidupan, sains, seni, agama
mulianya kemudian an pendidikan”.
•PLATO martabat”. menyatakan
(427SM-347SM) pemikirannya 2. Falsafah
“… ilmu secara sistematik. mempersoalkan
Maka, semua teori prinsip-prinsip
pengetahuanlah
kehidupan dan realiti, ilmu dan
yang semesta, serta ilmu
membolehkan nilai.
adalah hasil
seseorang daripada pemikiran
menuju ke arah reflektif tersebut.
pencapaian
kebenaran
semulajadi”.
KONSEP FALSAFAH
BARAT ISLAM MALAYSIA
TIMUR
CHINA INDIA
KONSEP •RUSSEL(1946) 3. Falsafah ialah
“Falsafah diertikan pertimbangan asas
sebagai sesuatu dan andaian
fahaman atau mengenai
pengertian di pertimbangan
antara teologi dan terhadap perkara
sains. Ini kerana, yang penting.
seperti teologi,
falsafah 4. Falsafah
mengandungi cenderung
spekulasi terhadap mengumpulkan
perkara yang rumusannya
belum tepat dibukti. kepada bentuk
Manakala, seperti mazhab-mazhab
pendekatan sains, atau sistem-sistem
falsafah pula pemikiran.
berusaha
menggunakan
taakulan dan logik
utuk membuktikan
kefahamannya”.
KONSEP FALSAFAH
BARAT ISLAM TIMUR MALAYSIA
CHINA INDIA

RUMUSAN
Perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai
pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan
bernas.
Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada
usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik,
sistematik dan logikal.
TUJUAN
Mencari serta membukti kebenaran dan memberi
arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang
penting dalam kehidupan.
KONSEP
PENDIDIKAN
KONSEP PENDIDIKAN

BARAT ISLAM TIMUR MALAYSIA


CHINA INDIA
KONSEP •JOHN •YUSUF AL- •Confucius •HASSAN
DEWEY(1859- QARDAWI (1980) (551-479BC) •RABINDRAN LANGGULUNG
1952) “ Pendidikan “Pendidikan ATH TAGORE (1987)
“Pendidikan adalah merangkumi adalah satu (1861-1941) “Pendidikan
satu proses yang keseluruhan proses “Satu proses merupakan
bertujuan untuk hidup memupuk yang proses
mempertingkat- termasuklah akal, kesempurnaan menyediakan mengubah dan
kan lagi hati dan rohani, tingkah laku setiap individu memindahkan
kedudukan jasmani, akhlak manusia yang untuk menyara nilai-nilai
manusia. Sekolah dan tingkahlaku. boleh dicapai hidup masing- kebudayaan
dilihat sebagai satu Ia bertujuan melalui amalan masing kelak”. kepada setiap
persekitaran untuk -amalan seperti individu. Proses
khusus yang menyediakan bersopan santun, pemindahan
bersamaan dengan manusia hidup bertimbang rasa, berlaku melalui
persekitaran dalam ikhlas, cara-cara
sosial”. masyarakat menghormati org seperti:
yang sering tua, menyayangi 1. Pengajaran
menghadapi orang yang lebih 2. Latihan
kebaikan dan muda serta taat 3. indoktrinasi
kejahatan, dan cinta kepada
kemanisan dan pemerintah dan
kepahitan”. negara. ”
1. PENGAJARAN

Pemindahan pengetahuan
daripada seorang individu
kepada individu yang lain
2. LATIHAN

Membiasakan diri
melakukan sesuatu bagi
memperoleh kemahiran.
3. INDOKTRINASI

Menjadikan seseorang
dapat meniru apa yang
dilakukan oleh orang lain.
KONSEP PENDIDIKAN
BARAT ISLAM TIMUR MALAYSIA
CHINA INDIA
TOKOH oFRIEDRICH •AL-GHAZALI oRABINDRANAN
FROEBEL (1782- (1058-1111) •CONFUCIUS TH TAGORE
1852) “Pendidikan adalah (551-479BC) (1861-1941)
“Pendidikan satu proses yang “Pendidikan “ Pendidikan
bertujuan untuk merangkumi aspek adalah satu merupakan
mencapai kehidupan aspek seperti intelek, proses proses yang
yang lurus. Suci dan latihan jasmani memupuk bertujuan untuk
mulia” dan pembentukan kesempurnaan melahirkan
akhlak yang mulia, tingkah laku manusia yang
•JOHN MILTON berani dan manusia yang berfikiran
(1608-1674) hormat- boleh dicapai sempurna dan
“Pendidikan yang menghormati” melalui amalan- berupaya
lengkap dan amalan mencapai segala
sempurna aspek kehidupan
membolehkan termasuk fizikal,
manusia bertindak intelek, moral dan
secara adil dan rohani. Seorang
bertimbangrasa yang
dalam segala bidang berpendidikan
kerja dan pada sedia berkhidmat
setiap masa”. untuk masyarakat
dan negara”.
KONSEP PENDIDIKAN
BARAT ISLAM MALAYSIA
CHINA INDIA
TOKOH •Mohd Qatb seperti
(1906-1972) bersopan
“Pendidikan santun,
adalah satu bertimbang
proses rasa, ikhlas,
membentuk menghormati
manusia secara orang tua,
menyeluruh dan menyayangi
seimbang. orang yang
Pendidikan lebih muda
bertujuan untuk serta taat dan
memperkemban cinta kepada
gkan potensi, pemerintah
intelek, fizikal, dan negara. ”
emosi dan
rohani individu
ke tahap
kesempurnaan.”
KONSEP PENDIDIKAN

BARAT ISLAM TIMUR MALAYSIA


CHINA INDIA
KESIMPULAN
Satu proses pengejaran, latihan & pembelajaran utk
memperbaiki pengetahuan & kemahiran. Pengajaran
secara langsung ( formal) di sekolah manakala didikan
secara tidak langsung melalui pengalaman sendiri.
KONSEP
FALSAFAH
PENDIDIKAN
KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN
FALSAFAH PENDIDIKAN
KONSEP • Berasal daripada perkataan
Latin, educare yang
membawa maksud “memelihara
atau mengasuh”.

“Pendidikan adalah satu proses


menyeluruh yang bertujuan untuk
memperkembangkan kebolehan
dan tingkahlaku manusia. Ia juga
satu proses sosial yang memberi
peluang kepada seseorang
individu untuk memperoleh
kemahiran sosial serta
perkembangan peribadi. Di
samping itu, ia dijalankan dalam
satu suasana yang terpilih serta
terkawal yang diinstitusikan dan
dikenali sebagai sekolah.”

- Kamus Pendidikan ( 1979 )


KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN

FALSAFAH PENDIDIKAN

KONSEP •Kajian mengenai makna, tujuan


serta kaedah asas pendidikan
atau pembelajaran.

•Juga ttg fitrah individu manusia &


kaitan pendidikan dgn
masyarakat.

•SECARA UMUM : satu cara


pemikiran yg analitikal yg
digunakan utk menjelaskan
konsep2 asas berhubung
pendidikan.
KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN

BARAT TIMUR MALAYSIA


ISLAM CHINA INDIA
KONSEP •Frankena •SHARIFAH
(1908-1994) ALWIAH
Falsafah ALSAGOFF
pendidikan -Proses
dikaitkan dgn persekolahan
ilmu yg formal.
berlandaskan -suatu disiplin,
kriteria seni & sains.
utamanya, -proses
iaitu perkembangan
epistimologi, fizikal, intelek,
metafizik, sosial & emosi
logik & seseorg
pedagogikal. indvidu.
SECARA UMUM..

• Falsafah Pendidikan adalah satu cara pemikiran


analitikal yang digunakan untuk menjelaskan
konsep- konsep asas berhubung dengan
pendidikan sememtara kegunaan falsafah
pendidikan adalah untuk membantu guru bagi
memahami asas teoritikal berhubung dengan
pendidikan dan seterusnya mempengaruhi
amalannya sebagai seorang guru.
AKTIVITI LUAR KELAS

Dalam kumpulan masing-masing kumpul bahan@ maklumat


melalui carian buku,buku,jurnal dll di perpustakaan dan
internet berkaitan dengan kepentingan falsafah
pendidikan kepada guru
Rujukan sekurang2nya 2 buah buku.
Tulis dalam kertas A4 maksimum 2 muka surat @sehelai.
Lampirkan bersama senarai nama ahli kumpulan
Serah minggu hadapan. 09 Julai 2015
.
KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN

FALSAFAH PENDIDIKAN

KEPENTINGAN KEPADA GURU- •Bantu guru memahami asas-asas


GURU teoritikal berhubung pendidikan
khususnya proses pengajaran &
pembelajaran (pdp)

•Bantu guru menilai what ought to


be dan membentuk jenis guru yg
diidamkan dan jenis murid yg
ingin dibentuk.
Sekian, terima kasih