Anda di halaman 1dari 18

Disediakan oleh:

Priyaa, Angelinaa Ann, Parmeswary


Halangan-halangan dalam
kaunseling silang budaya dan
cara mengatasi
APA ITU
KAUNSELING
SILANG
BUDAYA?
Kaunseling yang melibatkan
kaunselor dan klien dari
pelbagai budaya yang
berbeza dari segi kelompok
budaya.

Budaya ialah sikap, nilai, Budaya adalah suatu cara


kepercayaan, dan tingkah hidup yang berkembang
laku yang dimiliki oleh diwariskan dari generasi ke
sekelompok masyarakat. generasi.

Budaya – sikap, nilai,


kepercayaan dan tingkah
laku Kebudayaan – meliputi
keseluruhan (pengetahuan,
seni, adat, hukum dan
sebagainya)
Jantina

Kompetensi
Sosioekonomi
Kaunselor

Halangan
dalam
Adat Resam KSB Bahasa

Agama dan
Komunikasi
Kepercayaan
Kompetensi Kaunselor
• Aplikasi Teori
– Terima tanpa syarat
– Kongruen
– Empati
• Suasana Bilik
Kaunseling
• Etika Kerahsiaan
• Kemahiran
Kaunseling
• Teknik Kaunseling
Perbezaan antara lelaki
dan perempuan berdasarkan Mempengaruhi keberkesanan
ciri-ciri sosial seperti perkhidmatan bimbingan
pekerjaan dan budaya dan kaunseling di sekolah
mereka

JANTINA
Apabila klien dan kaunselor Apabila kaunselor
adalah berlainan jantina, melanggar limitasi
mempunai limitasi untuk tersebut klien akan mula
berbincang mengenai isu-isu rasa tidak selesa ataupun
sensitif seperti kitaran rasa terancam dan hal ini
haid, tubuh badan dan boleh menyebabkan isu dari
sebagainya. segi etika kaunseling.
Sesi kaunseling antara
kaunselor dan klien yang
berlainan jantina.
Komunikasi Lisan
• Lisan – bahasa
• dalam konteks kaunseling elemen bahasa
memainkan peranan utama dalam
perhubungan antara kaunselor dan klien
• apabila kaunselor ataupun klien tidak
mempunyai pengetahuan dalam satu bahasa
yang sama, keadaan ini akan menjadi satu
halangan dalam sesi kanseling
• Etnosentrism
• kaunselor haruslah mempunyai pengetahuan
bahasa kebangsaan, bahasa Inggeris serta
serba sedikit tentang bahasa ibunda klien
untuk mewujudkan persefahaman baik
semasa sesi kaunseling.
Komunikasi Bukan Lisan
Bukan Lisan – bahasa
badan, eye contact,
mimik muka yang Prejudis
menunjukkan sikap
tidak selesa oleh
klien

Kaunselor tidak
Menjejaskan mempertimbangkan
perjalanan sesi keperluan keselamatan
dan hubungan / kasih sayang dan
kaunselor dan penghargaan diri klien
klien semasa sesi
Bahasa badan kaunselor
yang sesuai
Hieraki menunjukkan kaunselor
Keperluan mendengar dan prihatin
Maslow terhadap perkongsian
klien.
Agama dan
Kepercayaan
• Malaysia terdiri daripada masyarakat yang
berbilang bangsa.
• Isu-isu sensitif yang mengungkitkan konflik
perkauman seperti makanan, pakaian dan
sebgainya.
• Tambahan lagi, terdapat juga perbezaan
agama dalam setiap bangsa tersebut.
• Misalnya individu yang berbangsa India tidak
semestinya menganuti agama Hindu.
• Racism
Agama dan Kepercayaan
• Peka terhadap pertembungan ini supaya
tidak wujudnya perselisihan faham antara
klien dan kaunselor yang menganuti
agama yang berlainan.
• Pengetahuan mengenai agama dan
kepercayaan klien.
• Tidak mendorong klien untuk membuat
keputusan ataupun tindakan yang
bercanggah dengan agama klien tersebut.
Adat Resam
Pantang larang dan Misalnya, kes klien
cara hidup sesuatu dirujuk - tidak hadir
Diskriminasi
etnik seperti adat ke sekolah –
terhadap adat
kelahiran, adat beberapa hari –
resam klien
perkahwinan, adat atas pantang
kematian larang sesuatu adat

Mengenalpasti
masalah klien
Pengetahuan Dan
berdasarkan adat Stereotaip
Kesedaran
resam dan pantang
larang budaya klien.
Adat resam
pelbagai etnik
Sosioekonomi
Melabel klien berdasarkan status sosioekonomi ibu
bapa dan latar belakang

Sosioekonomi ialah tahap pembangunan sosial


dan ekonomi sesebuah masyarakat.

Terima tanpa syarat

Jangan melabel klien berdasarkan dapatan


ataupun pekerjaan ibu bapa klien

Prejudis
Keratan Akhbar : Persepsi yang negatif oleh etnik
melayu terhadap sosioekonomi etnik india dan cina
Terima
Kasih !