Anda di halaman 1dari 9

E-POSLOVANJE

00 Predmet i polaganje ispita


NASTAVNICI
 PREDAVAČ:
 Mr Miloš Nicić
o Kancelarija 3 - glavni ulaz
o KONSULTACIJE: prema rasporedu na sajtu škole
o E-MAIL: milos.nicic@gmail.com

 STRUČNI SARADNICI:
 Borko Zimonjić i Anđelka Sekulić
o Kancelarija 3 - glavni ulaz
o KONSULTACIJE: prema rasporedu na sajtu škole
o E-MAIL: bzimonjic@visokaturisticka.edu.rs
o E-MAIL: andjelka@visokaturisticka.edu.rs
LITERATURA
 R. Stankić, M. Stankić, "Informatika u turizmu",
Beograd, 2008.
 Dopunska literatura na web sajtu Škole

 Prezentacije, skripte, primeri za vežbe, tekstovi, prijave


za grupe i polaganja kolokvijuma, nalaze se na sajtu
Škole - u studentskom sistemu INDEKS.
SADRŽAJ NASTAVE
 PREDAVANJA
 razvoj i servisi Interneta, e-marketing i e-
poslovanje, Internet marketing turističkih
subjekata
 VEŽBE
 kreiranje Internet prezentacija - HTML, CSS i
osnove JavaScript-a
 alati: PSPad ili Notepad++, TopStyle Lite ili
CSS Panel, Mozilla Firefox
ORGANIZACIJA NASTAVE
 PREDAVANJA - 1 čas nedeljno
 za sve studente
 VEŽBE - 2 časa nedeljno
 tokom nedelje - ista nastavna jedinica u više
termina (Učionica 3)
 studenti biraju termin (grupu) koja im
odgovara tako što se prijavljuju preko
INDEKS-a
DELOVI ISPITA
 Aktivnost tokom predavanja i vežbi
 nije obavezno, 0-10 poena
 upisivanje prisutnih na vežbama
 Seminarski rad (alternativno)
 nije obavezno, 0-10 poena
DELOVI ISPITA
 PRAKTIČNI DEO
 kreiranje Internet prezentacije (HTML, CSS,
JavaScript)
 obavezno, 26-50 poena
 polaže se jednom tokom semestra kao
kolokvijum ili tokom ispitnog roka
 važenje - neograničeno
DELOVI ISPITA
 TEORIJSKI DEO
 obavezno, 21-40 poena
 polaže se samo tokom ispitnog roka
 zatvoreni test (ponuđeni odgovori) od 25 pitanja u elektronskoj
formi (na računaru)
 jedno usmeno pitanje za studenta koji je položio sve ostale
delove ispita
 studenti koji su pokazali aktivnost tokom predavanja i vežbi,
oslobođeni su usmenog pitanja
 Da bi položio ispit, student mora da položi sve
obavezne delove ispita i sakupi ukupno
najmanje 55 poena!
DOBRODOŠLI NA
E-BUSINESS