Anda di halaman 1dari 12

HALANGAN DALAM

KAUNSELING SILANG BUDAYA


& CARA MENGATASI
Nur Syahirah binti Abd Razak & Nur Alia Syafiqah binti Abdul Halim
6 PISMP Bimbingan Kaunseling (SK)
HALANGAN DALAM
KAUNSELING SILANG
BUDAYA
 Memiliki pelbagai andaian
negatif tentang kelompok
sesuatu bangsa lain
ETNOSENTRISME  Individu etnosentrik akan
cenderung bersifat angkuh dan
tidak ragu-ragu untuk
Pandangan atau sikap yg percaya
bahawa golongan atau kebudayaan memperkecilkan suatu kelompok
etnik sendiri lebih unggul drpd masyarakat yang lain
golongan atau kebudayaan etnik lain
 Stereotaip menyediakan tafsiran
psikologi yang negatif apabila
berhadapan dengan bangsa
STEREOTAIP yang berbeza
 Gambaran berlebih-lebihan

Kenyataan umum yang negatif tentang perlakuan baik atau


terhadap sesuatu kumpulan etnik buruk sesuatu kumpulan etnik.
 Berambut perang = jahat, nakal
 Pandangan atau kepercayaan ini
bersifat umum dan tidak
berasaskan maklumat yang
PREJUDIS jelas, tepat atau mencukupi.
 Contoh : Saya (kaunselor) tidak
Sikap yang bersifat negatif mahu menerima klien yang
terhadap ras yang berlainan atau berbangsa India kerana orang
sikap yang dibentuk berdasarkan
generalisasi yang tidak rasional mereka tidak bersikap terbuka
kerana kumpulan tersebut
mempunyai kualiti tersebut.
 Dipengaruhi oleh pandangan,
pemikiran dan kepercayaan
negatif seseorang atau
DISKRIMINASI sekumpulan etnik terhadap etnik
lain
Layanan buruk sesuatu kumpulan  Terhasil daripada pandangan
etnik terhadap kumpulan etnik lain.
stereotaip dan fikiran prejudis
CARA MENGATASI
HALANGAN DALAM
KAUNSELING SILANG
BUDAYA
 Apabila kaunselor mempraktikkan
komunikasi yang baik dan positif, maka
ia akan memudahkan proses kaunseling
itu berlaku.
 Klien juga akan lebih bersikap terbuka
ETNOSENTRISME dan dapat menilai dirinya sendiri apabila
diteroka oleh kaunselor yang
mempraktikkan kemahiran-kemahiran
Pandangan atau sikap yang percaya
bahawa golongan atau kebudayaan kaunseling yang efektif seperti
etnik sendiri lebih unggul drpd penerimaan tanpa syarat, dan membantu
golongan atau kebudayaan etnik lain klien berkembang dengan sendiri.
 Kaunselor perlu memberi layanan
yang baik kepada klien.
 Menerima klien tanpa syarat
STEREOTAIP

KESUKARAN DALAM
MEMBINA HUBUNGAN
ANTARA KAUNSELOR
DENGAN KLIEN
 Memberi pendedahan tentang
agama dan budaya setiap kaum.
 Kaunselor perlu melayan semua
STEREOTAIP ahli secara sama rata

ISU PERKAUMAN DAN SIKAP


BERAT SEBELAH WUJUD
DALAM PROSES
KAUNSELING
 Kaunselor perlu memahami sensitivit ini dan
kaunselor perlu memahami perlembagaan.
 Seperti di Malaysia, perlembagaan Malaysia
adalah agama Islam adalah agama rasmi
Malaysia dan kaum-kaum lain boleh

PREJUDIS mengamalkan agama masing-masing.


 Berlandaskan perlembagaan ini kaunselor
perlu memahami nilai dan pegangan sesuatu
agama itu bagi memastikan kaunselor tidak
Sikap yang bersifat negatif
terhadap ras yang berlainan atau meletakkan nilai pada klien.

sikap yang dibentuk berdasarkan  Dalam hal ini, penekanan prinsip


generalisasi yang tidak rasional penerimaan tanpa syarat adalah sangat
kerana kumpulan tersebut berguna.
mempunyai kualiti tersebut.
 Penstrukturan yang dijalani juga sangat
penting dalam proses kaunseling.
 Klien yang datang darpadai pelbagai budaya
yang berbeza mempunyai limitasi yang

DISKRIMINASI tersendiri dan dengan cara mengingatkan


peranan yang dimainkan akan memudahkan
proses kaunseling itu sendiri.
 Proses ini dapat membantu klien daripada
Layanan buruk sesuatu kumpulan
tidak mempunyai matlamat sesi dan
etnik terhadap kumpulan etnik lain.
kemudian lebih fokus kepada isu yang
dibincangkan dan ianya akan membuatkan
sesi menjadi lebih kondusif dan sistematik.