Anda di halaman 1dari 8

MGA KASANAYANG MAHIRAP ITURO

KASANAYANG PAMPAGTUTURO:
Pag-unawa sa Napakinggan (PN)

• Nakikilala ang mga tauhan batay sa napakinggang


pahayag ng bawat isa F9PN-IVc-57

Pagbasa (PB)

• Nahihinuha ang katangian ng mga sumusunod na tauhan


at kinakatawan ng bawat isa sa kasalukuyang panahon
F9PB-IVc-57
Aktibiti # 1

Panuto: Batay sa piling mga kabanata, ibigay ang mga


katangian/ ugaling pinapakita ng mga tauhan at mga
patunay ng mga katangiang pinapakita nila.

CRISOSTOMO IBARRA - Kab. 2,7,34


_______________________________________

_______________________________________

ELIAS - Kab. 49, 61


_______________________________________

_______________________________________
MARIA CLARA - Kab. 6, 7, 61
_______________________________________

_______________________________________

SISA - Kab. 15, 16, 21


_______________________________________

_______________________________________
Aktibiti # 2

Panuto: Isa- isahin ang mga katangian ng mga


sumusunod na tauhan at ang mga kinakatawan ng
bawat isa sa kasalukuyang panahon.
Halimbawa:
Katangian Kinatawan
Sisa - martir na asawa mga asawang inaabuso
mapagmahal na ina pisikal,mental o
inaabuso ang kahinaan emosyonal man

Katangian Kinatawan
A. Kapitan Tiyago __________ ___________
B. Crisostomo Ibarra __________ ___________
C. Maria Clara __________ ___________
D. Padre Damaso __________ ___________
Ang Aktibiti # 1 ay nakabase sa
pag-unawa ng mga mag-aaral

Mga posibleng sagot sa Aktbiti # 2


Aktibiti # 2

Katangian Kinatawan
A.Kapitan Tiyago -may kapangyarihan -mga taong korapt at
para sa sariling mahilig sa mga opisyales
kapakanan sa pamahalaan
B. Crisostomo Ibarra - mapagmahal sa -mga makabagong
bayan kabataang malalakas ang
- tumutuglisa sa loob at mahilig
maling pamamalakad makipagsapalaran
ng pamahalaan at
simbahan
A. Maria Clara babaeng susod- -mga babaeng mahihina
sunuran lamang ang loob at takot na
ipaglaban ang karapatan
B. Padre Damaso -taong ganid at -mga tao sa pulitiko na
gahaman sa abusado
kapangyarihan
B.)
1. Jose Maria, si Noy ang aking kaibigan.
kahulugan: _______________________________

2. Jose, Maria, si Noy ang aking kaibigan.


kahulugan: _______________________________
3. Jose, Maria, si Noy, ang aking kaibigan.
kahulugan: _______________________________
C.)
1. Si Myla ay masayang umaawit.
kahulugan: _______________________________
2. Si Myla ay masayang umaawit?
kahulugan: _______________________________

3. Si Myla ay masayang umaawit!


kahulugan: _______________________________