Anda di halaman 1dari 14

m 

? ?

 Fitri Apriliani
 Kasmudi
 M. saehudin
 Rega Rizki Renaldi
 Ridwan Septiana
 Shelvy Adila E
 Veny Yanuarti
 Windi Anggraeni
 
  
à

 
à 
 

›  
O 
ë ë 
  
 
 
 

2  


2
 2 à ÷÷ 
  
 
2    

 2

 

2  
h. Nama monomer satu kata :

Ditandai dengan melekatkan awalan poli


pada nama monomer
Contoh :

Polistirena ° ° 

Polietilena ° °
p. Nama monomer lebih dari satu kata /
didahului sebuah huruf atau angka

Nama monomer diletakkan dalam kurung diawali poli

Contoh :

° °

Poli(asam akrilat)
° 

° 

° °
Poli(Vïmetil stirena)
° ° 

 PAC

£ 
  
 
  
£ 
    

 
    
 
 
 

£ 
 

    £  


    
   O 
Contoh pemberian beberapa nama polimer
menurut sumber monomernya dan PAC

  


  
    
  
  
    
V   
   !