Anda di halaman 1dari 6

FALSAFAH

AL-FARABI
(Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan LPMP
ACHEH, 2017)
Tujuan Pendidikan
Elemen Membentuk
penting dalam manusia
kehidupan Diberi seawal sempurna
sosial mungkin

Membimbing
individu ke arah Teori kebajikan,
kesempurnaan Belajar + Latihan pengetahuan
hidup = pengetahuan intelektual dan
guna dalam moral praktikal
kehidupan dalam kehidupan
Kaedah Pengajaran
dijalankan dalam memperkenalkan
pelbagai variasi kaedah dialog dan
mengikut bahan perbincangan dalam
pengajaran pengajaran

memperkenalkan imaginasi
kaedah tiruan atau mempunyai
pemodelan kedudukan penting
dalam pendidikan
Kecekapan dan Ciri Guru

menegakkan moralitas dan


menerapkannya dalam
Berupaya menunjukkan
kehidupan
bahan pengajaran

mempunyai watak yang


baik memberikan pemahaman
yang baik kepada pelajar
(profesional)
Guru mesti dilakukan
dengan sukarela (ikhlas)
Rujukan
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan LPMP ACHEH. (2017). Pemikiran
filosofis pendidikan Islam Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dimuat turun daripada
http://www.lpmp-aceh.com/pemikiran-filosofis-pendidikan-islam-al-
farabi-dan-ibnu-sina/