Anda di halaman 1dari 44

Tata Ibadah Minggu

GMIM Sion Tomohon 2


19 September 2010
NYANYIAN MASUK
Koordinator Penyelenggara Ibadah:
Marilah kita mulaikan ibadah kita.
Jemaat diundang berdiri dan menyanyi
NKB 34:1,2, SETIAMU, TUHANKU

1. Setia-Mu, Tuhanku, tiada bertara


dikala suka, di saat gelap.
Kasih-Mu, Allahku, tidak berubah,
Kaulah Pelindung abadi tetap.
Setia-Mu, Tuhanku, mengharu hatiku,
setiap pagi bertambah jelas.
Yang ku perlukan tetap Kau berikan,
2. Musim yang panas, penghujan,
tuaian, surya, rembulan di langit
cerah,
bersama alam memuji, bersaksi,
akan setia-Mu yang tak bercela.
Setia-Mu, Tuhanku, mengharu
hatiku, setiap pagi bertambah
jelas. Yang ku perlukan tetap
Kau tetap berikan, sehingga
akupun puas lelas.
TAHBISAN
P: Pertolongan kepada kita
adalah dalam nama Tuhan,
yang menjadikan langit dan
bumi, yang tetap setia untuk
selama-lamanya. AMIN.
SALAM
P: Kasih karunia dan damai
sejahtera dari Allah, Bapa
kita, dan dari TUHAN
Yesus Kristus menyertai
saudara-saudara.

J: AMIN
PENGAKUAN DOSA DAN
PEMBERITAAN ANUGERAH ALLAH

P: Marilah kita merendahkan


diri dihadapan TUHAN,
Allah kita, dan mengaku
dosa kita kepadaNya.
Kita berdoa........
DOA
Menyanyi KJ 358:1,2
SEMUA YANG LETIH LESU

1. Semua yang letih lesu,


berdosa bercela,
Terima dari Tuhanmu,
percaya sabda-Nya

Datang saja pada Yesus,


kini saatnya
Datang saja pada Yesus,
trima rahmat-Nya
2. Cucuran darah Almasih
membri berkat penuh,
Membasuh hati yang keji,
jiwa tenang teduh.

Datang saja pada Yesus,


kini saatnya
Datang saja pada Yesus,
trima rahmat-Nya
P: Sebagai pelayan Yesus
Kristus, kami
memberitakan
pengampunan dosa
kepada tiap-tiap orang
yang dengan tulus ikhlas
mengaku dosanya di
hadapan Allah.
PEMBERITAAN ANUGERAH ALLAH
P. Saudara-saudara, jika seorang berbuat
dosa, kita mempunyai seorang
pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus
Kristus, yang adil. Dan Ia adalah
pendamaian untuk segala dosa kita,
dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi
juga dosa seluruh dunia. Percayalah
kepada Injil ini dan hiduplah dalam
damai sejahtera.
Menyanyi NKB 17:1,2
AGUNGLAH KASIH ALLAHKU

1. Agunglah kasih Allahku, tiada yang


setara-Nya; Neraka dapat direngkuh
kartika pun tergapailah.
Karna kasih-Nya agunglah, Sang Putra
menjelma, Dia mencari yang sesat dan
diampuni-Nya.
O kasih Allah agunglah!
Tiada bandingnya! Tetap teguh dan
2. Pabila zaman berhenti dan tahta
dunia pun lebur, meskipun orang
yang keji telah menjauh dan tekebur,
namun kasih-Nya tetaplah, teguh dan
mulia, Anug’rah bagi manusia
dijunjung umat-Nya.
O kasih Allah agunglah! Tiada
bandingnya! Tetap teguh dan mulia
dijunjung umat-Nya.
Anak-anak Sekolah Minggu Diundang
Berdiri di Depan Mimbar
DOA PEMBACAAN DAN
PERENUNGAN FIRMAN
P. TUHAN menyertai saudara-
saudara.
J. Dan menyertai saudara juga.
P. Marilah kita berdoa:
Menyanyi PKJ 15
KU SIAPKAN HATIKU, TUHAN

Ku siapkan hatiku Tuhan,


menyambut Firman-Mu saat ini.
Aku sujud menyembah Engkau
dalam hadirat-Mu, saat ini.
Curahkanlah pengurapan-Mu
kepada umat-Mu saat ini,
Ku siapkan hatiku, Tuhan,
mendengar firman-Mu.
Firman-Mu Tuhan,
tiada berubah,
Sejak semulanya
dan slama-lamanya
tiada berubah.
Firman-Mu, Tuhan,
penolong hidupku,
Ku siapkan hatiku, Tuhan,
menyambut firman-Mu.
PEMBACAAN ALKITAB

II Samuel 6:1-23
bertahta di atas kerubim. 3. Mereka menaikkan
tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru
setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab
yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-
anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. 4. Uza
berjalan di samping tabut Allah itu, sedang
Ahyo berjalan di depan tabut itu. 5. Daud dan
seluruh kaum israel menari-nari di hadapan
TUHAN dengan sekuat tenaga, diiringi
nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung
dab ceracap. 6. Ketika mereka sampai ke
tempat pengirikan Nakhon, maka Uza
mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu,
lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu
tergelincir. 7. Maka bangkitlah murka TUHAN
terhadap Uza, lalu Alah membunuh dia disana
Tuhan itu dapat sampai kepadaku?” 10. Sebab
itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan
itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud
menyimpang dan membawanya ke rumah
Obed-Edom, orang Gad itu. 11. Tiga bulan
lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-
Edom, orang Gilead itu, dan Tuhan memberkati
Obed-Edom dan seisi rumahnya. 12.
Diberitahukanlah kepada raja Daud, demikian:
“TUHAN memberkati seisi rumah Obed-Edom
dan segala yang ada padanya oleh karena tabut
Allah itu.” Lalu Daud pergi mengangkut tabut
Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud
dengan sukacita. 13. Apabila pengengkat-
pengangkat tabut TUHAN itu melangkah maju
enam langkah, maka ia mengorbankan seekor
Daud selesai mempersembahkan korban
bakaran dan korban keselamatan,
diberkatinyalah bangsa itu demi nama TUHAN
semesta alam. 19. Lalu dibagikannya kepada
seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak
ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan,
kepada masing-masing seketul roti b undar,
sekerat daging, dan sepotong kue kismis,
Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu,
masing-masing ke rumahnya. 20. Ketika Daud
pulang untuk memberi salam kepada seisi
rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul
mendapatkan Daud, katanya:”Betapa raja
Israel, yang menelanjangi dirinya pada hari ini
di depan mata budak-budak perempuan para
hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari
Paduan Suara
PENGAKUAN IMAN Nicea-Konstantinopel

Aku percaya kepada satu Allah Bapa,


Yang Mahakuasa, Pencipta langit
dan bumi, Segala yang kelihatan dan
yang tidak kelihatan, Dan kepada satu
Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah
yang tunggal, yang lahir dari
Sang Bapa, Sebelum ada segala
zaman, Allah dari Allah,
Terang dari terang,
1
Allah yang sejati dari Allah yang sejati,
diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan
Sang Bapa, yang dengan perantaraan-Nya
segala sesuatu dibuat; yang telah
turun dari sorga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita, dan
menjadi daging, oleh Roh Kudus,
dari anak dara Maria, dan menjadi
manusia, yang disalibkan bagi kita
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
menderita dan dikuburkan;
2
yang bangkit pada hari ketiga; sesuai
dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga,
yang duduk di sebelah kanan
Sang Bapa, dan akan datang kembali
dengan kemuliaan untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati; yang
kerajaan-Nya takkan berakhir.
Aku percaya kepada Roh Kudus,
yang adalah Tuhan dan yang
menghidupkan, yang keluar dari Sang
Bapa dan sang Anak,
3
yang bersama-sama dengan Sang Bapa
dan Sang Anak,disembah dan
Dimuliakan, yang telah berfirman
dengan perantaraan para nabi.
Aku percaya kepada satu Gereja yang
kudus dan am dan rasuli.
Aku mengaku satu baptisan untuk
pengampunan dosa. Aku menantikan
kebangkitan orang mati dan
Kehidupan di zaman yang akan
datang. Amin.
4
Paduan Suara
KHOTBAH
Nyanyian sambutan: NKB 116:1,5
SIAPA YANG BERPEGANG

1. Siapa yang berpegang pada sabda


Tuhan dan setia mematuhinya,
Hidupnya mulia dalam cahya baka
bersekutu dengan Tuhannya

Percayalah dan pegang sabda-Nya,


hidup-Mu dalam Yesus,sungguh
bahagia!
5. O betapa senang hidup dalam terang
beserta Tuhan di jalannya
Jika mau mendengar serta patuh benar
dan tetap berpegang pada-Nya

Percayalah dan pegang sabda-Nya,


hidup-Mu dalam Yesus,sungguh
bahagia!
PERSEMBAHAN
Bila Ku Renungkan Kasih TUHAN

Bila ku renungkan kasih TUHAN


Yang tlah menyelamatkan diriku.
Walau salib berat ditanggungNya
Apa balasanku pada-Nya
Sperti Yesus mengasihi daku
Ku mau mengasihi-Nya selalu
Mewartakan Injil keslamatan,
Sampai Tuhan datang kembali
O bukan pada harta yang fana
Sukacita itu bertumbuh
Tapi sungguh tak kan percuma
Bila melayani Tuhanku
Yang tlah menyelamatkan diriku
Walau salib berat ditanggung-Nya
Apa balasanku pada-Nya
Sperti Yesus mengasihi daku
Ku mau mengasihi-Nya selalu
Membawa trang Injil keslamatan
Sampai Tuhan datang kembali
O, bukan pada harta yang fana
Sukacita itu bertumbuh
Tapi sungguh tak kan percuma
Bila melayani Tuhanku!
DOA UMUM
Nyanyian Penutup

KERAJAAN ALLAH
DATANGLAH!
Kerajaan Allah datanglah!
Bagi kami anak-anakMu
Kerajaan-Mu, datanglah!
‘Ngalir dalam dunia,
dunia yang kelam, akan
meneguhkan hati yang lemah
Dan mendirikan damai senang!
Datang kerajaan, kerajaan yang
mulia, masuk dalam dunia oleh
Almasih. Datang kerajaan, akan
untung manusia. Itulah sentosa,
Untuk slamanya.
Kerajaan, yang adil benar
Dan kuasa-Nya amat taguh.
Di dalam susah, ribut dan p’rang,
Tempat berlindung dan berteduh.
Masuklah hati tetap, slamat
sentosa, sepenuh,
Datanglah, kerajaan-Nya.
SALAM DAN BERKAT
P. Saudara-saudara, pergilah
dengan sejahtera dan
sampaikanlah salam dalam
Kristus kepada semua orang.
P. Kasih karunia TUHAN Yesus
Kristus, kasih Allah dan
persekutuan Roh Kudus
menyertai Saudara sekalian.
J. AMIN, AMIN, AMIN, AMIN , AMIN.
SELAMAT HARI MINGGU
TERIMA KASIH UNTUK SEMUA
YANG HADIR DALAM IBADAH INI.
TUHAN MEMBERKATI SELALU