Anda di halaman 1dari 23

A+ A A- B+ B C+ C D E GAGAL LULUS

U1 8 3 6 1 4 6 5 0 6 22 39
PPT 0 0 1 1 4 2 3 4 14 34 29
PERC 0 1 4 2 4 2 3 6 9 30 31
SPM - 8 2 3 6 5 11 7 8 15 50
MASALAH PENCAPAIAN MATEMATIK SPM 2018
1. Terdapat soalan yang membuat pelajar keliru
(gambar rajah dengan unit yang diberi), soalan bagi b (ii)
pelan (gambar rajah)
2. Soalan kbat
3. Faktor dalaman pelajar itu sendiri (masalah ponteng
sekolah, keluarga)
4. Sikap berdaya saing antara pelajar kurang.
5. Terdapat pelajar yang tidak menghadiri kelas tambahan
6. Terdapat pelajar yang tidak menyiapkan latihan yang
diberikan ( soalan percubaan negeri-negeri lain )
A+ A A- B+ B C+ C D E GAGAL LULUS

U1 0 0 0 0 0 0 4 8 16 20 28
PPT 0 0 0 0 1 0 3 7 14 23 25
PERC 0 0 0 1 0 1 3 6 11 25 22
SPM 0 0 1 3 9 9 4 3 15 5 44
MASALAH PENCAPAIAN SAINS SPM 2018

1. Masalah disiplin pelajar tidak hadir ke kelas


tambahan.
2. Pelajar tidak membuat latih tubi.
A+ A A- B+ B C+ C D E GAGAL LULUS

U1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 10 6
PPT 0 0 0 0 0 0 2 0 5 9 7
PERC 0 0 1 0 0 1 2 2 3 7 9
SPM 0 0 0 0 0 1 2 3 4 6 10
KEKUATAN PENINGKATAN ADD MATH SPM 2018

1. Kehadiran pelajar pada kelas tambahan YPJ


adalah baik.
2. Membuat ulangkaji secara menyeluruh pada
pelajar cemerlang dan tajuk terpilih kepada
pelajar lemah.
3. Perbincangan dalam kumpulan.
4. Teknik menjawab Kertas 1 dan Kertas 2.
A+ A A- B+ B C+ C D E GAGAL LULUS

U1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
PPT 0 0 0 0 0 1 2 3 7 3 13
PERC 0 2 3 4 3 0 0 2 1 1 15
SPM 0 0 0 1 0 2 4 6 3 0 16
MASALAH PENCAPAIAN FIZIK SPM 2018
A+ A A- B+ B C+ C D E GAGAL LULUS

U1 - - 1 - 1 1 3 2 1 7 9
PPT - - - - 1 - 2 3 5 5 11
PERC - - 1 1 1 1 4 2 3 3 13
SPM 1 2 2 3 2 1 2 2 1 - 16
KEKUATAN PENINGKATAN KIMIA SPM 2018
BULAN
BIL PROGRAM INTERVENSI IMPAK PROGRAM
PELAKSANAAN
1 Kelas Tambahan Berfokus Feb - Okt Dapat membantu untuk
(YPJ) peningkatan % pelajar lulus
2 Modul Analisis Bertopik Feb - Okt Dapat mendedahkan kepada pelajar
soalan-soalan berformat SPM

3 Bengkel Teknik Menjawab Ogos Dapat mendedahkan kepada pelajar


Kimia 2 dan Kimia 3 Teknik menjawab dengan tepat
mengikut skema pemarkahan SPM

4 Modul Analisis Bertopik Sept - Okt Dapat membincangkan soalan-soalan


Soalan Percubaan SPM 2018 target SPM 2018
A+ A A- B+ B C+ C D E GAGAL LULUS

U1 0 0 0 0 1 2 2 2 5 3 13
PPT 0 0 0 1 3 0 4 4 1 2 14
PERC 0 0 2 0 4 2 2 3 1 1 15
SPM 0 0 0 1 3 4 3 3 1 0 16
KEKUATAN PENINGKATAN BIOLOGI SPM 2018

1. Latihan latih tubi soalan peperiksaan percubaan SPM.


2. Kelas tambahan.
A+ A A- B+ B C+ C D E GAGAL LULUS

U1
PPT
PERC
SPM
PROGRAM UNTUK MENINGKAT 2019/
STRATEGI PELAKSANAAN
1. Menghabiskan syllabus awal - soalan kertas 2 dihabiskan dahulu
2. Membuat latih tubi topikal
3. Pelajar lemah diberikan modul MAS ( soalan yang sama dibuat
berulang kali, contohnya soalan graf fungsi, graf statistik, pelan dan
dongakan, matriks, penaakulan matematik)
4. Kelas tambahan
selepas PPT, pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
5. Teknik menjawab matematik peringkat sekolah
6. Seminar Matematik SPM ( kumpulan cemerlang )- anjuran JKD Tangkak
7. Memeriksa / menanda latihan yang diberikan kepada
pelajar dapat dihantar mengikut masa yang telah ditetapkan dan
dijawab dengan betul dan tepat.
A+ A A- B+ B C+ C D E GAGAL LULUS

U1
PPT
PERC
SPM
A+ A A- B+ B C+ C D E GAGAL LULUS

U1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 1
PPT
PERC
SPM
PROGRAM UNTUK MENINGKAT 2019/
STRATEGI PELAKSANAAN
1. Membuat ulangkaji secara keseluruhan pada pelajar
cemerlang dan secara tajuk terpilih kepada pelajar
yang lemah.
2. Perbincangan dalam kumpulan.
3. Kelas tambahan yang tersusun dan terancang
dengan memastikan kehadiran dan penyertaan
pelajar secara menyeluruh.
4. Membuat soalan latihan daripada soalan percubaan
SPM 2018 dari negeri-negeri lain.
A+ A A- B+ B C+ C D E GAGAL LULUS

U1
PPT
PERC
SPM
A+ A A- B+ B C+ C D E GAGAL LULUS

U1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 13 3
PPT
PERC
SPM
STRATEGI KIMIA SPM 2019
BULAN
BIL PROGRAM INTERVENSI IMPAK PROGRAM
PELAKSANAAN
1 Kelas Tambahan Berfokus Feb - Okt Dapat membantu untuk
(YPJ) peningkatan % pelajar lulus
2 Modul Analisis Bertopik Feb - Okt Dapat mendedahkan kepada pelajar
soalan-soalan berformat SPM

3 Bengkel Teknik Menjawab Kimia 3-April Dapat mendedahkan kepada pelajar


Kimia 2 dan Kimia 3 Kimia 2-Julai Teknik menjawab dengan tepat
mengikut skema pemarkahan SPM

4 Modul Analisis Bertopik Sept - Okt Dapat membincangkan soalan-soalan


Soalan Percubaan SPM 2019 target SPM 2019
A+ A A- B+ B C+ C D E GAGAL LULUS

U1
PPT
PERC
SPM