Anda di halaman 1dari 8

MENGKAJI

KESELARASAN
PERSONALITI
DENGAN
PERSEKITARAN
KERJAYA YANG
TELAH DILALUI
OLEH SEORANG
BERKERJAYA
PROFESIONAL.
LATAR BELAKANG RESPONDEN
Nama responden : Ameena binti Sarif
(bukan nama sebenar)
Umur : 39 tahun
Agama : Islam
Jantina : Perempuan
Kelulusan : 1) Ijazah Sarjana Muda
Psikologi
2) Ijazah Sarjana
Bimbingan dan
Kaunseling
LATAR BELAKANG KERJAYA
• Merupakan seorang kaunselor pensyarah dan staf dan
memegang jawatan Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling di
sebuah institusi pengajian tinggi di Malaysia.
• Klien melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran
dalam pengurusan pendidikan iaitu Educational Doctorate
di Universiti Teknologi Malaysia.
• Klien telah berpengalaman dalam menjadi kaunselor
negeri di sebuah Jabatan Pelajaran Negeri selama 3 tahun.
Klien juga pernah menyandang jawatan sebagai kaunselor
sekolah di sebuah sekolah di Johor selama 7 tahun.
• Sebelum klien memasuki bidang psikologi dan bimbingan
dan kaunseling, klien pernah ditawarkan ke dalam major
Ilmu Wahyu dan major Perhotelan dan Katering.
INSTRUMEN KAJIAN
Temu bual

Inventori Minat Kerjaya Holland

Pemerhatian

Soal selidik
PENGUMPULAN DATA
Kod Holland Jumlah skor
R (Realistic) 2
I (Investigative) 19
A (Artistic) 16
S (Social) 29
E (Enterprising) 15
C (Conventional) 8
KOD TIGA MATA HOLLAND
• Memiliki ciri-ciri personaliti individu sosial
S • Suka berurusan dengan orang lain &
menolong individu lain (kerja-kerja amal)

• Sangat sesuai dengan pekerjaan yang


I memerlukan pemikiran dari perbuatan
• Memiliki ciri analitikal, rasional, berhati-hati

• Tidak menyukai kerja-kerja yang fizikal


A • Memupuk kecekapan dan pencapaian dalam
seni dan kerja yang agak bebas
STRATEGI MELAKSANAKAN
PERKHIDMATAN BK KERJAYA

Konferensi Ibu
E-Inventori
Bapa

Anda mungkin juga menyukai