Anda di halaman 1dari 14

HASIL KEGIATAN MTBM/MTBS

UPTD PUSKESMAS BL. LIMBANGAN


MTBM MTBS
MTBM

SASARAN BAYI 0-2


BULAN MEMERIKSA KEMUNGKINAN PENYAKIT SANGAT BBERAT ATAU INFEKSI

Penyakit sangat Berat atau Infeksi Infeksi Bakteri Lokal Mungkin bukan infeksi

BLN
NO

bakteri berat

jam
0-5

1-2

1-2

1-2
N2

N1
N1

N3

N1

N2

N3

N2

N3
Bl

Bl

Bl
1 JANUARI 470 2 8 1 148 138 140 271

2 FEBRUARI 463 1 1 3 5 3 156 150 154 246

3 MARET 467 2 1 1 7 3 169 167 161 240

4 APRIL 508 5 1 7 1 1 183 176 186 248

5 MEI 539 2 8 182 169 177 288

6 JUNI 503 1 6 2 167 164 176 266

7 JULI 505 1 1 1 6 166 159 170 277

8 AGUSTUS 491 1 11 164 149 157 276

9 SEPTEMBER 474 2 5 1 142 141 153 275

10 OKTOBER 460 4 1 3 2 162 160 159 245

11 NOPEMBER 454 4 2 151 147 152 249

12 DESEMBER 470 2 155 143 146 278

JUMLAH
5804 23 2 4 1 60 17 4 1945 1863 1931 3159
MTBM
BULAN DIARE

SASARAN BAYI
0-2 BLN
Diare dehidrasi berat Diare dehidrasi ringan/sedang Diare tanpa dehidrasi
NO

1-2

1-2

1-2
N1

N2

N3

N1

N2

N3

N1

N2

N3
Bl

Bl

Bl
1 JANUARI 470

2 FEBRUARI 463

3 MARET 467

4 APRIL 508

5 MEI 539

6 JUNI 503

7 JULI 505

8 AGUSTUS 491

9 SEPTEMBER 474

10 OKTOBER 460

11 NOPEMBER 454

12 DESEMBER 470

JUMLAH 5804
MTBM
BULAN IKTERUS

SASARAN BAYI
0-2 BLN
Ikterus Berat Ikterus Tidak ada ikterus
NO

1-2

1-2

1-2
N2
N1

N2

N3

N1

N3

N1

N2

N3
Bl

Bl

Bl
1 JANUARI 470 10 2 148 136 139 271

2 FEBRUARI 463 10 2 156 144 157 249

3 MARET 467 2 14 6 167 161 159 240

4 APRIL 508 17 3 184 166 184 249

5 MEI 539 9 5 182 168 172 288

6 JUNI 503 3 8 3 164 162 175 266

7 JULI 505 1 16 2 166 150 168 277

8 AGUSTUS 491 9 164 151 157 276

9 SEPTEMBER 474 15 1 142 131 153 275

10 OKTOBER 460 8 167 156 161 245

11 NOPEMBER 454 11 151 140 154 249

12 DESEMBER 470 13 156 138 147 278

JUMLAH 5804 6 140 24 1947 1803 1926 3163


MTBM

SASARAN BAYI 0-2


BULAN Memeriksa kemungkinan berat badan rendah atau masalah pemberian
ASI

BLN
Berat badan rendah menurut dan Berat badan tidak rendah dan tidak
NO

atau masalah pemberian ASI ada masalah pemberian ASI

1-2

1-2
N1

N2

N3

N1

N2

N3
Bl

Bl
1 JANUARI 470 1 1 147 145 141 271

2 FEBRUARI 463 3 4 253 250 159 249

3 MARET 467 9 8 2 160 167 163 240

4 APRIL 508 8 6 1 176 177 186 249

5 MEI 539 4 4 3 1 178 173 174 287

6 JUNI 503 2 2 1 165 165 178 265

7 JULI 505 11 6 3 156 160 167 277

8 AGUSTUS 491 8 7 156 153 157 276

9 SEPTEMBER 474 8 5 5 123 127 135 275

10 OKTOBER 460 6 3 160 161 161 245

11 NOPEMBER 454 1 1 150 150 154 249

12 DESEMBER 470 5 5 1 151 146 146 278

JUMLAH 5804 66 52 15 1975 1974 1921 3161


MTBS
Klasifikasi Batuk pada Kelompok umur 2 bulan-5 tahun
Puskesmas Bl. Limbangan Tahun 2015

Klasifikasi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des jml
Batuk
Batuk bkn 111 162 195 147 125 107 74 85 111 122 108 69 1416
Pneumoni
Pneumoni 4 10 26 23 8 4 - 3 4 4 4 3 93

Pneumoni 2 - 4 5 3 1 1 - 1 - - - 17
berat

Jumlah 117 172 225 175 136 112 75 88 116 126 126 72 1526
MTBS
Klasifikasi Diare kelompok umur 2 bulan- 5 tahun
Puskesmas BL. Limbangan Tahun 2015

Klasifikasi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des jml
Diare

Dehidrasi - 1 - 3 1 - - - - - - - 5
berat

Dehidrasi 2 2 - - 4 - 1 - - - - 3 12
ringan/sdg

Tanpa 41 32 41 32 24 20 30 21 20 37 22 20 340
dehidrasi

Diare - 1 - - - - - - - - - - 1
Persisteri

Disteri - - - - - - - - - - - - -
Jumlah 43 36 41 35 29 20 31 21 20 37 22 23 358
MTBS
Klasifikasi Demam pada kelompok umur 2 bulan-5 tahun
Puskesmas Bl. Limbangan Tahun 2015
Klsifikasi demam Jan feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des jml

Daerah resiko tinggi - - - - - - - - - - - - -

Peny dgn demam - - - - - - - - - - - - -


malaria
Demam mgkn bkn - - - - - - - - - - - - -
malaria
Daerah tanpa resiko - - - - - - - - - - - - -
malaria
Peny berat dgn - - - - - - - - - - - - -
demam
Demam bkn malaria 130 172 225 159 129 126 69 103 111 131 123 87 1565

Campak - - - - - - - - - - - - -
Komplikasi brt - - - - - - - - - - - - -

Komplikasi mata - - - - - - - - - - - - -
/mulut
Tanpa komplikasi - - - - - - - - - - - - -

DBD - - - - - - - - - - - - -
Demam mgkn DBD 3 - 2 - 1 - - - - - - - 6

Demam mgkn bkn 127 172 223 159 128 126 69 103 111 131 123 87 1559
DBD
Jumlah 260 344 450 318 258 252 138 206 222 262 246 174 3130
MTBS
Klasifikasi Masalah Telinga pada kelompok umur 2 bl-5 th
Puskesmas BL. Limbangan Tahun 2015

Klasifikasi mslh Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des jml
telinga

Mastoiditis - - - - - - - - - - - - -

Infeksi telinga - 2 3 1 1 2 2 - 1 1 1 2 16
akut

Infeksi telinga - - - - - - - - - - - - -
kronis

Tidak ada infeksi 173 219 284 215 176 152 109 128 142 170 152 112 2035
telinga

Jumlah 173 219 284 218 176 152 109 128 142 170 152 112 2036
MTBS
Klasifikasi Masalah gizi pada kelompok umur 2 bl- 5 th
Puskesmas Bl. Limbangan Tahun 2015

Klasifikasi mslh gizi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des jml

Sangat kurus/Edema - - - - - - - - - - - - -

Kurus - - - 2 - - - - - - - - 2

Anemi - - - 1 - - - - - - - - 1

Normal 173 219 284 215 176 152 109 128 142 170 152 112 2020

Jumlah 173 219 284 218 176 152 109 128 142 170 152 112 2036
MTBS
Klasifikasi masalah anemia pada kelompok umur 2 bl-5 th
Puskesmas DTP Bl.Limbangan tahun 2015

Klasifikasi mslh gizi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des jml

Anemia Berat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3

Anemia 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3

Tidak anemia 208 182 192 218 249 211 172 191 252 181 194 183 2.433

Jumlah 208 182 192 218 249 212 172 193 252 181 195 185 2.439
MTBS
Klasifikasi rujukan MTBS pada kelompok umur 2 bulan – 5 tahun
Puskesmas DTP Bl.Limbangan Tahun 2015
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des jml

Jumlah 3 6 7 8 5 2 2 - 1 - - 2 37

Rujukan kasus MTBS pada kelompok umur 2 bl-5 th


Puskesmas DTP Bl.Limbangan tahun 2015
Kasus Jumlah/orang
Diare Dehidrasi Berat 11
Demam 12
Anemia -
Disentri -
Pneumonia berat 12
Diare ringan/sedang 2
campak -