Anda di halaman 1dari 14

KUMPULAN 2

NUR AFINI BINTI MAS RAMIZU

NORSHAHIRAH BINTI MOHD ZIN

RADIN MOHD SHAKIR BIN RADIN ANWAR ALEMSAH


SOALAN
1.Apakah perbezaan Pahala dan Dosa?

2.Nyatakan pengertian Alam Barzakh.

3.Tuliskan nikmat kubur dan azab kubur


ke atas mayat.
Perbezaan Pahala Dan Dosa
Pahala Dosa
1.Ganjaran kebaikan 1.Balasan kejahatan
2.Pelakunya mendapat 2.Pelakunya mendapat azab
nikmat syurga neraka
3.Ganjaran Pahala tidak 3.Balasan/Hukuman
terhad banyaknya setimpal dengan dosa yang
4.Mendapat pahala apabila dilakukan
berniat melakukan sesuatu 4.Tidak mendapat dosa
kebaikan walaupun belum apabila berniat melakukan
melakukannya sesuatu kejahatan
5.Tanda Rahmat Allah SWT sehinggalah melakukannya
kepada manusia 5.Tanda keadilan kepada
manusia
Pengertian Alam Barzakh
• Alam Barzakh adalah tempat sementara bagi roh yang telah
meninggal sebelum memasuki alam akhirat. Setelah memasuki
liang lahad, kubur orang yang beriman akan dilapangkan dan
mereka juga dapat melihat nikmat yang bakal diperoleh di syurga.

• Sebaliknya, jika mereka kufur dan ingkar, maka pada ketika itu
kubur mereka akan disempitkan. Malah, bahang kepanasan api
neraka akan ditayangkan kepada sepanjang mereka di alam itu
sehingga kiamat.

• Maksud alam barzakh ialah alam selepas kematian seseorang


sehinggalah dia dibangkitkan pada hari kiamat. Sesiapa yang mati
dalam Islam dan ibadah, dia akan diberi nikmat. Sesiapa yang mati
dalam kekufuran dan maksiat, dia akan diseksa.
ُ‫ع ِش ّٗياُ َوُيَ ۡو َمُ تَقوم‬
َ ‫علَ ۡي َها غدُ ّٗوا َو‬ َ ‫ون‬ َُ ‫ٱلنَّارُ يعۡ َرض‬
٤٦ ‫ب‬ ُِ ‫ش َُّد ۡٱلعَذَا‬
َ َ‫ن أ‬ َُ ‫ل فِ ۡر‬
َُ ‫ع ۡو‬ َُ ‫عةُ أ َ ۡد ِخل ٓواُ َءا‬
َ ‫سا‬
َّ ‫ٱل‬

46. Mereka didedahkan kepada bahang api Neraka


pada waktu pagi dan petang (semasa mereka berada
dalam alam Barzakh) dan pada hari berlakunya kiamat
(diperintahkan kepada malaikat): Masukkanlah Firaun
dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api
Neraka yang seberat-beratnya!
(Surah Al Ghafir ayat 46)
ُ‫ون‬ ِ ‫ع‬
ُ ‫ج‬ِ ۡ
‫ٱر‬ ُ
‫ب‬
ِ ‫ر‬ َ ُ
‫ل‬
َ ‫ا‬َ ‫ق‬ ‫ت‬
ُ ‫و‬ ۡ ُ
‫م‬
َ ۡ
‫ٱل‬ ‫م‬
ُ ‫ه‬ ‫د‬
َ ‫ح‬
َ َ ‫ى ِإذَا َجا ٓ َُء أ‬ ُٓ َّ ‫َحت‬
ُ‫لُ ِإنَّ َها َك ِل َمة‬ٓ َّ ‫ص ِل ّٗحا ُِفي َما ت َ َر ۡكتُ َك‬
َ ُ‫ي أ َ ۡع َمل‬ ُٓ ‫ لَعَ ِل‬٩٩
َُ ‫ه َُو قَآئِل َهاُ َو ِمن َو َرآئِ ِهم ُبَ ۡرزَ خُ ِإلَىُ يَ ۡو ُِم يُ ۡبعَث‬
‫ون‬
١٠٠
99. Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal
maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia: Wahai
Tuhanku, kembalikanlah daku (hidup semula di dunia) -
100. Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam
perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak! Masakan dapat?
Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang dia
sahaja yang mengatakannya, sedang di hadapan mereka ada alam
barzakh (yang mereka tinggal tetap padanya) hingga hari mereka
dibangkitkan semula (pada hari kiamat).
NIKMAT KUBUR
KE ATAS MAYAT
Diberikan Istirahat tidur
Dilapangkan
cahaya dalam sehingga hari
kuburnya
kuburnya kebangkitan

Makan Ditemani amal


Memakai
sebahagian solehnya dan
pakaian dari melihat tempat
dari buah-
syurga tinggalnya di syurga
buahan syurga
Rohnya Mayat yang wajahnya tersenyum
dikumpulkan
- Mayat yang semasa hidupnya
bersama arwah
orang mukmin berilmu dan beramal soleh

NIKMAT KUBUR
KE ATAS MAYAT
AZAB KUBUR
KE ATAS MAYAT
Azab Kubur ke atas mayat

Mayat yang mukanya berpaling dari arah kiblat


-Petanda bahawa semasa hidupnya telah melakukan
perkara syirik kepada Allah

Mayat yang mukanya berbentuk babi


- Petanda semasa hidupnya tidak melakukan solat
lima waktu,tidak melakukan solat lima waktu dan
lalai dalam solatnya

Mayat yang kepala menjadi batu yang hitam legam


- Mayat yang semasa hidupnya derhaka kepada
kedua ibu bapa
Azab Kubur ke atas mayat
Mayat yang perutnya buncit dan meletup
-Mayat yang semasa hidupnya suka makan harta
yang haram

Mayat yang kukunya mencengkam dan meliliti


seluruh tubuhnya
- Mayat yang semasa hidupnya suka berkelahi,
mengata orang dan mengumpat orang

Mayat yang keluar mata air dari kuburnya dan air


itu baunya lebih busuk dari bangkai
- Mayat orang yang suka makan riba
ُ‫ش ّٗة‬
َُ ‫عن ِذ ۡك ِري ُفَإِ َّنُ لَهۥ َم ِعي‬ َ ‫ض‬ َُ ‫ن أ َ ۡع َر‬
ُۡ ‫َو َم‬
١٢٤ ُ‫ض ّٗنكا َون َۡحشرهۥ يَ ۡو َُم ُۡٱل ِقيَ َم ُِة أ َ ۡع َمى‬
َ
124. Dan sesiapa yang berpaling ingkar
dari ingatan dan petunjukKu, maka
sesungguhnya adalah baginya kehidupan
yang sempit dan Kami akan himpunkan
dia pada hari kiamat dalam keadaan buta.
(Surah Taha ayat 124)
ُ‫َُلُي ۡغنِي‬ َ ‫ يَ ۡو َم‬٤٥ُ‫ون‬ َ ‫صعَق‬ ۡ ‫ُٱلَّ ِذيُفِي ِهُي‬
ُ ‫فَذَ ۡره ۡمُ َحتَّىُيلَقواُيَ ۡو َمهم‬
َّ ّٗ
ُ‫عذَابّٗ ا‬
َ ُ ‫وا‬ ‫م‬
ُ َ ‫ل‬‫ظ‬َ ُ ‫ين‬
َ ‫ذ‬ِ ‫ل‬‫ل‬ ُ‫ن‬
ِ ََِّ ‫إ‬‫و‬ ٤٦ ُ‫ون‬َ ‫ر‬ ُ
‫ص‬
َ ‫ن‬ ‫ُي‬ ‫م‬
ۡ ‫ُه‬ ‫َل‬َ َ ۡ ‫ع ۡنه ۡمُ َك ۡيده ۡمُش‬
‫اُو‬ ُ
‫َي‬ َ
٤٧ُ‫ون‬َ ‫َُلُيَعُۡلَم‬ َ ‫ُولَ ِك َّنُأ َ ۡكث َ َره ۡم‬
َ ‫ونُذَ ِل َك‬
َ ‫د‬
45. (Kalau keingkaran dan kedegilan mereka sampai begitu sekali) maka
biarkanlah mereka (wahai Muhammad, dan janganlah dihiraukan) sehingga
mereka menemui hari yang padanya mereka akan binasa -
46. (Iaitu) hari segala rancangan jahat dan tipu daya mereka tidak dapat
mendatangkan sebarang faedah kepada mereka, dan mereka pula tidak
diberikan pertolongan.
47. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan beroleh azab seksa selain
dari azab yang tersebut, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui
(hakikat yang sebenarnya).
(Surah Al Thur ayat 45-47)
SEKIAN
TERIMA
KASIH