Anda di halaman 1dari 26

PEMBENTANGAN

TENTANG KESAN
PENGARUH ISLAM
TERHADAP
MASYARAKAT
MELAYU.
Disediakan oleh
Lee Kwen Yau
Chang Kok Hong
Sik Siu Onn
PISMP Ambilan Jun 2015
Kelas 8A2
ASpek Sosio Budaya

• Aspek kesenian
• Aspek adat istiadat
• Aspek Cara Hidup
• Aspek Nilai-nilai
Kesenian
• Perkembangan kaligrafi, pembinaan
masjid, makam dan batu nisan.
• CTH batu nisan Syeikh Abd al- Qadir
bertarifkh 903 di Kedah.
• CTH Masjid di Malaysia ciri-ciri islamiah.
• CTH mihrab, mimbar dan juga hiasan
setiap sudut dalam masjid yang dihias
dengan seni kaligrafi.
Adat istiadat

• Perlembagaan Malaysia
• CTH berbahasa melayu, mengamal adat istiadat melayu
dan beragama Islam.
• CTH adat dan perkahwinan orang-orang islam Malaysia.
• Sebelum Islam, orang melayu lebih cara dan adat Hindu.
• Penyerapan agama Islam banyak mengubah persepsi dan
adat orang Melayu terutmanya dalam bab-bab
perkahwinan.
Cara hidup

• Sebelum Islam, kebanyakkan berasas


kepada ideology penjajah.
• CTH perbezaan kelas sosial.
• Setelah Islam, yang membawa akidah
yang tinggi, tembok kelas sosial dapat
diruntuhkan dan masyarakat berbilang
kaum dapat berkumpul bersama.
NILAI-NILAI ASAS
MASYARAKAT
• Islam mempengaruhi nilai dan asas
kehidupan segenap masyarakat di Malaysia.
• CTH ketakwaan dan keimanan kepada Allah
SWT, hormat dan taat kepada pemimpin
• Patuh kepada undang-undang
• Bermuafakat meraikan tetamu
• Hormat orang yang lebih tua dan sebagainya.
Aspek Sosio Ekonomi

• Sistem banking ( Islamic


Banking)
• Cara sedekah atau sistem
bater terwujud.
• Sistem Mudharabah.
Pengaruh agama islam terhadap
sosiopolitk
Transformasi
pemerintah

Gelaran Pengaruh Syura


pemerintah Agama Islam

Undang-undang
Dewaraja Sultan
Aspek Sosio Politik

• Terwujudnya makahmah
Syariah selain mahkahmah
sivil.
• Terwujudnya Persatuan JAKIM,
• Terwujudnya Agong digilir
mengikutkan giliran sultan.
Konsep Dewaraja Bertukar
Menjadi Konsep Sultan.
• Dalam sistem beraja, agama Islam telah mengubah
beberapa amalan tradisi yang mendewa-dewakan
pemimpin kepada menghormati dan mentaati
pemimpin.
• Islam telah berjaya ‘memanusiakan’ raja-raja yang
dianggap ‘dewa’ sebelum ini.
• Gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan
dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam
sistem politik Islam.
Transformasi Nilai dan
Etika
■ Raja dianggap suci kerana berasal dari keturunan dewa
vishnu dan siva. Raja berhak sepenuhnya menentukan
hukuman dan kedudukan lebih tinggi dari undang-undang.
■ Rakyat tiada hak bersuara walaupun raja tidak berlaku adil
dan kurang wajar. Siapa yang menentang akan ditimpa
daulat. Seterusnya, kedatangan Islam secara langsung telah
memperkenalkan sistem pentadbiran secara kesultanan di
rantau ini. Sultan merupakan ketua tertinggi bagi melindungi
agama dan adat tetapi tidaklah dianggap sebagai peribadi
yang paling suci seperti zaman Hindu yang perlu disembah.
• Islam juga telah membawa transformasi nilai dan
etika pemerintahan kepada raja-raja. Contohnya
terdapat karya-karya ketatanegaraan yang
menunjukkan dengan jelas pemikiran Islam dalam
politik Islam di Alam Melayu seperti kitab ‘Tajul
Salatin’ karya Bukhari al-Jauhari (1603M) .
• Tulisan-tulisan ini memperincikan tatasusila serta
kod etika yang harus dipakai raja-raja.Ia
termasuklah menyatakan sifat-sifat seorang yang
bergelar raja iaiti adil, amanah serta kewajipan
melaksanakan syariat.
Syura
Konsep Syura

■ Konsep syura yang menhadi asas kepada


kepada pentadbiran pemerintahan Islam
dijadikan salah satu cara mencapai
keputusan dalam perbincangan.
■ Konsep pemerintahan yang melaksanakan
sistem Syura ini pernah diamalkan oleh
beberapa pemimpin Islam seperti Khalifah ar-
Rasyidin dan beberapa pemimpin lain seperti
yang pernah diamalkan oleh Sultan Melaka.
■ Menurut Ibnu al-`Arabi, maksud syura ialah;
َ ‫ر‬ ْ ‫س َت‬ ُ َ ‫حب‬
ْ َ‫ه َوي‬ ْ ‫م ْن ُه‬ ُّ ‫ك‬
ُ ‫شي َر‬ ْ َ‫ر لاي‬ َ ْ ‫علَى‬ ُ ‫م‬
َ ‫اع‬
َ ‫ج‬
■ ‫ما‬ ‫خ ا‬ َ ‫م‬
‫صا ا‬ ‫د ا‬ ‫ل َوا ا‬
ٍ ‫ح‬ ‫س َت ا‬ ‫اْل ْم ا‬ ْ ‫اِل‬
َ ‫جتا‬ ‫ا‬
]1[‫ع ْن َد ُه‬
‫ا‬
■ Maksudnya: “Suatu perkumpulan/mesyuarat terhadap suatu perkara,
untuk meminta pandangan setiap daripada ahli mesyuarat tersebut dan
mengeluarkan/menghasilkan sesuatu daripadanya”
■ Ulama kontemporari seperti Syeikh Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris
pula telah mendefinisikan syura seperti berikut:
■ ‫تقليب اآلراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضية من القضايا‬
, ‫واختبارها من أصحاب العقول واِلفهام حتى يتوصل إلى الصواب منها‬
‫أو إلى أصوبها و أحسنها ليعمل به حتى تتحقق أحسن النتائج‬
■ Maksudnya: “proses bertukar pendapat yang pelbagai dan sudut pandang
berbeza terhadap suatu isu yang mana ia diselidikit dan dikaji oleh para
sarjana cendekiawan sehingga sampai kepada suatu keputusan yang
tepat, ataupun yang paling tepat dan terbaik, untuk beramal dengannya
sehingga dapat merealisasikan natijah yang terbaik”.
■ Daripada pandangan-pandangan ulama yang dinyatakan, jelaslah bahawa
syura merupakan suatu proses perbincangan yang melibatkan para
ilmuwan atau pakar suatu bidang tertentu terhadap suatu perkara tertentu
bagi mendapatkan natijah keputusan yang terbaik.
Undang-undang
■ Islamisasi dalam politik seterusnya membawa
perubahan dalam aspek undang-undang.Pengaruh
Islam dalam bidang perundngan di Nusantara
menampilkan Melaka sebagai contoh yang paling
popular.Ini memandangkan undang-undang Islam
yang dilaksanakan di Melaka
■ Undang-undang Melaka telah disusun lengkap oleh
Sidi Ahmad pada zaman kesultanan
Melaka.Undang-Undang Melaka (UUM) atau Hukum
Kanun Melaka (HKM) mengandungi peraturan serta
hukum hakam dalam bidang jenayah, muamalah,
kekeluargaan, keterangan dan acara serta
tanggungjawab raja-raja dan pembesar negeri
dalam pemerintahan.
Mencuri

Nikah Undang-
Bunuh
kahwin undang

Zina
■ Hukum Kanun Melaka dan Hukum Laut Melaka adalah
antara contoh undang-undang Islam bertulis
menggantikan undang-undang Melayu tempatan (Malay
Local Law) yang mengandungi hukum syariah Islam yang
dikuatkuasakan dan dilaksanakan di dalam pentadbiran
Kesultanan Melayu Melaka.
■ Di dalam undang-undang berkenaan telah dicatatkan
beberapa peruntukkan undang-undang mengikut
perundangan jenayah Islam seperti hukuman mencuri,
membunuh, zina dan sebagainya. Selain itu, dimuatkan
juga peruntukkan tentang soal nikah kahwin,
pembahagian pusaka (faraid), hal yang berkaitan
dengan muamalah seperti urusan jual beli dan
sebagainya juga dilaksanakan menurut sistem Islam.
KESAN
PENGARUH
ISLAM
DALAM
SOSIOEKONOMI
MASYARAKAT
MELAYU
Percukaian
■ Cukai  bayaran yang dikenakan oleh pihak
pemerintah terhadap aktiviti atau barang tertentu.
■ Tujuan: sumber pendapatan kerajaan, pembangunan
negara
■ Di Melaka, pedagang yang berniaga diwajibkan untuk
membayar cukai (barang yang didagang) sebelum
urusan perdagangan berlaku.
■ Cukai tetap (cukai import)
■ Namun, terdapat barangan yang tidak dikenakan cukai
iaitu beras dan makanan.
PERATUSAN CUKAI YANG PERLU DIBAYAR
MENGIKUT NEGARA
■ Pengaruh Islam telah mempengaruhi perkembangan ekonomi
negeri-negeri Melayu.
■ Amalan riba tidak dibenarkan dalam urusan perniagaan.
■ Hukum Kanun Melaka dan Hukum Kanun Pahang
menegaskan tentang larangan amalan riba.
■ Golongan ceti dibenarkan menjalankan aktiviti peminjaman
wang.
■ Golongan kaya yang berkemampuan pula dikehendaki
membayar zakat. Hasil tersebut disimpan oleh Baitulmal yang
berfungsi menyelenggarakan harta kerajaan.
■ Mengikut hadis Nabi S.A.W., 9/10 rezeki datang daripada
berniaga.
■ Ayat-ayat al-Quran juga menyebut tentang perniagaan:
“Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di
muka bumi ini (untuk urusan masing-masing) dan carilah apa yang kamu
hajati daripada limpah kurnia Allah serta ingatlah akan Allah banyak-banyak
(dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan akhirat.”
■ Ayat ini menjelaskan Allah tidak menghalang seseorang mencari
sebanyak mana dari nikmat Allah S.W.T. yang mereka suka
termasuk daripada perniagaan, tetapi seharusnya kita tidak
mengabaikan suruhan-Nya.
Sosiobudaya (pakaian)
■ Islam tidak menetapkan bentuk dan warna pakaian untuk dipakai baik ketika
beribadat atau luar ibadat.
■ Islam hanya menetapkan bahawa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat,
sopan dan sesuai dengan akhlak masyarakat islam.
■ Cara pemakaian masyarakat dulu dan kini amat berbeza.
■ Cth: mereka memakai pakaian yang ketat seperti kebaya dan hanya menutup
kepala dengan selendang sahaja
■ Setelah berkembangnya pengaruh agama islam, kini wanita semakin bijak.
Kebanyakan wanita pada masa kini berpakaian dengan berlandaskan syarak iaitu
menutup aurat. Cth: pakai baju kurung, jubah, dan kurung pahang.
■ Wanita masa kini juga kebanyakannya mengenakan tudung dengan pelbagai
fesyen.
■ Selain tudung, baju yang dipakai hendaklah longgar dan labuh supaya tidak
menampakkan bentuk badan, selain mengelakkan fitnah dari masyarakat.
Sekian Terima
Kasih