Anda di halaman 1dari 9

TEORI HUMANISTIK

Carl Ransom
Rogers
(1902-1987)
Anggapan Carl Rogers

Manusia pada
dasarnya baik

Bermotivasi Berkembang
tinggi untuk secara positif jika
mencapai potensi dijuruskan ke
diri arah yang betul
Dalam pembelajaran, Rogers memberikan
penekanan kepada hubungan personal antara
guru sebagai fasilitator dengan murid.
Mengutamakan pembelajaran berpusatkan murid
dan penerimaan tanpa syarat.

Prinsip
• Kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung,
tetapi kita hanya dapat membimbing
pembelajarannya.
• Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih
rigid jika dia berasa terancam. Dia akan menjadi tenang
jika tiada ancaman
Teori Pembelajaran Carl Rogers

Pembelajaran
Pengalaman Pembelajaran
Kognitif
Pembelajaran Kognitif

• Dianggap tidak bermakna


• Pembelajaran mata pelajaran
akademik semata-mata
Melibatkan
aplikasi
pengetahuan

Mengutamakan
penglibatan murid
Murid belajar secara langsung
mengambil dalam proses
tanggungjawab Pembelajaran pembelajaran, iaitu
terhadap Pengalaman merancang,
pembelajaran membuat,
menganalisis,
sendiri merumus dan
membuat keputusan

Mengambil kira
keperluan dan
kehendak murid
IMPLIKASI
TEORI
HUMANISTIK
CARL ROGERS
Guru hendaklah memberikan fokus kepada murid,
bukannya mata pelajaran yang diutamakan. Guru
mengajar murid mata pelajaran yang tertentu.
Murid perlu diutamakan berbanding dengan mata
pelajaran yang diajar.

Guru hendaklah melibatkan murid dalam gerak


kerja kumpulan, terutama pembelajaran koperatif.
Hal ini akan dapat membina hubungan sosial dan
kemahiran emosi.

Guru bertindak sebagai fasilitator bagi


perbincangan kumpulan.
SEKIAN
TERIMA
KASIH

Anda mungkin juga menyukai