Anda di halaman 1dari 6

AT10603 PENULISAN AKADEMIK

PF. DR ROSAZMAN BIN HUSSIN


TUTOR : CIK RAIHAN

Kumpulan 5
Murni Binti Mohram (BA17110026)
Allan Leonard Kho (BA17110063)

Soalan : Mengapakah sorotan literatur


penting dalam penulisan akademik di
Universiti ?
Kepentingan sorotan literatur

Menimbulkan persoalan-persoalan Membina struktur / rangka


mengenai penulisan penulisan

Mewujudkan hipotesis yang perlu Ketahui keberjayaan dan


dijawap kelemahan penulis lepas

Mengetahui metodologi yang


Ketahui jurang penulisan
lebih sesuai
Menimbulkan persoalan-
Mewujudkan hipotesis
persoalan mengenai
yang perlu dijawab
penulisan
• Boleh menimbulkan • Bantu menimbulkan
persoalan-persoalan yang hipotesis yang perlu diuji
boleh dimasukkan dlam
penulisan • Menilai / menerima /
menolak / memberi
• Boleh timbulkan 5W1H pandangan tentang apa
dan menjawapnya dalam yang akan kita peroleh
penulisan
• Bantu meningkatkan
• Bantu kuasa kehendak pemikiran kritis
topik penulisan
Menimbulkan persoalan-
Mengetahui metodologi Mewujudkan
Membina struktur
hipotesis
/
persoalan mengenai
yang lebih sesuai yang
rangka
perlu
penulisan
dijawap
penulisan
• Pemilihan metod yang • Bantu membina satu
sesuai struktur yang sementara

• Rujukan yang releven • Memberikan cadangan


untuk merangka tindakan
• Mempelajari kaedah dan
teknik yang digunakan • Perspektif yang betul
oleh penulis terdahulu membolehkan kajian
terhadap masalah
dilaksanakan secara
teratur
Menimbulkan persoalan-
Ketahui
Mengetahui
keberjayaan
metodologi
dan Mewujudkan hipotesis
persoalan mengenai Ketahui jurang penulisan
kelemahan
yang lebih
penulis
sesuai
lepas yang perlu dijawap
penulisan
• Mengenalpasti • Dapat memudahkan
kelemahan yang perlu sesorang untuk mencari
dielak dan diperbaiki topik yang kelaian dan
menarik daripada
• Menambah ilmu dgn penulisan terdahulu
melihat daripada
perspektif lain atau • Dapat membuat
merujuk kepada idea baru banding beza
Rujukan

• Neil Murray & David Beglar. 2009. Writing Dessertations &


Thesis. Great Britain: Henry Ling Ltd.
• Suzan Burton and Peter Steane. 2004. Surviving Your Thesis.
USA and Canada: Routledge.
• Paul Oliver. 2004. Writing Your Thesis. Great Britain: The
Cromwell Press Ltd, Trowbridge, Wiltshire.