Anda di halaman 1dari 8

KAEDAH TERBAIK UNTUK MENGATASI

CABARAN DALAM PENDIDIKAN UNTUK


MEREALISASIKAN HASRAT WAWASAN 2020.
 MENINGKATKAN PROFESIONALISME PERGURUAN.
-SESEORANG GURU ITU PERLU MEMAHAMI DAN MELAKSANAKAN ETIKA PERGURUAN DENGAN
MENCINTAI PROFESION PERGURUAN ITU SENDIRI.
- GURU HARUS MEMPUNYAI SIKAP INGIN BELAJAR SEPANJANG HAYAT
-GURU PERLU MEMPUNYAI KOMITMEN YANG TINGGI UNTUK MEMASTIKAN MURID-MURID
MENDAPAT PENDIDIKAN YANG BERKUALITI.
-PROFESYEN PERGURUAN YANG DINAMIK PERLU MELAHIRKAN KEPIMPINAN GURU YANG
BERKUALITI,SENTIASA MEMPERBAIKI DAN MEMPERTAHANKAN ETIKA PROFESIONALISME
PENDIDIKAN BERBANDING DENGAN TUGAS YANG MENGABDIKAN DIRI SEBAGAI GOLONGAN
PENDIDIKAN YANG BERWIBAWA DAN DAPAT MENJADIKAN DIRI SENDIRI LEBIH BERKETERAMPILAN
DENGAN MENDOKONG BELAJAR SEUMUR HIDUP, BELAJAR UNTUK MENGUBAH DAN BELAJAR
UNTUK BERUBAH.
MEMBENTUK PELBAGAI RANG UNDANG-UNDANG.
 AKTA PENDIDIKAN 1996, AKTA INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA, AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ
UNIVERSITI,, AKTA MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI NEGARA 1996, AKTA LEMBAGA AKREDITASI
NEGARA 1996, SERTA AKTA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA1997.
 INI MERUPAKAN BUKTI YANG DITUNJUKKAN OLEH PIHAK KERAJAAN BAHAWA SISTEM
PENDIDIKAN NEGARA SENTIASA DINAMIK DAN HOLISTIK BERDASARKAN PEREDARAN ZAMAN
BERDASARKAN PERUBAHAN DAN PINDAAN DALAM DASAR PENDIDIKAN ITU SENDIRI.
MEMPELAJARI PELBAGAI BIDANG SERTA ILMU BARU TERUTAMANYA ILMU TENTANG
PENGGUNAAN ICT DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 IA TELAH MEMBERI RUANG KEPADA KITA UNTUK MEMPEROLEHI PENGETAHUAN SECARA
MUDAH DAN CEPAT.
 IA TURUT MEMBERI PELUANG KEPADA KITA MENGEMBANGKAN BAKAT YANG SEDIA ADA
SERTA POTENSI MELALUI KEMAHIRAN TEKNOLOGI INI SERTA MEMBERI MEREKA PELUANG
DALAM MENGIKUTI PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT. SEGALANYA HANYA TERLETAK DI
HUJUNG JARI SAHAJA
MENGEKALKAN KESTABILAN POLITIK
 SUASANA NEGARA YANG AMAN, HARMONI DAN MUHIBBAH AKAN MENJADIKAN
PERANCANGAN-PERANCANGAN PENDIDIKAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN JAYANYA
TANPA SEBARANG GANGGUAN.
 CONTOHNYA NEGARA – NEGARA YANG BERGOLAK PADA HARI INI. SUASANA PENDIDIKAN
TIDAK DAPAT BERJALAN LANCAR. APABILA SUASANA POLITIK TIDAK STABIL, NEGARA AKAN
MENJADI HURU-HARA, BANYAK BERLAKUNYA KEKACAUAN, PEMBUNUHAN SEPERTI
MASYARAKAT DIBUNUH, GURU DIBUNUH, SEKOLAH DIBAKAR.HAL TERSEBUT AKAN
MENJEJASKAN MASA DEPAN PENDIDIKAN NEGARA.
MENGEKALKAN KESTABILAN EKONOMI
 PENINGKATAN KEMAJUAN EKONOMI NEGARA YANG PESAT DPAT MEMBANTU UNTUK
PEMBANGUNAN SEKTOR PENDIDIKAN NEGARA
 KEMUDAHAN-KEMUDAHAN PENDIDIKAN DAPAT DIBANGUNKAN SEPERTI INSFRASTSRUKTUR
SEPERTI BANGUAN –BANGUAN YANG SELESA, DAN SEBAGAINYA.