Anda di halaman 1dari 23

MODEL SISTEM AKUAPONIK RAFT

NAMA:-DAHNNICAH DASHSRINA SUSAYAN


:-HARINI KANNAN

NO.KAD PENGENALAN:-040730-14 -0512


:-040426-14-1158

KELAS:-2 ANGGERIK

SEKOLAH:-SMK ASSUNTA

TARIKH HANTAR:
PENGHARGAAN
Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru matapelajaran RBT kami iaitu
Puan Noor Hafizah binti Abdul Razak kerana banyak membantu dalam membuat laporan
projek ini.

Selain itu,terima kasih kepada ibubapa kami, Gabriel Gobeekrishnan, Gurdip Kaur dan
Kannan a/l Sinnappan,Devika a/p Kumaroo kerana membantu untuk melakukan laporan
projek berjalan dengan lancar.

Akhir sekali,kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kami


terutamanya Delphine Thompson,Marion Keertidass,Divani Thisinayagam,Loonisha Sai dan
Khirthana Gobi yang sanggup memberi sokongan serta membantu kami menyiapkan laporan
projek tersebut.
ABSTRAK

Model Sistem Akuaponik Raft ini direka untuk membantu


pengguna menanam tumbuhan dengan cepat bagi
mengurangkan kesukaran serta meringankan beban.
BIL MUKA SURAT
ISI KANDUNGAN
PENGENALAN
1.0
PERNYATAAN MASALAH
2.0
OBEKTIF
3.0
LAPORAN INDUK
4.0 4.1 JADUAL KERJA
4.2 LAKARAN REKA BENTUK
4.3 BORANG ANALISIS DAN PRINSIP REKA BENTUK SISTEM
AKUAPONIK
4.5 MODEL REKA BENTUK SISTEM AKUAPONIK
4.6 SENARAI SEMAK PENILAIAN MODEL REKA BENTUK SISTEM
AKUAPONIK
4.7 KEKUATAN DAN KELEMAHAN MODEL
PENUTUP
5.0 5.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
BIBLIOGRAFI
6.0
LAMPIRAN
7.0
1.0 pENGENALAN
Sistem Akuaponik Raft dibina untuk memberi bantuan
kepada orang yang ingin memanfaatkan ruang dengan
penternakan ikan dan penanaman tumbuh-tumbuhan dan ikan yang
tidak mudah diserang penyakit dan sentiasa subur.
2.0 PERNYATAAN MASALAH

Orang melaksanakan penternakan ikan dan penanaman tumbuh-tumbuhan


di ruang yang terhad yang mudah diserang penyakit dan tanamannya
kurang subur.Oleh sebab itu,mereka ingin memanfaatkan dan
menjimatkan ruang dengan sistem yang mempunyai pengairan yang
baik,sirkulasi udara yang baik,penyiraman yang cukup,nutrisi yang
mencukupi agar produktiviti model lebih tinggi.
3.0 OBJEKTIF

Model Sistem Akuaponik Raft yang kami laksanakan dapat:

1.Mengurangkan kadar ammonia

2.Mengekalkan kualiti air

3.Meningkatkan produktiviti model


4.0 LAPORAN INDUK
4.1 JADUAL KERJA
MINGGU 1 2 3 4 5 6
MENDAPATKAN MAKLUMAT
MELAKAR REKA BENTUK
MENGANALISIS LAKARAN
MENGHASILKAN MODEL
MENILAI MODEL
MEMBUAT CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN REKA BENTUK

MENDOKUMENTASI SEMUA
BAHAN DAN MELENGKAPKAN
LAPORAN
4.2 LAKARAN REKA BENTUK
4.3 BORANG ANALISIS ELEMEN
BENTUK SISTEM AKUAPONIK
ELEMEN REKA BENTUK ∕ × ANALISIS ELEMEN

GARISAN

RUPA

BENTUK

TEKSTUR

SAIZ

WARNA

RUANG

NILAI
4.3 BORANG ANALISIS PRINSIP REKA
BENTUK SISTEM AKUAPONIK
PRINSIP REKA BENTUK ∕ × ANALISIS PRINSIP
KESEIMBANGAN
PENGULANGAN
KONTRAS
KEPELBAGAIAN
KESATUAN
KERINGKASAN
HARMONI
PERGERAKAN

PENEKANAN
PEMBAHAGIAN
4.4 MODEL REKA BENTUK SISTEM
AKUAPONIK
4.5 KOS PENGELUARAN PROJEK
(A)KOS BAHAN (KOMPONEN/BAHAN)
BIL KOMPONEN/BAHAN UKURAN KUANTITI HARGA SEUNIT HARGA (RM)
(RM)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JUMLAH (RM)=
(A) KOS UPAH

i. BILANGAN PEKERJA : ……………………..

ii. KADAR UPAH : RM………………per jam

iii. TEMPOH MASA : …………………..jam

iv. PENGIRAAN KOS : = BILANGAN PEKERJA × KADAR UPAH × TEMPOH MASA


UPAH
= RM……………………...
(C) KOS OVERHEAD

i. BIL ELEKTRIK = RM……………........

ii. BIL AIR = RM………………...

iii. JUMLAH = RM………………..

(D) KOS PENGELUARAN PROJEK

i. = KOS BAHAN + KOS UPAH + KOS OVERHEAD

= RM……………………..
4.6 SENARAI SEMAK PENILAIAN
MODEL REKA BENTUK SISTEM
AKUAPONIK
KRITERIA 1 2 3 4

KECENDERUNGAN INOVASI,KREATIVITI DAN


KEASLIAN REKA BENTUK

KANDUNGAN UNSUR SIMBOLIK, EMOSI,ESTETIKA DAN PENAMPILAN

KECENDURUNGAN FUNGSI DAN PRAKTIKAL

KEKUATAN KUALITI DAN KEBOLEHPASARAN

ERGONOMIK
4.7 KEKUATAN DAN KELEMAHAN MODEL
1.KEKUATAN
-Akar tanaman boleh menyerap nutrient organik
di dalam air secara terus

-Tanaman tumbuh lebih cepat berbanding system lain.

-Produktiviti sistem lebih tinggi dan digunakan secara


meluas dalam projek akuaponik komersial.
2.KELEMAHAN

-Terdedah oleh serangan bakteria pada akar


tanaman kerana akar yang terendam di dalam air
adalah sesuai untuk perkembangan bakteria
patogenik yang menyebabkan akar reput.
5.0 PENUTUP

Penghasilan model sistem akuaponik dapat menggabungkan dua


aktiviti,iaitu menanam tumbu-tumbuhan dan menternak ikan
yang saling berkait. Reka bentuk ini menggunakan elemen dan
prinsip reka bentuk agar produk yang dihasilkan memenuhi
keperluan system akuaponik.
5.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

-Mengatur jarak tanaman dengan sesuai.

-Menyembur ubat serang bakteria yang tidak


berkimia pada akar.
6.0 BIBLIOGRAFI
1.BUKU TEKS
-Mohd Zukhairi bin Abdul Rahman,Mohd Ismail bin Abdul Rahim,
Noorazzima bin Mohamad Nor Sarifah bin Ab Rahman dan
Zuraini binti Abdul Rashid,2017.Reka Bentuk Dan Teknologi
Tingkatan 2,KSSM:Sasbadi SDN.BHD
7.0 LAMPIRAN
BIL KOMPONEN/BAHAN KUANTITI

10