Anda di halaman 1dari 2

TENTATIF PROGRAM

MATLAMAT
1. Membina tabiat membaca di
kalangan murid-murid. 7.15 pg : Berkumpul di
balai
2. Menyebar dan memupuk minat pujangga
pelajar terhadap bidang bahasa 7.25 pg : Perhimpunan
iaitu mata pelajaran bahasa
Melayu dan bahasa Inggeris ,
Rasmi
bahasa Cina dan bahasa Tamil ke : Nyanyian Lagu :-
arah meningkatkan Negaraku
kecemerlangan pendidikan Negeri Johor
sekolah. Lagu Sekolah
Ikrar Murid
3. Mempromosi penggunaan Frog
VLE dalam kalangan seluruh
7.40 pg : Ucapan aluan
warga SMKDUA sama ada para Pengerusi Majlis
pentadbir, guru-guru, para Bacaan Doa
pelajar serta staf sokongan 7.50 pg : Ucapan
perasmian
OBJEKTIF
1. Menjadikan murid banyak 8.00 pg : Gimik Pelancaran
membaca. 8.15 pg : Persembahan
Video
2. Menggalakkan sekolah Korporat
terus menjana idea kreatif dan 8.20 pg : Persembahan
inovatif bagi menyemai tabiat
membaca.
Pelajar 17 MAC 2019
8.40 pg : Pemberian
3. Memupuk dan mencari bakat- Anugerah
bakat baru untuk aktiviti 9.10 pg : Bersurai
7:30 PAGI
bahasa.
BALAI PUJANGGA
4. Melatih seluruh warga
SMKDUA mengaplikasi Frog VLE
PROGRAM NILAM PROGRAM FROG VLE PROGRAM BAHASA

MATA GANJARAN BAHAN PANITIA BAHASA


BUKAN BUKU a) Mengedar username dan
Bi Mata KO
CINA
Bahan Bercetak /
Ganja kata laluan kepada para
l Bahan Bukan Cetak ran D
pelajar dan ibu bapa.
1. Teka Silang Kata
1.
Jurnal 5 G5
2.Kuiz Kata-kata Hikmah
2.
Laporan / Majalah 4 G4
b)Pengaktifan ID Frog VLE PANITIA BAHASA
Risalah / Brosur /
Artikel / Rencana / bagi Tingkatan 1. MELAYU
Peta/cerpen/e-Bahan
Pembelajaran/ Kit
1. Teka Silang Kata
3 G3
3. Pembelajaran/ Bahan c)Mempromosi penggunaan 2. Mendeklamasikan
Bantu Belajar CD
Perisian Pendidikan/
Frog VLE dalam kalangan Sajak / Syair
Video Klip Berinformasi seluruh warga SMKDUA sama 3. Menulis Esei
Katalog/ Manual
Pengguna / Buku Skrap 2 G2 ada para pentadbir, guru- PANITIA BAHASA
4.
JENIS BAHAN
/ Buletin
guru, para pelajar serta staf
TAMIL
5. BACAAN
Carta/ Poster / Komik
BAHAN
1 G1
sokongan.
BACAAN 1.Pertandingan Menulis
d) Memastikan guru-guru dan Esei Men Ren & Atas
BUKU
BAHAN
BUKAN
para pelajar mengaplikasikan 2.Kuiz tatabahasa Men
BUKU
Frog VLE dalam PdP Ren & Atas
BAHA
PANITIA BAHASA
BUKU E-
BERBENTUK BOO BAHAN N
BUKA INGGERIS
FIZIKAL K CETAK N
CETAK 1. Kuiz
2. Penulisan Esei /
Cerpen