Anda di halaman 1dari 8

4.

ISU DAN CABARAN DALAM


PERKAMUSAN
BMMB3113
AMIRA NADIA BINTI RUSELAN
PISMP BM (SJKT) AMBILAN JUN 2016
1. Kamus ekabahasa

2. Kamus dwibahasa

3. Jenis-jenis kamus lain


Kamus ekabahasa

• Dikenali juga dengan nama kamus monolingual dan


bahannya dalam satu bahasa sahaja.
• Entri disusun menurut abjad dan bentuk kata dasar
dijadikan entri kamus.
• Makna yang dihuraikan berbentuk kompleks untuk
mencapai maksud yang sejelas-jelasnya.
• Contoh : Kamus Dewan
Penyesuaian ejaan
mengikut Pedoman
Mengalami perubahan Ejaan Rumi BM (1972)
dari masa ke semasa yang dipersetujui
bersama anggota
Mabbim pada 1984

Masyarakat yang
tidak mengamalkan ISU DAN
bahasa baku yang CABARAN Pernambahan entri
terdapat dalam kamus baharu pada setiap
ekabahasa edisi.

Penggunaan perkataan
yang tidak bersesuaian
dengan ayat
Kamus dwibahasa

• Kamus bilingual yang menggunakan dua bahasa

• Bertujuan untuk mendapatkan bentuk terjemahan


daripada satu bahasa kepada satu bahasa yang lain.

• Contoh : Kamus Dwibahasa Oxford Fajar.


Tidak mengandungi transkripsi fonetik

Tidak disertakan senarai kependekan bagi


Transkripsi fonetik
Tidak mengandungi variasi ejaan

Dalam kamus ini


hanya dieja perlu dimasukkan Cth : dst., ump
mengikut ejaan dalam dalam
kamus. Pengguna tidak

label dan kata umum


British sahaja. memahami
maksud
Contoh: Sebutan kependekan
merupakan aspek tersebut.
(AS) = Colors terpenting dalam
(B) = Colours kamus.
Oleh itu, senarai
kependekan perlu
Hal ini Melalui transkripsi disertakan agar
menimbulkan fonetik, mereka pengguna dapat
kekeliruan akan mudah memahaminya.
terutama pelajar mengetahui
sekolah. sebutan sebenar
bagi entri BI
tersebut.
Jenis kamus lain

Kamus Etimologi
• Kamus yang menumpukan perhatian kepada asal-
usul kata dalam tradisi tekstual.
• Cth : indonesia
• Kamus ini menerangkan asal-usul perkataan dan
makna asalnya.
Isu dan
cabaran

• Kosa kata baru indonesia


semakin banyak yang
bersumber Bahasa Inggeris
dan kosa kata yang sudah ada
mengalami perubahan ejaan.
• Cth : atlet

Anda mungkin juga menyukai