Anda di halaman 1dari 22

Pengenalan PENILAIAN

KONSEP
 1.PENGUJIAN
 2.PENGUKURAN
 3.PENILAIAN
1.PENGUJIAN

 prosedur yg sistematik utk ukur


perubahan sebhg drp atau semua
aspek t/laku seseorg individu
terhdp pembelajarannya
 Memberi ujian utk dapat sesuatu
maklumat tentang pencapaian
murid dlm pembelajaran
 alat pengukuran e.g. kertas soalan
 Ciri-ciri t/laku yg diukur : kognitif
/ psikomotor / afektif
 secara formal dgn menggunakan
ujian kertas, pensel e.g. ujian
bulanan & pp tahunan
 tidak formal melalui ujian lisan
 Keputusan memberi bandingan
prestasi antara murid
2.PENGUKURAN

 tentukan nilai kuantitatif sesuatu


benda, perkara / keadaan
 menggunakan alat dlm unit angka
yg tetap e.g. pembaris – ukur
panjang/lebar sesuatu benda dlm
sm; termometer – ukur suhu dlm
C / F
 Dilakukan melalui ujian / pp utk
kumpul bukti / data dlm angka
 Alat pengukuran yg lain: kadar
skala, senarai semak, soal selidik.
 Maklumat dikumpulkan utk buat
interpretasi, tetapkan keputusan &
capai sesuatu tujuan
 Nilai kuantitatif blh digunakan utk
mengatur kedudukan prestasi
murid mengikut susunan turutan
(skala ordinan)
3.PENILAIAN

 proses akt mengumpul maklumat


tentang strategi & aktiviti P & P

Buat analisis

Tindakan selanjutnya
 PENILAIAN =
 Pengukuran Kuantitatif + Penghuraian
Kualitatif + Pengadilan Nilai
 Meliputi pencapaian & kemajuan
dlm pelajaran & pentaksiran
semua aspek perkembangan
mental & fizikal, minat, sikap,
bakat, emosi & kejayaan dlm sosial
Pengujian

Pengukuran

Penilaian

Perhubungan 3P
Prinsip asas melakukan
penilaian:

 tujuan penilaian
 bidang yg dinilai
 Program yg dinilai
 teknik yg digunakan, termasuk
kesedaran kekurangan &
kelemahan dlm teknik
TUJUAN
PENILAIAN PROGRAM
 Utk mendpt maklumat balik
 Utk membaiki kandungan program
 Sebagai penggerak
 Utk mengesan punca kelemahan
 Utk penyelidikan
 Ramalan
Tujuan Penilaian Program
 Mengesan perkembangan penguasaan murid
dari segi pengetahuan, penghayatan nilai
murni, jasmani & social selaras dgn obj
Program

 Mengenal pasti kekuatan & kelemahan murid


dlm akt program

 Mengenal pasti keberkesanan program


supaya memblhkan kaunselor memperbaiki
program selanjutnya
 Mengambil tindakan susulan utk mengatasi
kelemahan & meningkatkan lagi
keberkesanan.

 Menentukan pencapaian murid dlm aktiviti

 Merekod keputusan penilaian dlm Laporan


Khas utk dirujuk oleh pihak-pihak yg
berkenaan.
CIRI-CIRI UTAMA UJIAN
 1. KESAHAN
 2. KEBOLEHPERCAYAAN
 3. KEPIAWAIAN
 4. PRAKTIKALITI
1. KESAHAN
 Sejauh mana sesuatu alat pengukuran
dapat mengukur apa yang diukur

 Sukatan Program (Kesahan Kandungan/isi)


 Cth JPU
 Ciri psikologi (Kesahan Gagasan)
 Meramal kebolehan (Kesahan ramalan)
2. KEBOLEHPERCAYAAN
 Sejauh mana alat pengukuran dapat
memberi keputusan yang tekal
 Pengaruh keadaan
sementara(Kebolehpercayaan Uji semula)
 Bahagian berbeza(Kebolehpercayaan
dalaman)
3. KEPIAWAIAN

 Setakat mana prosedur pengujian


adalah sama untuk semua calon
 Isi yang sama
 Tugasan yang sama
 Masa yang sama
Sekian, terima kasih