Anda di halaman 1dari 13

Kriptografi

UNIT PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Keperluan

 Keselamatan data amat penting pada era


siber.
 Salah satu mekanisme keselamatan data
ialah kriptografi
 Teknik yang menukarkan maklumat kepada
bentuk yang tidak dapat dibaca atau difahami
dengan menggunakan kekunci
Substitution Cipher

 Menggerakkan abjad berdasarkan kata kunci


 Menukar abjad asal kepada abjad baharu
berdasarkan susunan baharu
contoh: kata kunci PERLU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
PERLUABCDFGHIJKMNOQSTVWXYZ
Contoh:
Plain text : SAYA SUKA MAKAN
Cipher text: QPYP QTGP IPGPJ
Substitution Cipher

 Menggerakkan abjad berdasarkan kata kunci


 Menukar abjad asal kepada abjad baharu
berdasarkan susunan baharu
contoh: kata kunci PERLU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
PERLUABCDFGHIJKMNOQSTVWXYZ
Contoh:
Plain text : SAYA SUKA MAKAN
Cipher text: QPYP QTGP IPGPJ
KRIPTOGRAFI

ENCRYPTION

CIPHER
PLAIN TEXT PLAIN TEXT
TEXT

DECRYPTION
Reserve Cipher
 Susunan abjad atau huruf disusun secara
terbalik
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Contoh:
Plain text : SAYA SUKA MAKAN
Cipher text: HZBZ HFPZ NZPZM
Reserve Cipher
 Aktiviti dalam kumpulan:

Decrypt message ini


1. TVNYRIZMBZ SZIR RMR
2. ZDZP HFPZ NZPZM RPZM?
Jawapan:
GEMBIRANYA HARI INI
AWAK SUKA MAKAN IKAN?
Substitution Cipher – Caesar
Cipher
 Menggerakkan abjad berdasarkan kata kunci
 Dikenali sebagai shift cipher
contoh: kata kunci “shift of 19”
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRS
Contoh:
Plain text : HELLO MELAKA
Cipher text: AXEEH FXETDT
Substitution Cipher – Caesar
Cipher
 Aktiviti dalam kumpulan:
Kata kunci: “shift of 5”

Encrypt message ini


1. SIAPA KETUA KELAS AWAK?
2. CANTIK BAJU AWAK HARI INI.
Jawapan:
XNFUF PJYZF PJQFX FBFP?
HFSYNP GFOZ FBFP MFWN NSN.
Substitution Cipher – Pigpen
Cipher
 Menukar abjad asal kepada simbol
A B C J K L S W
• • • •
D E F M• N •O T U X• • Y
• V •
G H I P• •
Q •R Z
Contoh:
Plain text : HELLO TAWAU
Cipher text:

• • • •
Substitution Cipher – Pigpen
Cipher
 Aktiviti dalam kumpulan:

Encrypt message ini:


RUMAH BUAYA


• • •
Decrypt message ini:
Jawapan:

WE ARE THE WORLDTransposition Cipher

 Menyusun kembali key abjad berdasarkan


arahan dari kata kunci
 Membalikkan ayat atau perkataan.
contoh: kata kunci “membalikkan ayat”
Plain text : HELLO MELAKA
Cipher text: AKALEM OLLEH
N S A
 Rail Fence
A
Cipher
A A
– contoh
A I
key 2
A
M Y D

Cipher text: NSAAAAAIAMYD


Transposition Cipher

 Aktiviti dalam kumpulan:


Rail Fence Cipher dengan kunci 4
Encrypt message ini
1.IYAINNATNDDHLUHNAAI
INDAHNYA LAUTAN HINDI

Decrypt message ini dengan membalikkan


ayat
2. KUTNAGNEM HALET AYAS
SAYA TELAH MENGANTUK